Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R15N9AmQSCy6p1
Ćwiczenie 1
Wskaż, czym jest koszt uzyskania mandatu. Możliwe odpowiedzi: 1. Liczba głosów potrzebnych do zdobycia mandatu., 2. Opłata wnoszona w momencie wpisania na listę wyborczą., 3. Koszt organizacji wyborów w danym regionie., 4. System łapówkarski związany z wyborami.
R1MfD792vOh5F1
Ćwiczenie 2
Wstaw odpowiednie słowa w luki. W polskim Kodeksie wyborczym ustawodawca wpisał różne modele systemów wyborczych. Wybory prezydenckie odbywają się 1. senatu, 2. co cztery lata, 3. klauzula zaporowa, 4. 4%, 5. co pięć lat, 6. 8%, 7. sejmu, 8. większość bezwzględna, 9. większość zwykła, 10. posła, 11. Parlamentu Europejskiego, 12. proporcjonalnego, 13. senatora, 14. 5%, 15. sejm, 16. dwóch turach, 17. trzech turach, 18. blokowego i wymagana jest 1. senatu, 2. co cztery lata, 3. klauzula zaporowa, 4. 4%, 5. co pięć lat, 6. 8%, 7. sejmu, 8. większość bezwzględna, 9. większość zwykła, 10. posła, 11. Parlamentu Europejskiego, 12. proporcjonalnego, 13. senatora, 14. 5%, 15. sejm, 16. dwóch turach, 17. trzech turach, 18. blokowego, dlatego najczęściej przeprowadzane są w 1. senatu, 2. co cztery lata, 3. klauzula zaporowa, 4. 4%, 5. co pięć lat, 6. 8%, 7. sejmu, 8. większość bezwzględna, 9. większość zwykła, 10. posła, 11. Parlamentu Europejskiego, 12. proporcjonalnego, 13. senatora, 14. 5%, 15. sejm, 16. dwóch turach, 17. trzech turach, 18. blokowego. System większościowy został również wprowadzony w wyborach do 1. senatu, 2. co cztery lata, 3. klauzula zaporowa, 4. 4%, 5. co pięć lat, 6. 8%, 7. sejmu, 8. większość bezwzględna, 9. większość zwykła, 10. posła, 11. Parlamentu Europejskiego, 12. proporcjonalnego, 13. senatora, 14. 5%, 15. sejm, 16. dwóch turach, 17. trzech turach, 18. blokowego, ale aby uzyskać mandat 1. senatu, 2. co cztery lata, 3. klauzula zaporowa, 4. 4%, 5. co pięć lat, 6. 8%, 7. sejmu, 8. większość bezwzględna, 9. większość zwykła, 10. posła, 11. Parlamentu Europejskiego, 12. proporcjonalnego, 13. senatora, 14. 5%, 15. sejm, 16. dwóch turach, 17. trzech turach, 18. blokowego potrzebna jest 1. senatu, 2. co cztery lata, 3. klauzula zaporowa, 4. 4%, 5. co pięć lat, 6. 8%, 7. sejmu, 8. większość bezwzględna, 9. większość zwykła, 10. posła, 11. Parlamentu Europejskiego, 12. proporcjonalnego, 13. senatora, 14. 5%, 15. sejm, 16. dwóch turach, 17. trzech turach, 18. blokowego. Natomiast 1. senatu, 2. co cztery lata, 3. klauzula zaporowa, 4. 4%, 5. co pięć lat, 6. 8%, 7. sejmu, 8. większość bezwzględna, 9. większość zwykła, 10. posła, 11. Parlamentu Europejskiego, 12. proporcjonalnego, 13. senatora, 14. 5%, 15. sejm, 16. dwóch turach, 17. trzech turach, 18. blokowego jest wybierany według modelu 1. senatu, 2. co cztery lata, 3. klauzula zaporowa, 4. 4%, 5. co pięć lat, 6. 8%, 7. sejmu, 8. większość bezwzględna, 9. większość zwykła, 10. posła, 11. Parlamentu Europejskiego, 12. proporcjonalnego, 13. senatora, 14. 5%, 15. sejm, 16. dwóch turach, 17. trzech turach, 18. blokowego i obowiązuje w Polsce 1. senatu, 2. co cztery lata, 3. klauzula zaporowa, 4. 4%, 5. co pięć lat, 6. 