Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Ryy8ygZNK7fqH1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Media to czwarta władza, bo pełnią funkcję… Możliwe odpowiedzi: 1. ustawodawczą., 2. wykonawczą., 3. kontrolną., 4. sądowniczą.
RTqvBbWCFM5UA1
Ćwiczenie 2
Wskaż, które afery opisane przez media doprowadziły do wszczęcia wobec prezydenta USA procedury impeachmentu. Możliwe odpowiedzi: 1. afera Watergate, 2. afera związana z nakłanianiem rządu innego państwa do ingerowania w wybory w USA w 2019 r., 3. upublicznienie tożsamości tajnej agentki CIA Valerie Plame, 4. afera Snowdena
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe

Art. 12
Dziennikarz jest obowiązany:
1. zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło,
2. chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie.

1 Źródło: Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
Rc6KJKVstMQoj
Oceń, czy w każdej sytuacji dziennikarz ma obowiązek ujawnić posiadane informacje. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Rozdział IX Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Art. 213 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały.
Art. 214 1. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej.
2. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.
Art. 215. Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizację oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa.

2 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prezydent.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
RcBMgANG7iAb6
Zastanów się i wyjaśnij, dlaczego członek KRRiT nie może należeć do partii politycznej ani związku zawodowego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
W PE o mediach. „Kto kontroluje czwartą władzę?”

– Media stały się władzą. Wpływają na polityków, same są też przez nich chętnie manipulowane. Jest też trzeci podmiot w tym wszystkim, czyli odbiorca, ten, który czyta, słucha i ogląda. Z jednej strony jest on panem, z drugiej niewolnikiem. Panem, bo pod jego gust robione są przekazy, a niewolnikiem, ponieważ pada ofiarą różnych zabiegów, kombinacji polityczno‑medialnej – podkreśla w rozmowie z TVP Info prof. Ryszard Legutko.

3 Źródło: W PE o mediach. „Kto kontroluje czwartą władzę?”, dostępny w internecie: tvpparlament.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
R1ZsaTYINaiTK
Wskaż, na jakie zagrożenia ze strony mediów zwraca uwagę prof. Ryszard Legutko. Oceń, czy ma słuszność. (Uzupełnij).

Tekst źródłowy do ćwiczeń 6 i 7

1
Paweł Rozpiątkowski Czwarta władza jest potrzebna – Kilka refleksji na święto dziennikarzy

Czwartą władzą nazywa się tradycyjnie, jeszcze niedawno nawet bardzo często, środki społecznego przekazu albo mówiąc krócej – media. Odnoszę jednak wrażenie, że dziś mówi się o tym znacznie rzadziej niż 15, 10, a nawet 5 lat temu. Powód jest tak samo prosty i oczywisty: świat mediów szybko się zmienia, a rolę dostarczycieli informacji i kreatorów opinii przejmuje dziś od niedawnych monopolistów – prasy, radia i telewizji – wiele innych podmiotów, korzystających z nowych narzędzi społecznej komunikacji. Najogólniej mówiąc, chodzi o internet, a w szczególności o media społecznościowe

Wydawcy wielu, kiedyś potężnych, gazet walczą dziś o przeżycie. Lokalnych rozgłośni radiowych, które jeszcze dwadzieścia kilka lat temu wyrastały w Polsce jak grzyby po deszczu, dziś próżno szukać w eterze. Stosunkowo dobrze ma się jeszcze telewizja, ale i jej znaczenie z roku na rok spada. Wszystko przenosi się na inny, szybko rosnący areopag wymiany opinii i informacji, czyli do sieci. Tam zaś mieszają się role nadawców i odbiorców, a potencjalnie komunikatorem może być każdy i każda. To rodzi nowe problemy i wyzwania. (…)

Niepewne swej przyszłości tradycyjne media i pracujący w nich dziennikarze są jednak potrzebni, a nawet niezbędni – jak niezbędna dla zdrowia demokracji jest właśnie czwarta władza. Władza, która działa w imieniu obywateli i w ich imieniu oraz dla ich dobra patrzy na ręce władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Bez wolnych, silnych mediów i profesjonalnych dziennikarzy nie będzie miał kto tego robić.

4 Źródło: Paweł Rozpiątkowski, Czwarta władza jest potrzebna – Kilka refleksji na święto dziennikarzy, dostępny w internecie: prasa.wiara.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
31
Ćwiczenie 6
RLZfytJbkU8PK
Wskaż, na jakie zmiany w czwartej władzy wskazuje autor tego tekstu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
R1V9MSh0GMo2j
Scharakteryzuj poglądy autora na rolę mediów. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
M. N. Jaka jest kondycja dzisiejszego dziennikarstwa? Skowroński wyjaśnia!

– Dziennikarstwo lokalne jest o wiele bardziej trudne niż to centralne, ponieważ dziennikarze lokalni żyją w określonym systemie społecznym – w małych czy średnich miastach, wszyscy się znają i bardzo trudno tym dziennikarzom krytycznie opisać np. władze, bo to grozi bardzo dużymi konsekwencjami. Media lokalne są zależne finansowo od władzy samorządowej. Zdarzają się media, które potrafią konstruktywnie tę władzę opisywać, ale to są wyjątki od reguły – wyjaśnił nam prezes SDP.

Jego zdaniem każdy Polak ma dostęp do takiej informacji, jaką sobie życzy. – Można mieć opis z punktu widzenia opozycji, dobrej zmiany. Jeśli chodzi o kondycję mediów w Polsce i o wolność słowa, to SDP ocenia ją wzorowo, biorąc pod uwagę inne kraje europejskie – powiedział Krzysztof Skowroński.

5 Źródło: M. N., Jaka jest kondycja dzisiejszego dziennikarstwa? Skowroński wyjaśnia!, dostępny w internecie: telewizjarepublika.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
R1b8iWEPsrCYn
Oceń, czy Krzysztof Skowroński ma rację, mówiąc, że uprawianie dziennikarstwa lokalnego jest trudniejsze od ogólnokrajowego. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida