Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1dGcrSHRIiFQ1
Ćwiczenie 1
Metodę badawczą, która dąży do wyjaśnienia zjawisk nie z perspektywy ich przyczyn, lecz skutków, nazywamy... Możliwe odpowiedzi: 1. teologią., 2. teleologią., 3. deizmem., 4. agnostycyzmem.
RRwijdn0QPfh411
Ćwiczenie 2
Poniższy tekst dotyczy stosunków pomiędzy religią a filozofią. Uzupełnij go o poprawne możliwości. Początkowo stosunki religii chrześcijańskiej i filozofii podszyte były wzajemną (tu wybierz) 1. Wolter, 2. Marks, 3. antyku, 4. Hegel, 5. matką, 6. Kotarbiński, 7. fascynacją, 8. nieufnością, 9. współczesności, 10. Staszic, 11. Ciekawością, 12. średniowieczu, 13. Tatarkiewicz, 14. Nietzsche, 15. guwernantką, 16. Platon, 17. Tertulian, 18. Grabski, 19. służką, 20. nauczycielką, 21. Kant, 22. nowożytności, 23. Orygenes. Późniejsi myśliciele, tacy jak (tu wybierz) 1. Wolter, 2. Marks, 3. antyku, 4. Hegel, 5. matką, 6. Kotarbiński, 7. fascynacją, 8. nieufnością, 9. współczesności, 10. Staszic, 11. Ciekawością, 12. średniowieczu, 13. Tatarkiewicz, 14. Nietzsche, 15. guwernantką, 16. Platon, 17. Tertulian, 18. Grabski, 19. służką, 20. nauczycielką, 21. Kant, 22. nowożytności, 23. Orygenes, byli przeciwni stosowaniu metod i osiągnięć filozoficznych w rozważaniach religijnych, ale teoretycy wiary, jak np. (tu wybierz) 1. Wolter, 2. Marks, 3. antyku, 4. Hegel, 5. matką, 6. Kotarbiński, 7. fascynacją, 8. nieufnością, 9. współczesności, 10. Staszic, 11. Ciekawością, 12. średniowieczu, 13. Tatarkiewicz, 14. Nietzsche, 15. guwernantką, 16. Platon, 17. Tertulian, 18. Grabski, 19. służką, 20. nauczycielką, 21. Kant, 22. nowożytności, 23. Orygenes, byli entuzjastami tego podejścia. Pełne wykorzystanie myśli filozoficznej w rozwoju dogmatów i nauki Kościoła miało miejsce w (tu wybierz) 1. Wolter, 2. Marks, 3. antyku, 4. Hegel, 5. matką, 6. Kotarbiński, 7. fascynacją, 8. nieufnością, 9. współczesności, 10. Staszic, 11. Ciekawością, 12. średniowieczu, 13. Tatarkiewicz, 14. Nietzsche, 15. guwernantką, 16. Platon, 17. Tertulian, 18. Grabski, 19. służką, 20. nauczycielką, 21. Kant, 22. nowożytności, 23. Orygenes. Ukuto nawet powiedzenie, że w tej epoce filozofia była (tu wybierz) 1. Wolter, 2. Marks, 3. antyku, 4. Hegel, 5. matką, 6. Kotarbiński, 7. fascynacją, 8. nieufnością, 9. współczesności, 10. Staszic, 11. Ciekawością, 12. średniowieczu, 13. Tatarkiewicz, 14. Nietzsche, 15. guwernantką, 16. Platon, 17. Tertulian, 18. Grabski, 19. służką, 20. nauczycielką, 21. Kant, 22. nowożytności, 23. Orygenes teologii. W późniejszych czasach natomiast pojawiło się pomiędzy filozofami wielu przeciwników religii, jak chociażby twórca socjalizmu (tu wybierz) 1. Wolter, 2. Marks, 3. antyku, 4. Hegel, 5. matką, 6. Kotarbiński, 7. fascynacją, 8. nieufnością, 9. współczesności, 10. Staszic, 11. Ciekawością, 12. średniowieczu, 13. Tatarkiewicz, 14. Nietzsche, 15. guwernantką, 16. Platon, 17. Tertulian, 18. Grabski, 19. służką, 20. nauczycielką, 21. Kant, 22. nowożytności, 23. Orygenes czy polski filozof (tu wybierz) 1. Wolter, 2. Marks, 3. antyku, 4. Hegel, 5. matką, 6. Kotarbiński, 7. fascynacją, 8. nieufnością, 9. współczesności, 10. Staszic, 11. Ciekawością, 12. średniowieczu, 13. Tatarkiewicz, 14. Nietzsche, 15. guwernantką, 16. Platon, 17. Tertulian, 18. Grabski, 19. służką, 20. nauczycielką, 21. Kant, 22. nowożytności, 23. Orygenes.
RsesANyzUXpMR1
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
1
Ćwiczenie 3
R91By8zyz4UMP
Uzupełnij zdania na temat filozofii, nauki i religii. Filozofia. Jej główne pojęcie to (tu wybierz) 1. wiara, 2. mądrość, 3. wiedza. Nauka. Jej główne pojęcie to: (tu wybierz) 1. wiara, 2. mądrość, 3. wiedza. Religia. Jej główne pojęcie to: (tu wybierz) 1. wiara, 2. mądrość, 3. wiedza.
RWRofpsi0rciW
Uzupełnij zdania na temat filozofii, nauki i religii. Filozofia i nauka bazują na 1. objawieniu i tradycji, 2. racjonalizmie i empiryzmie. Religia bazuje na 1. objawieniu i tradycji, 2. racjonalizmie i empiryzmie.
R1cLTPCIym1Pf
Uzupełnij zdania na temat filozofii, nauki i religii. Filozofia w kwestii poznania rzeczywistości zapewnia (tu wybierz) 1. gotowe odpowiedzi, które trzeba przyjąć, aby być jej wyznawcą, 2. jej najogólniejszy, ale spójny ogląd, 3. jak najgłębsze opracowanie jej szczegółowych zagadnień. Nauka w kwestii poznania rzeczywistości zapewnia (tu wybierz) 1. gotowe odpowiedzi, które trzeba przyjąć, aby być jej wyznawcą, 2. jej najogólniejszy, ale spójny ogląd, 3. jak najgłębsze opracowanie jej szczegółowych zagadnień. Religia w kwestii poznania rzeczywistości zapewnia (tu wybierz) 1. gotowe odpowiedzi, które trzeba przyjąć, aby być jej wyznawcą, 2. jej najogólniejszy, ale spójny ogląd, 3. jak najgłębsze opracowanie jej szczegółowych zagadnień.
Rz01EgkQRoOdT
Uzupełnij zdania na temat filozofii, nauki i religii. W porównaniu z dwiema pozostałymi filozofia okazuje się (tu wybierz) 1. córką filozofii, która przystępuje do głębokiej analizy zagadnień szczególnych, 2. matką wszystkich nauk i pierwszym niereligijnym poznaniem świata, 3. jedyną dziedziną ludzkiego namysłu, dla której poznanie racjonalne i empiryczne nie jest niezbędne. W porównaniu z dwiema pozostałymi nauka okazuje się (tu wybierz) 1. córką filozofii, która przystępuje do głębokiej analizy zagadnień szczególnych, 2. matką wszystkich nauk i pierwszym niereligijnym poznaniem świata, 3. jedyną dziedziną ludzkiego namysłu, dla której poznanie racjonalne i empiryczne nie jest niezbędne. W porównaniu z dwiema pozostałymi religia okazuje się (tu wybierz) 1. córką filozofii, która przystępuje do głębokiej analizy zagadnień szczególnych, 2. matką wszystkich nauk i pierwszym niereligijnym poznaniem świata, 3. jedyną dziedziną ludzkiego namysłu, dla której poznanie racjonalne i empiryczne nie jest niezbędne.
R7nV0HWA18o4T11
Ćwiczenie 4
Połącz wynotowane postawy względem istnienia Boga z ich opisem. Ateizm Możliwe odpowiedzi: 1. Wiara w istnienie Boga., 2. Przekonanie o nieistnieniu Boga., 3. Postawa polegająca na nieorzekaniu w kwestii istnienia i nieistnienia Boga., 4. Przekonanie o istnieniu Boga jako twórcy świata, który nie ingeruje w jego wydarzenia. Teizm Możliwe odpowiedzi: 1. Wiara w istnienie Boga., 2. Przekonanie o nieistnieniu Boga., 3. Postawa polegająca na nieorzekaniu w kwestii istnienia i nieistnienia Boga., 4. Przekonanie o istnieniu Boga jako twórcy świata, który nie ingeruje w jego wydarzenia. Deizm Możliwe odpowiedzi: 1. Wiara w istnienie Boga., 2. Przekonanie o nieistnieniu Boga., 3. Postawa polegająca na nieorzekaniu w kwestii istnienia i nieistnienia Boga., 4. Przekonanie o istnieniu Boga jako twórcy świata, który nie ingeruje w jego wydarzenia. Agnostycyzm Możliwe odpowiedzi: 1. Wiara w istnienie Boga., 2. Przekonanie o nieistnieniu Boga., 3. Postawa polegająca na nieorzekaniu w kwestii istnienia i nieistnienia Boga., 4. Przekonanie o istnieniu Boga jako twórcy świata, który nie ingeruje w jego wydarzenia.
21
Ćwiczenie 5

Własnymi słowami wyjaśnij, dlaczego postawa agnostyków przypomina postawę sceptyków.

R1CDYQenPOU8z
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Własnymi słowami określ, na czym polega dowód ontologiczny.

R1YIYImhNV8o7
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Własnymi słowami określ, na czym polega dowód kosmologiczny.

REgHWl9Wkc6AR
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Własnymi słowami opisz, na czym polegała krytyka dowodu moralnego.

R1Od4izu8fswk
(Uzupełnij).