Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
11
Laboratorium 1

Przeprowadź eksperyment w laboratorium chemicznym. Sformułuj własną hipotezę. W formularzu zanotuj swoje obserwacje, a następnie sformułuj wyniki i wnioski.

R1UdHsPnc1HAH
Wirtualne laboratorium pt. „Badanie właściwości fizycznych substancji tworzących kryształy jonowe, kowalencyjne, molekularne i metaliczne”
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Podpowiedźgreenwhite
R1OWnTUcgvOY2
Analiza eksperymentu: Badanie właściwości fizycznych substancji tworzących kryształy jonowe, kowalencyjne, molekularne i metaliczne Problem badawczy: (Uzupełnij) Hipoteza: (Uzupełnij). Sprzęt laboratoryjny: (Uzupełnij). Odczynniki chemiczne: (Uzupełnij). Instrukcja: (Uzupełnij) Obserwacje: (Uzupełnij) Wyniki i wnioski: (Uzupełnij) Równania reakcji chemicznych (jeśli to konieczne): Odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.

Analiza eksperymentu: Badanie właściwości fizycznych substancji, które tworzą kryształy jonowe, kowalencyjne, molekularne i metaliczne.

Problem badawczy:

 1. Czy kryształy jonowe, kowalencyjne, molekularne i metaliczne rozpuszczają się w wodzie?

 2. Czy kryształy jonowe, kowalencyjne, molekularne i metaliczne rozpuszczają się w rozpuszczalniku organicznym?

 3. Czy kryształy jonowe, kowalencyjne, molekularne i metaliczne charakteryzują się takimi samymi temperaturami topnienia?

Hipoteza: Kryształy jonowe, kowalencyjne, molekularne i metaliczne, charakteryzują się zróżnicowaną rozpuszczalnością w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych oraz różnymi temperaturami topnienia.

Sprzęt laboratoryjny:

 • zlewki o pojemności 250 cm3 – naczynie szklane o kształcie cylindrycznym, stosowane do przeprowadzania prostych reakcji chemicznych;

 • cylinder miarowy o pojemności 100 cm3 – naczynie laboratoryjne o kształcie otwartego z jednej strony walca, stosowane do odmierzania określonej objętości cieczy;

 • pręciki szklane (bagietki szklane) – sprzęt laboratoryjny o kształcie prostego pręta szklanego, czasami zakończonego z jednej strony małą rączką, a z drugiej małą łopatką;

 • łyżki laboratoryjne – długi trzonek wykonany ze szkła, porcelany lub metalu zakończony z jednej strony łyżeczką, służy do nabierania sypkich substancji chemicznych;

 • kapilara szklana – rurka szklana o bardzo małym przekroju wewnętrznym;

 • aparatura do wyznaczania temperatury topnienia – automatyczny miernik temperatury topnienia; w celu wykonania pomiaru do urządzenia wprowadzana jest kapilara z badaną próbką, która jest następnie ogrzewana z określoną prędkością, aż do stopienia próbki.

Odczynniki chemiczne: woda destylowana, chloroform, cyna, sacharoza, jod, chlorek sodu, siarczan(VI) wapnia‑woda(1/2), tlenek krzemu(IV), siarka. 

Przebieg eksperymentu:

Część 1

 1. Niewielką ilość badanej substancji wprowadzić do zlewki, a następnie wlać do niej około 75 cm3 wody destylowanej.

 2. Zawartość zlewki wymieszać bagietką.

 3. Powtórzyć punkty 12 dla pozostałych substancji zamieszczonych w wirtualnym laboratorium.

Część 2

 1. Niewielką ilość badanej substancji wprowadzić do zlewki, a następnie wlać do niej około 75 cm3 chloroformu.

 2. Zawartość zlewki wymieszać bagietką.

 3. Powtórzyć punkty 12 dla pozostałych substancji zamieszczonych w wirtualnym laboratorium.

Część 3

 1. Umieścić kapilarę z niewielką ilością badanej substancji w aparaturze do wyznaczania temperatury topnienia.

 2. Ustalić temperaturę topnienia badanej substancji odczytując wskazania aparatury.

 3. Powtórzyć punkty 12 dla pozostałych substancji zamieszczonych w wirtualnym laboratorium.

Obserwacje:

Część 1: Sacharoza oraz chlorek sodu tworzą z wodą destylowaną mieszaniny jednorodne. Pozostałe substancje badane w laboratorium (cyna, jod, siarczan(VI) wapnia‑woda(1/2), tlenek krzemu(IV) i siarka, tworzą z wodą destylowaną mieszaniny niejednorodne.

Część 2: Jod i siarka tworzą z chloroformem mieszaniny jednorodne (jod tworzy z chloroformem fioletowy roztwór). Pozostałe substancje badane w laboratorium (sacharoza, chlorek sodu, cyna, siarczan(VI) wapnia‑woda(1/2) i tlenek krzemu(IV), tworzą z chloroformem mieszaniny niejednorodne.

Część 3: Każda z wymienionych substancji uległa stopieniu podczas ogrzewania w aparaturze.

Wyniki:

Sacharoza i chlorek sodu rozpuszczają się w wodzie. Jod i siarka rozpuszczają się w chloroformie.
W trakcie pomiarów odnotowano następujące temperatury topnienia:

 • 232°C dla cyny;

 • 186°C dla sacharozy;

 • 114°C dla jodu;

 • 801°C dla chlorku sodu;

 • 1450°C dla siarczanu(VI) wapnia–woda(1/2);

 • 1710°C dla tlenku krzemu(IV);

 • 113°C dla siarki.

Wnioski:

W wirtualnym laboratorium badano trzy substancje tworzące kryształy molekularne (sacharoza, jod i siarka), jedną substancję tworzącą kryształy kowalencyjne (tlenek krzemu(IV)), dwie substancje tworzące kryształy jonowe (chlorek sodu i siarczan(VI) wapnia‑woda(1/2) oraz jedną substancję tworzącą kryształy metaliczne (cyna).

Wszystkie analizowane substancje, niezależnie od rodzaju tworzonych kryształów, różniły się rozpuszczalnością w wodzie i chloroformie. W wodzie dobrze rozpuszczały się jedynie chlorek sodu (kryształy jonowe) i sacharoza (kryształy molekularne). Z kolei w chloroformie dobrze rozpuszczały się jedynie jod i siarka (kryształy molekularne). Analizowane substancje różniły się również temperaturami topnienia, przy czym najniższymi ich wartościami charakteryzowały się substancje tworzące kryształy molekularne, a najwyższymi te, które tworzyły kryształy jonowe i kowalencyjne.

Postawiona hipoteza została potwierdzona – kryształy jonowe, kowalencyjne, molekularne i metaliczne, charakteryzują się zróżnicowaną rozpuszczalnością w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych oraz różnymi temperaturami topnienia.

R1TXWzvowbEIt1
Ćwiczenie 1
Która z wymienionych substancji uległa dehydratacji pod wpływem ogrzewania? Możliwe odpowiedzi: 1. gips, 2. siarka, 3. jod, 4. chlorek sodu, 5. cyna