Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1KOrYHBUXXjf1
Ćwiczenie 1
Wskaż, która z odpowiedzi nie przedstawia reguły walki u Homera, wyróżnionej przez Oscara Sandstroma: Możliwe odpowiedzi: 1. udzielanie gościny najbliższym zabitego wroga, 2. zachowanie rozejmu, 3. okazywanie litości tym, którzy się poddają, 4. szacunek dla zabitego wroga
RmiALjuKpyChI1
Ćwiczenie 2
Zaznacz poprawne odpowiedzi: Prawo skruszonego / hardego serca to termin wprowadzony przez Thorsteina Veblena. Oznacza on sposób postępowania wojownika wobec poniżającego się / wywyższającego się przeciwnika. Ten, kto sam się ośmiesza / wywyższa, powinien zostać wysłuchany / potępiony.
11
Ćwiczenie 3

Wyjaśnij, w jakim sensie Maria Ossowska użyła zaznaczonych w tekście słów:

Maria Ossowska Ethos rycerski i jego odmiany

Dbałość o własną cześć łączy się nieuchronnie ze szczególną czujnością na ośmieszenie. […] Samoponiżenie dla uzyskania czegoś upragnionego jest największą ofiarą, jaką sobie można wyobrazić. Dlatego Priam rozbraja Achillesa, gdy przychodzi prosić o wydanie ciała Hektora.

cw7 Źródło: Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 26.
RNhuomuAadeQP
(Uzupełnij).
R8ClDNRJ4XnA71
Ćwiczenie 4
Wskaż, które zajęcia przystają członkom elit społecznych (klasy próżniaczej): Możliwe odpowiedzi: 1. rządzenie, 2. zarządzanie własnością rolną, 3. udział w zawodach sportowych, 4. podejmowanie ryzykownych wypraw, 5. tworzenie sztuki, 6. ucztowanie
21
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, czym może się zakończyć przedstawianie swej genealogii przez wojowników na polu bitwy.

RFaeX9gx6cjJS
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Czy wojownik grecki powinien charakteryzować się skromnością i ustępować miejsca innym? W odpowiedzi zacytuj odpowiedni fragment tekstu Marii Ossowskiej.

RQxfJiA8amE51
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Czy walki, w których brali udział Grecy i Trojanie, były motywowane patriotyzmem narodowym? Odpowiedź uzasadnij swoimi słowami.

R1LHToCgHbFao
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Na podstawie zamieszczonego w e‑materiale fragmentu pracy Marii Ossowskiej oceń starogrecki etos rycerza‑herosa. Twój tekst powinien liczyć 100‑120 słów.

RcMCHGnHeX4Rw
(Uzupełnij).