Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RKNlsuC9waGDR11
Ćwiczenie 1
Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz Prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub Fałsz – jeśli jest fałszywe. Pomysłodawcą konia trojańskiego był Odyseusz. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prawdziwym tematem Iliady nie jest zdobycie Troi, lecz gniew Achillesa, który w czasie tej wyprawy omal nie spowodował zagłady armii greckiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zadaniem Bellerofonta było wyczyszczenie nigdy nie porządkowanej stajni Augiasza. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Chimerę zgładził Perseusz. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RbsMERxNhXwcH1
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj herosów do stron konfliktu w wojnie trojańskiej. Grecy (Achajowie) Możliwe odpowiedzi: 1. Agamemnon, 2. Patrokles, 3. Patroklos, 4. Odyseusz, 5. Pentezylea, 6. Parys, 7. Achilles, 8. Hektor, 9. Menelaos, 10. Eneasz Troja Możliwe odpowiedzi: 1. Agamemnon, 2. Patrokles, 3. Patroklos, 4. Odyseusz, 5. Pentezylea, 6. Parys, 7. Achilles, 8. Hektor, 9. Menelaos, 10. Eneasz
RbWV8tCeGzaFF1
Ćwiczenie 3
Spośród wymienionych poniżej funkcji greckich mitów o herosach zaznacz tę nieprawdziwą. Możliwe odpowiedzi: 1. pobudzenie do refleksji o naturze człowieka, 2. źródło archetypów i symboli, 3. wyjaśnienie ostatecznego sensu życia, 4. ustalanie norm etycznych i społecznych, 5. źródło motywów i toposów, z którego czerpią artyści
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z wierszem Kazimierza Przerwy‑Tetmajera i napisz, jaka wizja herosa wyłania się z utworu.

Konam, a nie to jest mi największą boleścią, 
żem pokonany ręką podłą i niewieścią 
ni że włóczni nie mogę cisnąć za nędznikiem: 
lecz że więcej nie błysnę, jak słońce, nad Greki, 
ja, com z obozu mego, bez zbroi, daleki, 
wroga od naw achajskichnawy achajskienaw achajskich precz odpędził krzykiem. 
Idźcie, słabsi i mniejsi, laur zdobywać w boju! 
Tych, które dla mnie rosły, nie zerwiecie liści!
Idźcie, tysiące, w trwodze wywalczać i znoju, 
co ja sam jeden zdobyć dość silny i śmiały
Byłem, gdyby bogowie chcieli wiekuiści.
Umrę spokojnie – większej nie można mieć chwały.
Umieram, ale ginąc z podłej ręki, młody,
Przeżyję chwałą całe ludy i narody.

2 Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Achilles, [w:] Antologia liryki Młodej Polski, wybór I. Sikora, Wrocław 1990, s. 346.

RLQbvweJnpJlE
(Uzupełnij).
R55LKxsoEkrCa1
Ćwiczenie 5
Na podstawie informacji zawartych w sekcji „Prezentacja multimedialna” i zaprezentowanych w niej reprodukcji dzieł sztuki przyporządkuj atrybuty oraz inne elementy do herosów. Herakles Możliwe odpowiedzi: 1. labirynt, 2. maczuga, 3. lira, 4. wąż, 5. lwia skóra, 6. laska, 7. kłębek nici, 8. głowa Meduzy Tezeusz Możliwe odpowiedzi: 1. labirynt, 2. maczuga, 3. lira, 4. wąż, 5. lwia skóra, 6. laska, 7. kłębek nici, 8. głowa Meduzy Perseusz Możliwe odpowiedzi: 1. labirynt, 2. maczuga, 3. lira, 4. wąż, 5. lwia skóra, 6. laska, 7. kłębek nici, 8. głowa Meduzy Orfeusz Możliwe odpowiedzi: 1. labirynt, 2. maczuga, 3. lira, 4. wąż, 5. lwia skóra, 6. laska, 7. kłębek nici, 8. głowa Meduzy Asklepios Możliwe odpowiedzi: 1. labirynt, 2. maczuga, 3. lira, 4. wąż, 5. lwia skóra, 6. laska, 7. kłębek nici, 8. głowa Meduzy
21
Ćwiczenie 6

Odnosząc się do informacji z sekcji „Przeczytaj”, sformułuj pisemną wypowiedź, jak z dzisiejszej perspektywy oceniasz motywacje i czyny Achillesa.

R19rAeNGXatdj
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Napisz, który z zamieszczonych w „Prezentacji multimedialnej” malarskich lub rzeźbiarskich wizerunków herosów lub heroin wzbudził twoje zainteresowanie. Uzasadnij swoją wypowiedź.

RUcFSNN1gr7WB
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wynotuj współczesne teksty kultury (np. komiksy lub filmy) wykorzystujące topostopostopos herosa i wyjaśnij różnice w przedstawianiu dawnych i współczesnych superbohaterów.

R1QGapjS7VDKY
(Uzupełnij).
topos
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida