Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Rsri8H8xEzyTN1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Polski parlament jest... Możliwe odpowiedzi: 1. jednoizbowy., 2. dwuizbowy., 3. trójdzielny., 4. wielorodzajowy.
RraInX6z0FCT41
Ćwiczenie 2
Wskaż funkcje parlamentu. Możliwe odpowiedzi: 1. administracyjna, 2. ustawodawcza, 3. ustrojotwórcza, 4. sądownicza
RU5kDgDkKZLIH1
Ćwiczenie 3
Dopasuj do funkcji parlamentu odpowiednie przykłady. ustawodawcza Możliwe odpowiedzi: 1. powoływanie Prezesa NBP, 2. nadzór nad pracą rządu, 3. uchwalanie ustawy budżetowej, 4. wybór i powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 5. wotum nieufności, 6. zmiana Konstytucji RP kontrolna Możliwe odpowiedzi: 1. powoływanie Prezesa NBP, 2. nadzór nad pracą rządu, 3. uchwalanie ustawy budżetowej, 4. wybór i powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 5. wotum nieufności, 6. zmiana Konstytucji RP kreacyjna Możliwe odpowiedzi: 1. powoływanie Prezesa NBP, 2. nadzór nad pracą rządu, 3. uchwalanie ustawy budżetowej, 4. wybór i powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 5. wotum nieufności, 6. zmiana Konstytucji RP
RgQ7mJdC4Xllg2
Ćwiczenie 4
Uzupełnij tekst. Parlament brytyjski jest parlamentem 1. jednoizbowym, 2. Watykan, 3. pałac Buckingham, 4. premierze, 5. Izba Lordów, 6. monarcha, 7. dwuizbowym, 8. monarsze, 9. jest wybierany, 10. prezydencie, 11. Monako, 12. Izba Gmin, 13. pałac westminsterski, 14. nie jest wybierany, 15. premier. Izba niższa to 1. jednoizbowym, 2. Watykan, 3. pałac Buckingham, 4. premierze, 5. Izba Lordów, 6. monarcha, 7. dwuizbowym, 8. monarsze, 9. jest wybierany, 10. prezydencie, 11. Monako, 12. Izba Gmin, 13. pałac westminsterski, 14. nie jest wybierany, 15. premier, a izba wyższa to 1. jednoizbowym, 2. Watykan, 3. pałac Buckingham, 4. premierze, 5. Izba Lordów, 6. monarcha, 7. dwuizbowym, 8. monarsze, 9. jest wybierany, 10. prezydencie, 11. Monako, 12. Izba Gmin, 13. pałac westminsterski, 14. nie jest wybierany, 15. premier. Siedzibą parlamentu jest 1. jednoizbowym, 2. Watykan, 3. pałac Buckingham, 4. premierze, 5. Izba Lordów, 6. monarcha, 7. dwuizbowym, 8. monarsze, 9. jest wybierany, 10. prezydencie, 11. Monako, 12. Izba Gmin, 13. pałac westminsterski, 14. nie jest wybierany, 15. premier w Londynie. Na czele tego parlamentu stoi 1. jednoizbowym, 2. Watykan, 3. pałac Buckingham, 4. premierze, 5. Izba Lordów, 6. monarcha, 7. dwuizbowym, 8. monarsze, 9. jest wybierany, 10. prezydencie, 11. Monako, 12. Izba Gmin, 13. pałac westminsterski, 14. nie jest wybierany, 15. premier.
Z kolei parlament szwedzki jest parlamentem 1. jednoizbowym, 2. Watykan, 3. pałac Buckingham, 4. premierze, 5. Izba Lordów, 6. monarcha, 7. dwuizbowym, 8. monarsze, 9. jest wybierany, 10. prezydencie, 11. Monako, 12. Izba Gmin, 13. pałac westminsterski, 14. nie jest wybierany, 15. premier. W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii przewodniczący 1. jednoizbowym, 2. Watykan, 3. pałac Buckingham, 4. premierze, 5. Izba Lordów, 6. monarcha, 7. dwuizbowym, 8. monarsze, 9. jest wybierany, 10. prezydencie, 11. Monako, 12. Izba Gmin, 13. pałac westminsterski, 14. nie jest wybierany, 15. premier spośród członków parlamentu. Podobnie jak w Polsce, jest on drugą osobą w państwie, po 1. jednoizbowym, 2. Watykan, 3. pałac Buckingham, 4. premierze, 5. Izba Lordów, 6. monarcha, 7. dwuizbowym, 8. monarsze, 9. jest wybierany, 10. prezydencie, 11. Monako, 12. Izba Gmin, 13. pałac westminsterski, 14. nie jest wybierany, 15. premier.
Jedynym państwem europejskim, w którym nie ma parlamentu, jest 1. jednoizbowym, 2. Watykan, 3. pałac Buckingham, 4. premierze, 5. Izba Lordów, 6. monarcha, 7. dwuizbowym, 8. monarsze, 9. jest wybierany, 10. prezydencie, 11. Monako, 12. Izba Gmin, 13. pałac westminsterski, 14. nie jest wybierany, 15. premier.
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z danymi w tabeli i wykonaj ćwiczenie.

Wyszczególnienie

2015

2016

2017

2018

2019

Ogółem

Posiedzenia Prezydium Sejmu

22

65

51

49

32

219

Posiedzenia Konwentu Seniorów

32

92

82

69

51

326

Posiedzenia sejmu

7

26

21

21

11

86

Dni obrad sejmu

17

71

62

53

32

235

Wniesione projekty ustaw, którym nadano nr druku

62

359

338

352

231

1342

Uchwalone ustawy

29

217

207

272

198

923

Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki lub wnioski o odrzucenie

3

61

50

54

40

208

Wniesione projekty uchwał (rezolucji, deklaracji, apeli i oświadczeń), którym nadano nr druku

35

89

75

46

49

294

Podjęte uchwały (rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia)

55

103

89

75

68

390

Wystąpienia poselskie na posiedzeniach sejmu

(w tym jako członek Rady Ministrów)

2212

(90)

13022

(638)

11611

(544)

9592

(501)

5724

(288)

42161

(2061)

Interpelacje poselskie (wg daty wpływu)

367

8669

9343

10168

5496

34043

Zapytania poselskie (wg daty wpływu)

52

1752

4670

1733

1748

9955

Pytania w sprawach bieżących

54

260

215

197

109

835

Informacja bieżąca

5

24

20

18

9

76

Oświadczenia poselskie

45

536

510

390

325

1806

Posiedzenia komisji stałych, nadzwyczajnych i śledczych

158

1493

1506

1435

1008

5600

Posiedzenia komisji stałych

155

1441

1416

1328

901

5241

Posiedzenia komisji nadzwyczajnych

3

33

38

37

31

142

Posiedzenia komisji śledczych

0

19

52

70

76

217

Posiedzenia prezydiów komisji stałych i nadzwyczajnych i śledczych

51

239

182

201

119

792

Posiedzenia podkomisji komisji stałych i nadzwyczajnych

15

334

259

197

127

932

Uchwalone dezyderaty komisji stałych i nadzwyczajnych

2

41

85

80

73

281

Uchwalone opinie komisji stałych i nadzwyczajnych

49

407

381

349

230

1416

Posiedzenia Zgromadzenia Narodowego

0

1

1

1

-

3

Indeks dolny Źródło: Prace Sejmu. Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu (12 listopada 2015 r. – 11 listopada 2019 r.), sejm.gov.pl [dostęp 27.05.2020 r.]. Indeks dolny koniec

R1AJ4Br6T6lqu
Podaj, jakimi funkcjami najczęściej zajmował się sejm w latach 2015–2019. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj ćwiczenie.

RTDWKSVPv1eio
Źródło: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki, licencja: CC BY 2.0.
RSXmk5lL6EEZ1
Podaj imię i nazwisko osoby widocznej na zdjęciu i funkcję, jaką pełniła w polskim parlamencie VIII i IX kadencji. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
RoUuWq06L5K1Y
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj ćwiczenie.

R2OxdkHMBK1NO
Wykres kolumnowy. Jak pracowity jest sejm?. Lista elementów: 1. zestaw danych:kadencja: sejm kontraktowydługość kadencji: 874liczba dni obrad: 20.132. zestaw danych:kadencja: I (1991–1993)długość kadencji: 664liczba dni obrad: 22.283. zestaw danych:kadencja: II (1993–1997)długość kadencji: 1491liczba dni obrad: 19.914. zestaw danych:kadencja: III (1997–2001)długość kadencji: 1459liczba dni obrad: 21.595. zestaw danych:kadencja: IV (2001–2005)długość kadencji: 1461liczba dni obrad: 22.866. zestaw danych:kadencja: V (2005–2007)długość kadencji: 747liczba dni obrad: 19.417. zestaw danych:kadencja: VI (2007–2011)długość kadencji: 1464liczba dni obrad: 19.88. zestaw danych:kadencja: VII (2011–2015)długość kadencji: 1465liczba dni obrad: 19.189. zestaw danych:kadencja: VIII (2015–2019)długość kadencji: 912liczba dni obrad: 18.64
Oprac. na podst. Bartosz Chyż, Poseł nie pracuje. Sejm obecnej kadencji jest najbardziej leniwy po 1989 r., 12.05.2018, biqdata.wyborcza.pl [dostęp: 27.05.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R10ruccyc8ybf
Podaj, które kadencje sejmu spośród pełnych (4–letnich) były najbardziej pracowite i wyjaśnij, jakim wydarzeniem było to spowodowane. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 103

  1. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej.

  2. Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiego.

  3. Inne przypadki zakazu łączenia mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego sprawowania może określić ustawa.

2 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 27.05.2020 r.].
RAwsoU4fT4z2c
Wyjaśnij, z jakich funkcji i zasad wynikają powyższe zakazy. (Uzupełnij).