1
Pokaż ćwiczenia:
R12hktvk3dAVW1
Ćwiczenie 1
Wskaż zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Kryształy molekularne nie przewodzą prądu elektrycznego, 2. Kryształy metaliczne dobrze rozpuszczają się w wodzie, 3. Kryształy molekularne są bierne chemicznie, 4. Kryształy metaliczne odbijają światło
1
Ćwiczenie 2
RW7MsrF9j2SYB
Ilustracja do ćwiczenia
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.
R1HQiRjZfQwQ1
Dzięki której z podanych niżej właściwości możliwe jest przedstawione na zdjęciu wykuwanie przedmiotów metalowych? Zaznacz poprawną odpowiedź.
RFJiJlj8ibh3r1
Ćwiczenie 3
Kryształami jonowymi są: Możliwe odpowiedzi: 1. KCl, NaCl, CuSO4, 2. CH4, O2, N2, 3. Diament, grafit, krzem
R1XVxGKTPiE8C2
Ćwiczenie 4
Uzupełnij poniższe zdanie wybierając właściwe określenia. Możemy wyróżnić następujące rodzaje kryształów: kryształ metaliczny, kryształ kowalencyjny, 1. kryształ molekularny, 2. wysokie, 3. nie przewodzą prądu elektrycznego, 4. reaktywność, 5. kruche, 6. połysk, 7. polarnych, 8. niepolarnych, 9. nie przewodzą, 10. niskie, 11. topnienia, 12. wrzenia, 13. elektryczne i kryształ jonowy. Kryształy molekularne dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach 1. kryształ molekularny, 2. wysokie, 3. nie przewodzą prądu elektrycznego, 4. reaktywność, 5. kruche, 6. połysk, 7. polarnych, 8. niepolarnych, 9. nie przewodzą, 10. niskie, 11. topnienia, 12. wrzenia, 13. elektryczne oraz wykazują wysoką 1. kryształ molekularny, 2. wysokie, 3. nie przewodzą prądu elektrycznego, 4. reaktywność, 5. kruche, 6. połysk, 7. polarnych, 8. niepolarnych, 9. nie przewodzą, 10. niskie, 11. topnienia, 12. wrzenia, 13. elektryczne chemiczną. Kryształy metaliczne cechuje 1. kryształ molekularny, 2. wysokie, 3. nie przewodzą prądu elektrycznego, 4. reaktywność, 5. kruche, 6. połysk, 7. polarnych, 8. niepolarnych, 9. nie przewodzą, 10. niskie, 11. topnienia, 12. wrzenia, 13. elektryczne ze względu ruch elektronów walencyjnych pod wpływem światła oraz przewodnictwo 1. kryształ molekularny, 2. wysokie, 3. nie przewodzą prądu elektrycznego, 4. reaktywność, 5. kruche, 6. połysk, 7. polarnych, 8. niepolarnych, 9. nie przewodzą, 10. niskie, 11. topnienia, 12. wrzenia, 13. elektryczne. Kryształy kowalencyjne wykazują bardzo wysokie temperatury 1. kryształ molekularny, 2. wysokie, 3. nie przewodzą prądu elektrycznego, 4. reaktywność, 5. kruche, 6. połysk, 7. polarnych, 8. niepolarnych, 9. nie przewodzą, 10. niskie, 11. topnienia, 12. wrzenia, 13. elektryczne oraz 1. kryształ molekularny, 2. wysokie, 3. nie przewodzą prądu elektrycznego, 4. reaktywność, 5. kruche, 6. połysk, 7. polarnych, 8. niepolarnych, 9. nie przewodzą, 10. niskie, 11. topnienia, 12. wrzenia, 13. elektryczne. Z kolei kryształy jonowe mają 1. kryształ molekularny, 2. wysokie, 3. nie przewodzą prądu elektrycznego, 4. reaktywność, 5. kruche, 6. połysk, 7. polarnych, 8. niepolarnych, 9. nie przewodzą, 10. niskie, 11. topnienia, 12. wrzenia, 13. elektryczne temperatury topnienia i wrzenia, są twarde ale 1. kryształ molekularny, 2. wysokie, 3. nie przewodzą prądu elektrycznego, 4. reaktywność, 5. kruche, 6. połysk, 7. polarnych, 8. niepolarnych, 9. nie przewodzą, 10. niskie, 11. topnienia, 12. wrzenia, 13. elektryczne. Kryształy jonowe jedynie w stanie stałym 1. kryształ molekularny, 2. wysokie, 3. nie przewodzą prądu elektrycznego, 4. reaktywność, 5. kruche, 6. połysk, 7. polarnych, 8. niepolarnych, 9. nie przewodzą, 10. niskie, 11. topnienia, 12. wrzenia, 13. elektryczne prądu elektrycznego.
2
Ćwiczenie 5
RRLkRIE5p2si6
Ilustracja do ćwiczenia
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R16jdbTGR5YiG
Wskaż poprawne dokończenie zdania. Poniższy rysunek przedstawia strukturę kryształu
R1dgV1v7gUE5Y2
Ćwiczenie 6
Z podanych właściwości wybierz te, które pozwolą odróżnić kryształ jonowy od kryształu kowalencyjnego. Możliwe odpowiedzi: 1. Brak dysocjacji w przypadku kryształów kowalencyjnych, 2. Bierność chemiczna w przypadku kryształów kowalencyjnych, 3. Przewodzenie prądu w przypadku stopionych kryształów jonowych lub ich roztworów, 4. Bierność chemiczna w przypadku kryształów jonowych
31
Ćwiczenie 7

Uzupełnij poniższą tabelę oraz napisz wyjaśnienie swoich odpowiedzi.

ROjsXph8HKvLm
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RbHk0e0tlTOwT
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 8

Wskaż, które z wymienionych poniżej związków chemicznych przewodzą prąd elektryczny w stanie stałym lub po stopieniu. Uzasadnij swoją odpowiedź.

  • jodek sodu (NaI)

  • amoniak (NH3)

  • metan (CH4)

  • glukoza (C6H12O6)

  • chlorek wapnia (CaCl2)

  • kwas oleinowy (C17H33COOH)

Rx0zCNDZ4XO1w
(Uzupełnij).