Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R19cq610vxFPz
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdanie: Podczas topnienia substancja oddaje / pobiera ciepło, a podczas krzepnięcia substancja oddaje / pobiera ciepło.
RPxTSCbGiw51A
Ćwiczenie 2
Uzupełnij poniższy tekst poprzez wstawienie w jego odpowiednie miejsca właściwych elementów: Topnienie ciał krystalicznych zachodzi w 1. szybkozmiennej w czasie, 2. malejącej, 3. stałej temperaturze, 4. określonym przedziale temperatur, 5. wolnozmiennej w czasie, 6. rosnącej, 7. stałej, a topnienie ciał amorficznych w 1. szybkozmiennej w czasie, 2. malejącej, 3. stałej temperaturze, 4. określonym przedziale temperatur, 5. wolnozmiennej w czasie, 6. rosnącej, 7. stałej. Z tego powodu, podczas topnienia ciał krystalicznych, wykres przedstawiający zależność temperatury od czasu ogrzewania tych ciał, ma charakter funkcji 1. szybkozmiennej w czasie, 2. malejącej, 3. stałej temperaturze, 4. określonym przedziale temperatur, 5. wolnozmiennej w czasie, 6. rosnącej, 7. stałej, a dla ciał amorficznych - funkcji 1. szybkozmiennej w czasie, 2. malejącej, 3. stałej temperaturze, 4. określonym przedziale temperatur, 5. wolnozmiennej w czasie, 6. rosnącej, 7. stałej.
Ćwiczenie 3

Połącz części zdań, aby otrzymać prawdziwe stwierdzenia:

1. Podczas krzepnięcia wody

A. temperatura maleje,

a. ponieważ odbieranie ciepła powoduje przemianę fazową ze stanu gazowego do ciekłego.

2. Podczas odbierania ciepła od wody w zakresie temperatur 10Indeks górny oC - 90Indeks górny oC

B. temperatura jest stała,

b. ponieważ zmniejsza się średnia energia kinetyczna jej cząsteczek.

3. Podczas odbierania ciepła od pry wodnej w temperaturze wrzenia

-

c. ponieważ odbieranie ciepła powoduje przemianę fazową ze stanu ciekłego do stałego.

R1WByFjO6IqBp
Odpowiedź: 1 Tu uzupełnij Tu uzupełnij 2 Tu uzupełnij Tu uzupełnij 3 Tu uzupełnij Tu uzupełnij
Ćwiczenie 4
RkWD6bZQ9C5fa
Które stwierdzenie jest prawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1. podczas topnienia substancji zwiększa się średnia energia kinetyczna cząsteczek, a zmniejsza suma ich energii potencjalnych,, 2. podczas topnienia substancji zwiększa się suma energii potencjalnych cząsteczek, a zmniejsza ich średnia energia kinetyczna,, 3. podczas topnienia substancji zwiększa się suma energii potencjalnych cząsteczek, a ich średnia energia kinetyczna jest stała.
Ćwiczenie 5

Wykres przedstawia zmiany temperatury wody podczas jej jednostajnego ochładzania.

R1InyysyJk9N6

Odpowiedz, jaką przemianę fazową ilustruje ten wykres. W jakim stanie skupienia znajduje się woda:

a) w pierwszych 4 minutach,

b) między 4 a 10 minutą,

c) po 10 minutach.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 6

Wykres przedstawia zmiany temperatury wody podczas jej jednostajnego ogrzewania.

RraDBKWHsq0oJ

Odpowiedz, jaką przemianę fazową ilustruje ten wykres. W jakim stanie skupienia znajduje się woda:

a) w pierwszych 20 minutach,

b) między 20 a 50 minutą,

c) po 50 minutach.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7
RipnmCv5QP2G6
zadanie interaktywne
uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

Zamieszczony poniżej wykres przedstawia zależność temperatury pewnego ciała od ilości  pobranej przez to ciało energii.

RXkspPGymMlqP

Odpowiedz na pytania:

  1. Jaka przemiana fazowa zachodzi podczas ogrzewania tego ciała?

  2. Na których etapach ogrzewania (AB, BC, czy CD) zwiększa się suma energii kinetycznych cząsteczek tego ciała?

  3. Na którym z etapów ogrzewania (AB, BC, czy CD) zwiększa się suma energii potencjalnych cząsteczek?

Uzasadnij swoje odpowiedzi.

uzupełnij treść