Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
RU70WPO9AXDqm1
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawną odpowiedź. Dana jest funkcja opisana wzorem fx=9x23x+1. Asymptotą ukośną wykresu tej funkcji jest prosta o równaniu: Możliwe odpowiedzi: 1. y=3x-1, 2. y=3x+1, 3. y=x-1, 4. nie ma asymptoty ukośnej.
R33twdz3aRhrh1
Ćwiczenie 2
Do wzoru funkcji dobierz równanie asymptoty ukośnej obustronnej jej wykresu. fx=x2-7x+3 Możliwe odpowiedzi: 1. y=x+1, 2. y=x-3, 3. y=x-1, 4. y=x+3 gx=x2+1x-1 Możliwe odpowiedzi: 1. y=x+1, 2. y=x-3, 3. y=x-1, 4. y=x+3 hx=x2-11x-3 Możliwe odpowiedzi: 1. y=x+1, 2. y=x-3, 3. y=x-1, 4. y=x+3 kx=x2-3x+1 Możliwe odpowiedzi: 1. y=x+1, 2. y=x-3, 3. y=x-1, 4. y=x+3
RFRLixMhqnx7C2
Ćwiczenie 3
Dana jest funkcja opisana wzorem fx=x2+5x-73x-1. Wybierz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Prosta o równaniu y=13x+2 jest asymptotą ukośną obustronną wykresu tej funkcji., 2. Prosta o równaniu y=3x nie jest asymptotą ukośną lewostronną wykresu tej funkcji., 3. Prosta o równaniu y=13x+2 jest tylko asymptotą ukośną prawostronną wykresu tej funkcji., 4. Wykres funkcji f nie ma asymptoty ukośnej.
RXF4wwsxqFCwG2
Ćwiczenie 4
W wyznaczone miejsca wpisz odpowiednie liczby całkowite. 1) Prosta o równaniu y= Tu uzupełnij ·x+ Tu uzupełnij jest asymptotą ukośną obustronną wykresu funkcji fx=3x2+2x-3x-1. 2) Prosta o równaniu y= Tu uzupełnij ·x+ Tu uzupełnij jest asymptotą ukośną obustronną wykresu funkcji fx=2x2+x+2x+1. 3) Prosta o równaniu y= Tu uzupełnij ·x+ Tu uzupełnij jest asymptotą ukośną obustronną wykresu funkcji fx=x2-6x-10x+1.
R24s6phHU3PXu2
Ćwiczenie 5
Dana jest funkcja opisana wzorem fx=x3-2x+3x2-2. Wybierz zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Asymptotą ukośną obustronną wykresu tej funkcji jest prosta o równaniu y=x., 2. Asymptotą ukośną obustronną wykresu tej funkcji jest prosta o równaniu y=x+2., 3. Asymptotą ukośną obustronną wykresu tej funkcji jest prosta o równaniu y=x-2., 4. Asymptotą ukośną obustronną wykresu tej funkcji jest prosta o równaniu y=x+1.
R1DjoZ7UPtt7e21
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Dana jest funkcja opisana wzorem fx=x3+6x2+2x+112x2+4. Oceń prawdziwość poniższych zdań.. Asymptotą ukośną obustronną wykresu tej funkcji jest prosta o współczynniku kierunkowym a=limxfxx=12.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Asymptotą ukośną obustronną wykresu tej funkcji jest prosta o współczynniku b=limxfx-ax=-1.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prosta o równaniu y=12x-1 jest asymptotą ukośną obustronną wykresu tej funkcji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RaPQxJWg7jLBw3
Ćwiczenie 7
Dana jest funkcja opisana wzorem fx=-x3+4x2-3xx2+3. Wybierz zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Wykres funkcji f nie ma asymptoty ukośnej., 2. Prosta o równaniu y=-x jest asymptotą ukośną wykresu tej funkcji., 3. Prosta o równaniu y=-x+1 jest asymptotą ukośną wykresu tej funkcji., 4. Prosta o równaniu y=-x+4 jest asymptotą ukośną wykresu tej funkcji.
RAUWJZgJGSpcH3
Ćwiczenie 8
Dana jest funkcja opisana wzorem fx=4x2+3. Wybierz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Prosta o równaniu y=2x jest asymptotą ukośną obustronną wykresu tej funkcji., 2. Prosta o równaniu y=-2x jest asymptotą ukośną lewostronną wykresu tej funkcji., 3. Prosta o równaniu y=2x jest asymptotą ukośną prawostronną wykresu tej funkcji., 4. Wykres funkcji f nie ma asymptoty ukośnej.