Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj treść poniższej ilustracji. Zapoznaj się z czterema dowodami na istnienie Absolutu oraz próbami ich podważenia. Zastanów się, czy przedstawione dowody wydają ci się wystarczające, czy raczej zgadzasz się z ich krytykami.

R3wkG7NSFCtoP
(Uzupełnij).
R14KjO6j9gQbK
Film przedstawia dowody na istnienie boga i argumenty je obalające
R1LMaYdgaUf2V1
Ilustracja interaktywna. Zdjęcie przedstawia zachodzące słońce nad chmurami. Elementy ilustracji interaktywnej: 1. Dowód ontologiczny Skoro wszystkie istniejące byty możemy układać w skali od najmniej doskonałego do najbardziej doskonałego, to jest logiczne, że istnieje jakiś byt najdoskonalszy, który możemy nazwać Bogiem., 2. Ten dowód podważa się za pomocą stwierdzenia, że samo mówienie o bytach i jakiejś ich hierarchii jeszcze nie dowodzi ich istnienia, a tym bardziej istnienia jakiegoś bytu doskonałego w rodzaju Boga, który miałby ponadto posiadać takie przymioty, o jakich mówi Biblia., 3. Dowód kosmologiczny Skoro we wszechświecie wszystko powstało z pewnej przyczyny, to wszystkie zjawiska i przedmioty możemy układać w takie związki przyczynowe, że w końcu dojdziemy do praprzyczyny wszystkiego, a będzie nią Bóg., 4. Przeciw temu dowodowi podnosi się twierdzenie, że ograniczenia ludzkiego umysłu nie pozwalają na budowanie tak długich związków przyczynowych, aby dojść do punktu wyjścia, którym jest Bóg. Poza tym wystarczy założyć, że wszechświat nie ma początku, a cały dowód okazuje się absurdalny., 5. Dowód teleologiczny Skoro zgodnie z pojęciem teleologii wszystko istnieje nie tyle z jakiejś przyczyny, ile w jakimś celu, to świat ukazuje się nam jako uporządkowany i harmonijny. Oznacza to, że ktoś musiał racjonalnie zaprojektować cały wszechświat, a tym kimś musi być Bóg., 6. Ten dowód próbuje się obalić stwierdzeniem, że samo myślenie teleologiczne jest błędne, gdyż zjawiska zachodzą w sposób przyczynowy, a nie celowy. Ponadto ujmowanie czegokolwiek jako harmonijnego czy uporządkowanego jest typowo ludzkim sposobem pojmowania świata, a nie domniemanym boskim zamiarem., 7. Dowód moralny Skoro obowiązujące nas normy moralne są obiektywne, racjonalne, to musi istnieć ich twórca, a także ten, który je egzekwuje. Tą osobą jest Bóg., 8. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że w zasadzie nie jest to żaden dowód, lecz jedynie „pobożne życzenie”. Można co prawda starać się udowadniać, że normy moralne są obiektywne i racjonalne, ale nie da się udowodnić, że ktokolwiek w jakikolwiek sposób egzekwuje ich przestrzeganie.
Ilustracja główna: licencja: CC BY-SA 3.0, autor: Porfirio Domingues, Wikimedia Commons.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Jeszcze raz przeanalizuj powyższe rozumowania i ich krytykę. Jak uważasz, czy prawdziwa wiara potrzebuje filozoficznych (racjonalnych) dowodów?

R3wkG7NSFCtoP
(Uzupełnij).