Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RiGasNXA3kPZy1
Ćwiczenie 1
Wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Odbiorca to osoba wysyłająca komunikat. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Komunikacja werbalna odbywa się tylko za pomocą gestów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Komunikacja niewerbalna odbywa się za pomocą gestów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Komunikacja interpersonalna ma miejsce wtedy, gdy biorą w niej udział minimum trzy osoby. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 2
R1NcDS7NO7c0q
Dopasuj ciąg do odbiorcy i nadawcy informacji w procesie komunikowania się. Nadawca Możliwe odpowiedzi: 1. Cel komunikatu – kodowanie komunikatu – nadanie komunikatu, 2. Odbieranie komunikatu – odkodowanie komunikatu – zapoznanie się z komunikatem, 3. Odebranie komunikatu – zapoznanie się z komunikatem – odkodowanie komunikatu, 4. Cel komunikatu – odkodowanie komunikatu – nadanie komunikatu Odbiorca Możliwe odpowiedzi: 1. Cel komunikatu – kodowanie komunikatu – nadanie komunikatu, 2. Odbieranie komunikatu – odkodowanie komunikatu – zapoznanie się z komunikatem, 3. Odebranie komunikatu – zapoznanie się z komunikatem – odkodowanie komunikatu, 4. Cel komunikatu – odkodowanie komunikatu – nadanie komunikatu Żaden z powyższych Możliwe odpowiedzi: 1. Cel komunikatu – kodowanie komunikatu – nadanie komunikatu, 2. Odbieranie komunikatu – odkodowanie komunikatu – zapoznanie się z komunikatem, 3. Odebranie komunikatu – zapoznanie się z komunikatem – odkodowanie komunikatu, 4. Cel komunikatu – odkodowanie komunikatu – nadanie komunikatu
21
Ćwiczenie 3
R12ZTdFbwLzyu
Wskaż, jakie problemy w poprawnym komunikowaniu się mogą mieć osoby niewidome i z czego to wynika. (Uzupełnij).
R8iOY7wocQcem2
Ćwiczenie 4
Wskaż, które z zasad skutecznego komunikowania się powinien stosować nadawca komunikatu. Możliwe odpowiedzi: 1. Mówić konkretnie i na temat., 2. Słuchać z zainteresowaniem., 3. Zadawać pytania., 4. Patrzeć rozmówcy w oczy., 5. Dopuszczać odbiorcę do głosu., 6. Obserwować reakcje odbiorcy.
31
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z opisami poniższych ilustracji i wykonaj zadanie.
Zapoznaj się z opisami poniższych ilustracji i wykonaj zadanie.
RjdllmERy951t
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1QAcoKvEpbBb
Oceń, czy ilustracja przedstawia prawidłowy proces komunikowania się. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z opisem poniższych zdjęć i wykonaj zadanie.
Zapoznaj się z opisem poniższych zdjęć i wykonaj zadanie.
R1E1VgB93Szsv
I.
Źródło: domena publiczna.
RI2yz9BwlXiT3
II.
Źródło: domena publiczna.
RpXGPghRvd9Vf
III.
Źródło: domena publiczna.
Rg38SCmABVAgn
Na podstawie zaprezentowanego materiału graficznego wyjaśnij mowę ciała jego bohaterów. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.
1
Katarzyna Zdziech Komunikacja interpersonalna w rodzinie – jak ją poprawić?

Komunikacja interpersonalna w rodzinie to proces przekazywania informacji między jej członkami. Jej zakłócenia mogą się pojawić w każdym momencie i są groźne, ponieważ negatywnie wpływają na trwałość rodzinnych relacji.

Jak działa komunikacja interpersonalna w rodzinie?

Komunikacja interpersonalna to proces przekazywania i odbierania informacji między dwiema osobami. W rodzinie przejawia się nie tylko jako sposób kontaktu i rodzaj porozumiewania się, ale służy również do wyrażania uczuć i pogłębiania więzi między jej członkami.

Komunikacja interpersonalna w rodzinie różni się znacznie od komunikacji między znajomymi, ponieważ zachodzi w obrębie zamkniętego systemu rodzinnego. Taki system jest szczególnie trwały, a relacje interpersonalne w rodzinie są dodatkowo pogłębione przez dużą ilość czasu, który spędzamy z bliskimi. Komunikacja w rodzinie ma charakter cyrkularny. Oznacza to, że każdy członek w równym stopniu oddziałuje na pozostałe osoby. Dlatego niezwykle ważną zasadą w rodzinnej komunikacji interpersonalnej jest współpraca. Wszystkie decyzje powinny być podejmowane wspólnie na drodze porozumienia lub kompromisu.

Prawidłowo funkcjonujący system rodzinny daje możliwość otwartej komunikacji pomiędzy wszystkimi jego członkami, bez strachu przed odrzuceniem czy przed tematami tabu.

cytat1 Źródło: Katarzyna Zdziech, Komunikacja interpersonalna w rodzinie – jak ją poprawić?, 26.02.2019 r., dostępny w internecie: wp.pl [dostęp 10.09.2019 r.].
RSoqjvzLTL2Qu
Przedstaw, jak autorka artykułu opisuje komunikację interpersonalną w rodzinie na tle innych form komunikacji. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.
1
Komunikacja niewerbalna: czego można się dowiedzieć?

Mowa ciała jest najstarszą formą porozumiewania się, nasi prymitywni przodkowie, nie znając języka, posługiwali się właśnie gestami, mimiką, kontaktem wzrokowym, aby przekazać sobie informacje. Podobnie sytuacja wygląda w świecie zwierząt, które wyuczyły się zachowań pozwalających np. na ostrzeżenie innych przed drapieżnikiem. (…)

Czego dowiadujemy się o rozmówcy, odczytując jego gesty, mimikę i postawę?

Po zachowaniu drugiego człowieka łatwo określić, jaki ma temperament. Czy jest osobą wesołą, radosną, rozrywkową, zabawną, nerwową czy smutną. Można też łatwo przypisać ją go któregoś z typów osobowości. Dużo ruchów, częsta zmiana pozycji, gestykulacja, uśmiech i wesoły wyraz twarzy może sugerować, że mamy do czynienia z sangwinikiem. Nerwowe potrząsanie nogą, niepewne spojrzenie, nerwowe ruchy wskazują na choleryka, natomiast spuszczona głowa, smutny wyraz twarzy, powolne ruchy wskazują na flegmatyka.

Z mowy ludzkiego ciała możemy dowiedzieć się także o pozycji społecznej naszego rozmówcy, typie pracy, jaką wykonuje. Zupełnie inaczej będzie zachowywał się robotnik i inaczej księgowy.

Z gestów możemy wywnioskować także, jakie rozmówca ma wobec nas zamiary. Możemy dowiedzieć się, czy widzi w nas tylko partnera biznesowego, czy ma wobec nas matrymonialne zamiary. Od tego, czy zgadzamy się kontynuować rozmowę schodzącą na teren osobisty zależy sukces rozmowy oraz to, co chcemy osiągnąć (…).

cytat2 Źródło: Komunikacja niewerbalna: czego można się dowiedzieć?, 24.10.2008 r., dostępny w internecie: egospodarka.pl [dostęp 10.09.2019 r.].
R1NrtV7Cg5Y0p
Wyjaśnij, jakie informacje o rozmówcy możemy uzyskać dzięki komunikacji niewerbalnej. (Uzupełnij).