Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R1SU6WVYUCXdD1
Ćwiczenie 1
Energia kinetyczna danego ciała, obliczona ze wzoru relatywistycznego

Ekin=mc2(11-(vc)2-1)

w porównaniu z energią obliczoną ze wzoru klasycznego Ekin=mv22

jest: Możliwe odpowiedzi: 1. zawsze mniejsza, 2. zawsze większa, 3. taka sama, 4. może być mniejsza
1
Ćwiczenie 2
RgVhbuBQheOos
Przy określonej wartości prędkości, jeżeli obliczamy energię kinetyczną ze wzoru klasycznego, to ciało o dwukrotnie większej masie ma dwukrotnie większą energię kinetyczną. Czy przy obliczaniu energii kinetycznej ze wzoru relatywistycznego uzyskamy podobny wynik? Odp.: Tak / Nie
RGDscpGxMUmc11
Ćwiczenie 3
Przy określonej wartości masy ciała, jeżeli obliczamy energię kinetyczną ze wzoru klasycznego, to podwojenie prędkości powoduje czterokrotny wzrost energii kinetycznej.
Jeżeli obliczymy energię kinetyczną ze wzoru relatywistycznego to dwukrotny wzrost prędkości spowoduje: Możliwe odpowiedzi: 1. czterokrotny wzrost energii kinetycznej;, 2. mniej niż czterokrotny wzrost energii kinetycznej;, 3. więcej niż czterokrotny wzrost energii kinetycznej;, 4. dwukrotny wzrost energii kinetycznej.
1
Ćwiczenie 4
Rx94w2mBwf3rb
Oblicz, korzystając ze wzoru relatywistycznego i klasycznego energię kinetyczną ciała o masie 1 kg poruszającego się z prędkością 0,9c. Porównaj z wartością otrzymaną na podstawie klasycznego wzoru. Jaki wniosek można sformułować na podstawie uzyskanego wyniku? Odp.: Kinetyczna energia relatywistyczna wynosi Tu uzupełnij · 10Tu uzupełnij J, wartość obliczona ze wzoru klasycznego tylko Tu uzupełnij · 10Tu uzupełnij J.
R1PYUtVdfk7Hr1
Ćwiczenie 5
Zależność relatywistycznej energii kinetycznej od prędkości najlepiej oddaje wykres:
3
Ćwiczenie 6
RDBTZvGdVRUhn
Oblicz wartość energii kinetycznej ze wzoru klasycznego dla prędkości równej prędkości światła. Przyrównaj tę wartość do wzoru relatywistycznego na energię kinetyczną. Oblicz wartość prędkości. Odp.: v ≈ Tu uzupełnij · 10Tu uzupełnij m/s
3
Ćwiczenie 7
R1DGhNTsfhBcE
W akceleratorze: Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), służącym do badania cząstek elementarnych, rozpędzane protony osiągają energię kinetyczną około 3 TeV. Teraelektronowolt jest jednostką energii stosowaną przy opisie energii cząstek elementarnych. Przedrostek tera (T) oznacza 1012, 1elektronowolt (eV) = 1,6 · 10-19 J. Masa protonu m = 1,6726 · 10-27 kg. Oblicz prędkość, jaką osiągają protony w LHC. Odp.: Prędkość protonów v = Tu uzupełnijc = Tu uzupełnij · 10Tu uzupełnij m/s.
3
Ćwiczenie 8
RSwj4j95dcr3v
W akceleratorze: Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), służącym do badania cząstek elementarnych, rozpędzane protony osiągają energię kinetyczną około 3 TeV. Teraelektronowolt jest jednostką energii stosowaną przy opisie energii cząstek elementarnych. Przedrostek tera (T) oznacza 1012, 1elektronowolt (eV) = 1,6 · 10-19 J. masa protonu m = 1,6726 · 10-27 kg.

Ile razy energia kinetyczna protonów jest większa od jego energii spoczynkowej? Odp.: Energia kinetyczna protonów rozpędzonych w LHC jest Tu uzupełnij · 10Tu uzupełnij razy większa niż ich energia spoczynkowa.
2
Ćwiczenie 9
R7hxfN3N6mWZU
W akceleratorze: Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), służącym do badania cząstek elementarnych, rozpędzane protony osiągają energię kinetyczną około 3 TeV. Teraelektronowolt jest jednostką energii stosowaną przy opisie energii cząstek elementarnych. Przedrostek tera (T) oznacza 1012, 1elektronowolt (eV) = 1,6 · 10-19 J. Masa protonu m = 1,6726 · 10-27 kg.

Protony rozpędzane są polem elektrycznym w kilku etapach. Energię kinetyczną uzyskaną przez ładunek elektryczny wiąże z pracą pola elektrycznego wzór Ekin=eU. Jakie napięcie elektryczne jest konieczne do uzyskania energii kinetycznej 3 TeV? Odp.: Konieczne napięcie wynosi Tu uzupełnij · 10Tu uzupełnij V.
2
Ćwiczenie 10
RAT68rL2WASM5
W akceleratorze: Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), służącym do badania cząstek elementarnych, rozpędzane protony osiągają energię kinetyczną około 3 TeV. Teraelektronowolt jest jednostką energii stosowaną przy opisie energii cząstek elementarnych. Przedrostek tera (T) oznacza 1012, 1elektronowolt (eV) = 1,6 · 10-19 J. masa protonu m = 1,6726 · 10-27 kg.

Jaką prędkość musiałby osiągnąć proton, gdyby klasyczny wzór na energię kinetyczną obowiązywał bez ograniczeń co do wartości prędkości. Odp.: Zgodnie z klasyczną teorią proton musiał by osiągnąć prędkość Tu uzupełnij · 10Tu uzupełnij m/s.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida