Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1L5urxauv1cq1
Ćwiczenie 1
Wskaż czynnik przyrodniczy, od którego zależy struktura użytkowania ziemi. Możliwe odpowiedzi: 1. Warunki klimatyczne., 2. Kultywowanie tradycji rolniczych., 3. Zmiana sposobu gospodarowania., 4. Zwiększająca się gęstość zaludnienia.
1
Ćwiczenie 2
RhHTt4JzYYAiP
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Pogorszenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych w glebie., 2. Wielokrotne uprawianie na określonym obszarze tej samej rośliny., 3. Typ rolnictwa skupiający się na zwiększeniu plonów po przez chemizację., 4. Rozmaitość form życia, 5. Jeden z rodzajów geosfery.
R4zu0W4YwlZTx
Uzupełnij tekst prawidłowymi zwrotami. 1. Pogorszenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby to jej 1. monokultura, 2. intensywne, 3. degradacja, 4. bioróżnorodność.
2. Wielokrotne uprawianie na określonym obszarze tej samej rośliny to
1. monokultura, 2. intensywne, 3. degradacja, 4. bioróżnorodność.
3. Typ rolnictwa skupiający się na zwiększeniu plonów poprzez chemizację to rolnictwo 1. monokultura, 2. intensywne, 3. degradacja, 4. bioróżnorodność.
4. Rozmaitość form życia to 1. monokultura, 2. intensywne, 3. degradacja, 4. bioróżnorodność.
5. Jednym z rodzajów geosfery jest {atmosfa
RMlaFIctxGtsr1
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1X3tDAXb8Y7E2
Ćwiczenie 4
Połącz geosfery z przykładami negatywnego wpływu na nie działalności rolniczej. atmosfera Możliwe odpowiedzi: 1. wzrost zasolenia, 2. zmniejszenie liczby gatunków roślin i zwierząt, 3. zwiększenie zawartości metanu, 4. wzmożony proces eutrofizacji hydrosfera Możliwe odpowiedzi: 1. wzrost zasolenia, 2. zmniejszenie liczby gatunków roślin i zwierząt, 3. zwiększenie zawartości metanu, 4. wzmożony proces eutrofizacji pedosfera Możliwe odpowiedzi: 1. wzrost zasolenia, 2. zmniejszenie liczby gatunków roślin i zwierząt, 3. zwiększenie zawartości metanu, 4. wzmożony proces eutrofizacji biosfera Możliwe odpowiedzi: 1. wzrost zasolenia, 2. zmniejszenie liczby gatunków roślin i zwierząt, 3. zwiększenie zawartości metanu, 4. wzmożony proces eutrofizacji
RPGNKdvYrGtsU2
Ćwiczenie 5
Dokończ zdania. Skorzystaj z podanych niżej wyrazów. Uwaga! Podano więcej możliwości niż jest to potrzebne. Funkcjonowanie gospodarstw wielkopowierzchniowych o dużej specjalizacji produkcji prowadzi do 1. bioróżnorodności, 2. mechanizacji, 3. chemizacji, 4. ograniczenie, 5. wyjałowienia, 6. metanu i dwutlenku węgla, 7. intensywnego, 8. obniżenie, 9. zwiększenie, 10. ekstensywnego, 11. fosforu i azotu, 12. poprawy struktury gleby i zmniejszenia 1. bioróżnorodności, 2. mechanizacji, 3. chemizacji, 4. ograniczenie, 5. wyjałowienia, 6. metanu i dwutlenku węgla, 7. intensywnego, 8. obniżenie, 9. zwiększenie, 10. ekstensywnego, 11. fosforu i azotu, 12. poprawy struktury.
