Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R12SLj06AGp2H1
Ćwiczenie 1
Jakiego związku używa się przy identyfikacji grup karbonylowych? Wskaż poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 2,4-dinitrofenylohydrazyna, 2. Ksyleny, 3. Toluen, 4. Benzen
1
Ćwiczenie 2

Poniższy rysunek przedstawia znany lek uspokajający o nazwie Nitrazepam. Wskaż zdanie prawdziwe.

RuR97lFYH3QTN
Wzór strukturalny nitrazepamu
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1IkPhf8FxOC7
Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź A, 2. Prawidłowa odpowiedź A, 3. Prawidłowa odpowiedź A, 4. Nieprawidłowa odpowiedź B
RLkF6vk9LkxJT1
Ćwiczenie 3
Które z poniższych związków są przykładami związków aromatycznych? Wskaż poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Aspiryna, 2. Ibuprofen, 3. Paracetamol, 4. Amfetamina
RPxBHu90hCHYv1
Ćwiczenie 4
Jakie właściwości posiada fenol? Wskaż poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. Bakteriobójcze, 2. Odkażające, 3. Przeciwnowotworowe, 4. Przeciwgorączkowe
2
Ćwiczenie 5

Wymień dwa związki aromatyczne stosowane jako rozpuszczalniki.

R1RDsqFbARmU0
Odpowiedź: (Uzupełnij).
RygTQeHi1CF172
Ćwiczenie 6
Który z poniższych związków można zastosować w celu leczenia infekcji grzybicznych? Wskaż poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Fenol, 2. Toluen, 3. Benzopiren, 4. Piren
31
Ćwiczenie 7

Dlaczego obecnie fenolu nie używa się jako środka dezynfekującego w szpitalach?

Rtmf4itgMGdJw
Odpowiedź: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Winylobenzen szybko ulega polimeryzacji, nawet pod wpływem promieni słonecznych lub niezbyt intensywnego ogrzewania, tworząc polimer o dobrze znanej nazwie polistyren lub handlowej nazwie styropian. Do czego wykorzystuje się ten polimer?

R10z2zu2DpFbD
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida