Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

W 2016 roku na terenie Polski mieszkało 38 433 tysięcy osób. W tym samym roku zarejestrowano 382 000 urodzeń oraz 388 000 zgonów. Saldo migracji wyniosło 1 500 osób. Oblicz współczynnik przyrostu rzeczywistego.

RYN9qusScuLg9
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Oblicz wartość współczynnika przyrostu naturalnego dla miejscowości X, jeśli wiadomo, że saldo migracji wyniosło w danym roku -3000, liczba ludności wynosiła 1 600 000, a współczynnik przyrostu rzeczywistego osiągnął 0,25.

RuT2gUVS51Oqq
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Oblicz wartość współczynnika salda migracji dla miejscowości Y, jeśli wiadomo, że ubytek naturalny w danym roku to -1500, liczba ludności to 400 000, a współczynnik przyrostu rzeczywistego wyniósł -0,875.

R1AT4Iul42MNh
(Uzupełnij).
Roq1ccy92FXuf2
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RXivHqgMGYOTj2
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RuWObhENZI2TS
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Dla 5 powiatów województwa, w którym mieszkasz, zbierz dane dotyczące współczynnika przyrostu naturalnego i współczynnika salda migracji. Następnie oblicz i przeanalizuj wartość współczynnika przyrostu rzeczywistego. Dane dostępne są w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

R1cvtDlCjJXZw
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS lub Rocznika Statystycznego zbierz dane dotyczące liczby mieszkańców, ruchu naturalnego i ruchu migracyjnego 5 miast wojewódzkich w Polsce. Omów, jakie znaczenie dla zmiany liczby ludności ma ruch naturalny i ruch migracyjny.

R86aKScqDK59N
(Uzupełnij).
RBUL9dPzDWfye3
Ćwiczenie 8
Łączenie par. Prawda czy fałsz. Współczynnik przyrostu rzeczywistego będzie ujemny:. zawsze, gdy współczynnik przyrostu naturalnego i salda migracji będą ujemne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. tylko, gdy współczynnik przyrostu naturalnego będzie dodatni, współczynnik salda migracji będzie ujemny, ale suma współczynników będzie ujemna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. w sytuacji, gdy współczynnik przyrostu naturalnego będzie ujemny, współczynnik salda migracji będzie dodatni, ale suma współczynników będzie ujemna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz