Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1ATmJ0gYwqO41
Ćwiczenie 1
Zaznacz właściwą odpowiedź.
Sposób, w jaki osoba wyciąga wnioski na swój temat lub temat innych ludzi z obrazu, jaki na ich temat wytworzyła w sobie, to... Możliwe odpowiedzi: 1. postrzeganie społeczne, 2. tożsamość, 3. wybiórczość zachowania, 4. sprawczość
R1SD3FfzY1lS01
Ćwiczenie 2
Zaznacz właściwe odpowiedzi.
Na postrzeganie innych ludzi wpływa... Możliwe odpowiedzi: 1. kultura, 2. atrybucja, 3. psychologia społeczna, 4. analiza diagnostyczna
RO4w3Crg177WQ2
Ćwiczenie 3
Dopasuj definicje do pojęć: Sprawczość Możliwe odpowiedzi: 1. przypisywanie sobie lub innym określonych cech, 2. zdolność oddziaływania na innych; czyny podejmowane z inicjatywy i przez daną osobę, 3. wizja siebie, treść, jaka charakteryzuje danego człowieka i odróżnia go od innych, 4. kontrola, świadoma albo nieświadoma, wpływu, jaki dana osoba wywiera na innych Tożsamość Możliwe odpowiedzi: 1. przypisywanie sobie lub innym określonych cech, 2. zdolność oddziaływania na innych; czyny podejmowane z inicjatywy i przez daną osobę, 3. wizja siebie, treść, jaka charakteryzuje danego człowieka i odróżnia go od innych, 4. kontrola, świadoma albo nieświadoma, wpływu, jaki dana osoba wywiera na innych Atrybucja Możliwe odpowiedzi: 1. przypisywanie sobie lub innym określonych cech, 2. zdolność oddziaływania na innych; czyny podejmowane z inicjatywy i przez daną osobę, 3. wizja siebie, treść, jaka charakteryzuje danego człowieka i odróżnia go od innych, 4. kontrola, świadoma albo nieświadoma, wpływu, jaki dana osoba wywiera na innych Autoprezentacja Możliwe odpowiedzi: 1. przypisywanie sobie lub innym określonych cech, 2. zdolność oddziaływania na innych; czyny podejmowane z inicjatywy i przez daną osobę, 3. wizja siebie, treść, jaka charakteryzuje danego człowieka i odróżnia go od innych, 4. kontrola, świadoma albo nieświadoma, wpływu, jaki dana osoba wywiera na innych
R1PEJ1pAVeGkx2
Ćwiczenie 4
Uzupełnij luki w zdaniach. Postrzeganiu innych ludzi zawsze towarzyszy ich 1. zewnętrzne, 2. obraz, 3. ocenianie, 4. pierwszego wrażenia, 5. pozytywniej, 6. wewnętrzne. Człowiek tworzy w sobie 1. zewnętrzne, 2. obraz, 3. ocenianie, 4. pierwszego wrażenia, 5. pozytywniej, 6. wewnętrzne zarówno siebie, jak i innych ludzi już na podstawie efektu 1. zewnętrzne, 2. obraz, 3. ocenianie, 4. pierwszego wrażenia, 5. pozytywniej, 6. wewnętrzne. Jednocześnie siebie ocenia 1. zewnętrzne, 2. obraz, 3. ocenianie, 4. pierwszego wrażenia, 5. pozytywniej, 6. wewnętrzne niż innych, ponieważ bierze pod uwagę częściej czynniki 1. zewnętrzne, 2. obraz, 3. ocenianie, 4. pierwszego wrażenia, 5. pozytywniej, 6. wewnętrzne niż 1. zewnętrzne, 2. obraz, 3. ocenianie, 4. pierwszego wrażenia, 5. pozytywniej, 6. wewnętrzne.
31
Ćwiczenie 5

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.

1
Alina Gutek Przejmij kontrolę nad swoim życiem – wskazówki

Co zrobić, żeby ktoś uwierzył, że ma moc sprawczą?

Przede wszystkim spowodować, żeby uwierzył w związek swojego działania z realnymi efektami tego działania w jego życiu. Najprościej powołać się na jakieś doświadczenia z przeszłości, kiedy zaangażował się w jakąś pracę i coś osiągnął. Zobacz: biegałeś codziennie i schudłeś. Jeśli nie mamy do czego się odwołać, to zaplanujmy aktywności, zajęcia, które pokazywałyby związek działania z efektami. Tę zależność trzeba odczuć, niektórzy ludzie naprawdę nie potrafią sami dostrzec na przykład związku między swoją sytuacją materialną a decyzjami, jakie w życiu podjęli. Narzekają, że mało zarabiają, a nie dokształcają się, nie mają odwagi założyć własnej firmy czy nawet poprosić o podwyżkę. Oczywiście, pamiętajmy, by nadmiernie nie konfrontować, nie krytykować takich ludzi, bo to ich do działania nie zmobilizuje. Jeśli ktoś ma przekonanie, że jego życiem kieruje los albo ktokolwiek inny poza nimi samymi, i jeśli nie chce się wyzbyć tego przekonania, zawsze znajdzie milion tłumaczeń na to, że mu się coś nie udało. Raczej warto zauważać i doceniać: jak zdecydowałeś, żeby wyremontować mieszkanie, to sprawnie sobie z tym poradziłeś i dzięki temu mieszkasz wygodniej. Ważne, aby nieustannie podnosić u tych ludzi poczucie kontroli i co za tym idzie – poczucie skuteczności działania.

1 Źródło: Alina Gutek, Przejmij kontrolę nad swoim życiem – wskazówki, 26.04.2017 r., dostępny w internecie: zwierciadlo.pl [dostęp 17.02.2020 r.].
ep2019.contentplus.io:RtEnElQpDszpM
1. Wyjaśnij, jak postrzegają siebie osoby, o których mowa w tekście. (Uzupełnij). 2. Podaj błędy, które popełniają osoby opisane w tekście. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.

ep2019.contentplus.io:R1ZQtpzddKd4E
Źródło: licencja: CC 0.
ep2019.contentplus.io:R1A00vuaAaBSJ
1. Napisz, co oznacza powyższy gest w Polsce. (Uzupełnij). 2. Wskaż, w jaki sposób postrzegają ten gest Francuzi, a w jaki Turcy. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

1
Paweł Zalewski Pułapki oceny – atrybucje i błędy atrybucji

Udowodniono, że człowiek ma naturalną tendencję do oceny własnego zachowania i cudzego zachowania. Obserwacja innych daje nam podstawy do wnioskowania o jakimś stanie obiektów w rzeczywistości. Przykładowo: często – nawet nie do końca świadomie – przy wyborze restauracji zwracamy uwagę na to, czy aktualnie przebywa w niej dużo osób. Jeżeli tak, to zakładamy, że jedzenie podawane w restauracji jest dobrej jakości. Jeżeli restauracja jest pusta, to w naturalny sposób możemy zacząć podejrzewać, że nie jest to najlepsze miejsce do zjedzenia posiłku. Podobnie w ocenie zachowań własnych oraz zachowań innych ludzi kierujemy się pewnymi wskazówkami, które mogą, ale nie muszą być dla nas świadome.

2 Źródło: Paweł Zalewski, Pułapki oceny – atrybucje i błędy atrybucji, 10.10.2018 r., dostępny w internecie: twojczas-psychoterapia.pl [dostęp 17.02.2020 r.].
ep2019.contentplus.io:RKYGMtID0r4p2
Łączenie par. . Postrzeganie innych osób wpływa na ocenę danej sytuacji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mechanizmy, które wpływają na naszą ocenę innych osób, zawsze są dla nas świadome.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Człowiek z natury potrafi wnioskować na temat innych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W powyższym tekście jest mowa o błędach, jakie popełniamy, oceniając innych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia.

1
Tomasz Nęcki Introspekcja: na czym polega i jak dokonać introspekcji?

Celem dokonywania introspekcji jest przyjrzenie się bliżej różnym sferom naszej psychiki, o których na co dzień niekoniecznie w ogóle nawet myślimy. Podczas wglądu we własną psychikę powinniśmy rozważyć, jakie emocje nami targają i dlaczego. Przykładowo, czując wyjątkowego stopnia złość na najbliższą osobę, możemy się zastanowić, skąd się wzięły u nas aż takiego stopnia uczucia – czy wynika to z naszej nadwrażliwości, czy jednak rzeczywiście bliski nas wyjątkowo zawiódł?

W trakcie introspekcji analizowane mogą być różnego typu aspekty psychologiczne, takie jak:

  • uczucia, które nami targają;

  • decyzje, które podjęliśmy lub które planujemy podjąć;

  • nasze zachowania i różne czynniki, które sprawiają, że postępujemy w taki, a nie inny sposób;

  • nasze potrzeby;

  • relacje z innymi ludźmi – zarówno z najbliższymi nam osobami, jak i ze współpracownikami czy z całkiem innymi ludźmi.

3 Źródło: Tomasz Nęcki, Introspekcja: na czym polega i jak dokonać introspekcji?, 23.11.2017 r., dostępny w internecie: poradnikzdrowie.pl [dostęp 31.03.2020 r.].
ep2019.contentplus.io:RFafjBWkXUjel
1. Wyjaśnij, czym jest introspekcja. (Uzupełnij). 2. Wyjaśnij, co daje człowiekowi introspekcja. (Uzupełnij).