Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Badanie zmian temperatury podczas przemian fazowych

W dołączonym do tego e‑materiału wirtualnym laboratorium możesz samodzielnie sprawdzić, w jaki sposób temperatura t ciała stałego zmienia się wraz z ilością dostarczonego ciepła Q, które zależy liniowo od czasu τ ogrzewania ciała. Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do tego laboratorium i wykonaj pomiary, dzięki którym przygotujesz wykresy t(τ) dla trzech dostępnych w laboratorium substancji: galu, parafiny i miedzi. Czy wiesz, że analizując te wykresy możesz nie tylko odgadnąć z jakiego rodzaju ciałem stałym: krystalicznym, czy amorficznym, masz do czynienia? Możesz też oszacować jego temperaturę topnienia tt, a nawet wyznaczyć ciepło właściwe cw jego faz (stałej i ciekłej) i ciepło topnienia ct.

Polecenie 1

Skorzystaj z wirtualnego laboratorium, by przygotować wykres t(τ) - zmian  temperatury t różnych ciał stałych od czasu τ ich ogrzewania. Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do laboratorium.

RqPwpLup72k1I1
Polecenie 2

Przypomnij sobie definicje ciepła właściwego cw i ciepła topnienia ct ciała stałego. Zastanów się, w jaki sposób można wyznaczyć te wielkości korzystając z wykresu t(τ), przygotowanego w podobny sposób, jak te wykresy, które zostały wykonane dzięki pomiarom w wirtualnym laboratorium.

uzupełnij treść