Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Zrekonstruuj przebieg wydarzeń przedstawionych w dramacie – odpowiedz na pytanie, które z nich, twoim zdaniem, są najważniejsze i jaką funkcję pełnią w budowie akcji?

Rs4hUVOYMlqHd
(Uzupełnij).
R1OiTMzrJbabb1
Ćwiczenie 2
Scharakteryzuj akcję dramatu, zaznaczając odpowiednie przymioty. Możliwe odpowiedzi: 1. jednowątkową, ale skomplikowaną, 2. prostą, jednowątkową, 3. skomplikowaną, wielowątkową, 4. wielowątkową, ale nieskomplikowaną
R182VnEcbQmOg1
Ćwiczenie 3
Jaki charakter ma motywacja akcji dramatu? Wybierz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Charakter realistyczny (psychologiczny, społeczny)., 2. Charakter metafizyczny.
21
Ćwiczenie 4

Określ dominantę kompozycyjną utworu. Następnie scharakteryzuj kompozycję akcji, wskazując jej główne elementy.

R1MerLyNEeXHE
(Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 5

Na podstawie schematu uzupełnij tabelę.

RygpvUmMdBrnM
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1IFZGV6vUHFz
(Uzupełnij).
R1belwdr5m93y2
Ćwiczenie 6
Zaznzcz cechy, które pozwalają uznać Świętoszka za przykład komedii molierowskiej. Możliwe odpowiedzi: 1. Łączenie komizmu z tragizmem., 2. Ośmieszenie ludzkich wad., 3. Zachowanie zasady prawdopodobieństwa i jedności stylistycznej., 4. Obecność wyłącznie komizmu charakterów.
31
Ćwiczenie 7

Skonfrontuj swoje spostrzeżenia z wnioskami zebranymi podczas analizy fragmentów dramatu. Podsumuj je:
– scharakteryzuj konstrukcję bohaterów, motywację ich działań oraz rolę poszczególnych postaci w rozwoju wydarzeń,
– scharakteryzuj budowę czasu i przestrzeni w utworze.

R1L1gHeY6Gu8W
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wykorzystując zebrane dotychczas informacje, określ kompozycyjne związki i zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami dzieła (akcja, postacie, język, czas, przestrzeń).

Rz4pJGK1euttN
(Uzupełnij).
Praca domowa

Wykorzystując zebrane dotychczas informacje, stwórz interpretację Świętoszka, w której omówisz jeden z poniższych problemów:

  • Krytyka obłudy religijnej, określonej formy religijności czy religii jako takiej?

  • Tartuffe – cyniczny oszust czy człowiek religijny, który padł ofiarą namiętności?

  • Czy z dramatu wyłania się optymistyczna, czy pesymistyczna wizja natury ludzkiej?