Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RREJK8N8XNu0Z
Ćwiczenie 1
Jadący naprzeciwko siebie rowerzyści mają prędkości o wartościach 15 ms oraz 20 ms. Prędkość jednego rowerzysty względem drugiego ma wartość: Możliwe odpowiedzi: 1. 5 ms, 2. 15 ms, 3. 20 ms, 4. 35 ms
Ćwiczenie 2

Dopasuj prędkości samochodów do odległości od miasta B, w której się spotkają.

RBcC9bto6LSTG
R17zHGTkhK9G4
vA = vB Możliwe odpowiedzi: 1. 45 km, 2. 20 km, 3. 30 km, 4. 24 km vA = 2vB Możliwe odpowiedzi: 1. 45 km, 2. 20 km, 3. 30 km, 4. 24 km 3 vA= vB Możliwe odpowiedzi: 1. 45 km, 2. 20 km, 3. 30 km, 4. 24 km 2vA = 3vB Możliwe odpowiedzi: 1. 45 km, 2. 20 km, 3. 30 km, 4. 24 km
Ćwiczenie 3
RrhrIyJ9Cxkjl
Dwa żółwie idą naprzeciwko siebie. W ciągu dziesięciu minut pierwszy żółw przeszedł 15 metrów, a drugi - 20 metrów. Oblicz wartość prędkości jednego żółwia względem drugiego. Wynik podaj w metrach na minuty. v = Tu uzupełnij mmin
Ćwiczenie 4

Wykres przedstawia zależność współrzędnej położenia od czasu dwóch ciał. Pozostałe współrzędne wektora położenia są równe zero.

RqeTYMyryqZ6v
RGFg5xTGG1Z6f
Oceń prawdziwość poniższych zdań: Początkowa odległość pomiędzy ciałami wynosiła 80 m.PRAWDA/FAŁSZ
Ciała spotkały się w połowie drogi.PRAWDA/FAŁSZ
Ciało (1) ma względem powierzchni ziemi trzy razy większą prędkość niż ciało (2). PRAWDA/FAŁSZ
Prędkość jednego ciała względem drugiego jest większa niż 14 ms. PRAWDA/FAŁSZ
Po trzech sekundach odległość między ciałami była dwa razy mniejsza niż na początku. PRAWDA/FAŁSZ


Ćwiczenie 5

Dwa pociągi jadą naprzeciwko siebie. Jeden ma długość 80 m i jedzie z prędkością 70 kmh, drugi ma długość 100 m i jedzie z prędkością 110 kmh. W pewnym momencie pociągi położone są tak, jak na rysunku.

R13F1KIM6qCSj
R1RmMC7u8UuYQ
Wyznacz czas, po którym pociągi się miną. Wynik podaj w sekundach. t = Tu uzupełnij s
Ćwiczenie 6

Dwaj policjanci jadący radiowozem z maksymalną dozwoloną prędkością drogą, na której obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 kmh, zmierzyli, że jadący z naprzeciwka samochód ma prędkość względem radiowozu równą 90 kmh. Oceń, czy kierowca powinien dostać mandat za przekroczenie prędkości.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7
RwUelKMj5jREj
Dwaj rowerzyści jechali naprzeciwko siebie z prędkościami pierwszy: v1 = 4 ms i drugi: v2 = 5 ms. Pierwszy rowerzysta względem drugiego przejechał 180 m. Oblicz, jaką drogę przejechał względem powierzchni ziemi. s = Tu uzupełnij m
Ćwiczenie 8

Prędkość względna dwóch samochodów jadących naprzeciwko siebie z prędkościami o tej samej wartości wynosi v. Wykaż, że jeśli jeden z samochodów będzie jechał dwa razy szybciej względem powierzchni ziemi, to prędkość względna będzie wynosić 32 v.

uzupełnij treść