Na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, w celu uniknięcia wysokiej 1. bioróżnorodności, 2. mechanizacji, 3. chemizacji, 4. ograniczenie, 5. wyjałowienia, 6. metanu i dwutlenku węgla, 7. intensywnego, 8. obniżenie, 9. zwiększenie, 10. ekstensywnego, 11. fosforu i azotu, 12. poprawy struktury, wprowadza się uprawy GMO. Ma to na celu 1. bioróżnorodności, 2. mechanizacji, 3. chemizacji, 4. ograniczenie, 5. wyjałowienia, 6. metanu i dwutlenku węgla, 7. intensywnego, 8. obniżenie, 9. zwiększenie, 10. ekstensywnego, 11. fosforu i azotu, 12. poprawy struktury kosztów i 1. bioróżnorodności, 2. mechanizacji, 3. chemizacji, 4. ograniczenie, 5. wyjałowienia, 6. metanu i dwutlenku węgla, 7. intensywnego, 8. obniżenie, 9. zwiększenie, 10. ekstensywnego, 11. fosforu i azotu, 12. poprawy struktury negatywnych dla środowiska skutków 1. bioróżnorodności, 2. mechanizacji, 3. chemizacji, 4. ograniczenie, 5. wyjałowienia, 6. metanu i dwutlenku węgla, 7. intensywnego, 8. obniżenie, 9. zwiększenie, 10. ekstensywnego, 11. fosforu i azotu, 12. poprawy struktury gospodarowania. Jednakże mogą one zakłócać funkcjonowanie naturalnych ekosystemów.
Wzrost ilości składników pokarmowych w wodach powierzchniowych, w szczególności 1. bioróżnorodności, 2. mechanizacji, 3. chemizacji, 4. ograniczenie, 5. wyjałowienia, 6. metanu i dwutlenku węgla, 7. intensywnego, 8. obniżenie, 9. zwiększenie, 10. ekstensywnego, 11. fosforu i azotu, 12. poprawy struktury prowadzi do ich eutrofizacji.
R3f5eu2ESQPel2
Ćwiczenie 6
Połącz typy rolnictwa z ich głównymi problemami natury środowiskowej wynikającymi z prowadzenia gospodarki rolnej. kultura ryżu Możliwe odpowiedzi: 1. erozja wietrzna i intensywne spłukiwanie, 2. intensywne wymywanie z gleb substancji odżywczych i eutrofizacja wód powierzchniowych, 3. duże tempo pustynnienia, 4. wyjałowienie gleby i zmniejszenie różnorodności biologicznej rolnictwo plantacyjne Możliwe odpowiedzi: 1. erozja wietrzna i intensywne spłukiwanie, 2. intensywne wymywanie z gleb substancji odżywczych i eutrofizacja wód powierzchniowych, 3. duże tempo pustynnienia, 4. wyjałowienie gleby i zmniejszenie różnorodności biologicznej rolnictwo farmerskie Możliwe odpowiedzi: 1. erozja wietrzna i intensywne spłukiwanie, 2. intensywne wymywanie z gleb substancji odżywczych i eutrofizacja wód powierzchniowych, 3. duże tempo pustynnienia, 4. wyjałowienie gleby i zmniejszenie różnorodności biologicznej rolnictwo ekstensywne strefy Sahelu Możliwe odpowiedzi: 1. erozja wietrzna i intensywne spłukiwanie, 2. intensywne wymywanie z gleb substancji odżywczych i eutrofizacja wód powierzchniowych, 3. duże tempo pustynnienia, 4. wyjałowienie gleby i zmniejszenie różnorodności biologicznej
31
Ćwiczenie 7

Korzystając z dostępnych źródeł informacji geograficznej, uzasadnij stwierdzenie, że wapnowanie gleby może ograniczyć dostępność metali ciężkich dla roślin, nawet w przypadku ich dużej zawartości.

Pomocny może być artykuł: M. Głodowska, A. Gałązka, Intensyfikacja rolnictwa a środowisko naturalne, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 2018, nr 592, s. 3–13, DOI 10.22630/ZPPNR.2018.592.1.

RzxtKAMeBJbse
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Korzystając z dostępnych źródeł informacji, rozszyfruj skrót NPK 10‑30‑20 umieszczany na nawozach sztucznych.

RdBZjXtdiW7OP
(Uzupełnij).