8%, 7. sejmu, 8. większość bezwzględna, 9. większość zwykła, 10. posła, 11. Parlamentu Europejskiego, 12. proporcjonalnego, 13. senatora, 14. 5%, 15. sejm, 16. dwóch turach, 17. trzech turach, 18. blokowego, która wynosi 1. senatu, 2. co cztery lata, 3. klauzula zaporowa, 4. 4%, 5. co pięć lat, 6. 8%, 7. sejmu, 8. większość bezwzględna, 9. większość zwykła, 10. posła, 11. Parlamentu Europejskiego, 12. proporcjonalnego, 13. senatora, 14. 5%, 15. sejm, 16. dwóch turach, 17. trzech turach, 18. blokowego dla partii i 1. senatu, 2. co cztery lata, 3. klauzula zaporowa, 4. 4%, 5. co pięć lat, 6. 8%, 7. sejmu, 8. większość bezwzględna, 9. większość zwykła, 10. posła, 11. Parlamentu Europejskiego, 12. proporcjonalnego, 13. senatora, 14. 5%, 15. sejm, 16. dwóch turach, 17. trzech turach, 18. blokowego dla koalicji. Według proporcjonalnego systemu wyborczego wyłaniani są również posłowie do 1. senatu, 2. co cztery lata, 3. klauzula zaporowa, 4. 4%, 5. co pięć lat, 6. 8%, 7. sejmu, 8. większość bezwzględna, 9. większość zwykła, 10. posła, 11. Parlamentu Europejskiego, 12. proporcjonalnego, 13. senatora, 14. 5%, 15. sejm, 16. dwóch turach, 17. trzech turach, 18. blokowego, co jest zgodne z ogólnoeuropejskimi ustaleniami.
11
Ćwiczenie 3
RPEWe62DXup00
Wyjaśnij, czym jest ordynacja wyborcza. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 4
R1FgEwDxsyz7n
Wskaż, jaki system wyborczy obowiązuje w Polsce w wyborach do sejmu. (Uzupełnij).
RkpidThlxVKiT
Zaznacz swoją odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. proporcjonalny, 2. blokowy, 3. większościowy, 4. proporcjowy
R1IMiKG1YB2k92
Ćwiczenie 5
Połącz w pary państwa z obowiązującymi w nich rodzajami systemów wyborczych w wyborach parlamentarnych. system większości zwykłej Możliwe odpowiedzi: 1. Belgia, 2. Wielka Brytania, 3. Niemcy, 4. Francja system większości bezwzględnej Możliwe odpowiedzi: 1. Belgia, 2. Wielka Brytania, 3. Niemcy, 4. Francja system mieszany Możliwe odpowiedzi: 1. Belgia, 2. Wielka Brytania, 3. Niemcy, 4. Francja system proporcjonalny Możliwe odpowiedzi: 1. Belgia, 2. Wielka Brytania, 3. Niemcy, 4. Francja

Materiał źródłowy do ćwiczeń nr 5–6.

1
Dariusz Grzędziński O co chodzi w JOW‑ach? Co by było, gdyby w Polsce obowiązywały jednomandatowe okręgi wyborcze?

Postulat wprowadzenia JOW‑ów, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych, to główne hasło programowe Pawła Kukiza. Pomysł zmiany ordynacji wyborczej i rozbicia partyjnych układów mocno podziałał na wyobraźnię wyborców, którzy zapewnili Kukizowi ponad 20 proc. poparcia w wyborach. W walce o wyborców rozpisanie referendum na temat wprowadzenia JOW zapowiedział już Bronisław Komorowski. Jednak wprowadzenie JOW nie musi wcale oznaczać likwidacji dominacji silnych partii politycznych – twierdzą eksperci.

Gdyby doszło do zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do sejmu i wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, Polska zostałaby podzielona na 460 okręgów wyborczych, czyli tyle, ilu jest posłów. W każdym z okręgów wystartować mogłaby dowolna ilość kandydatów, ale posłem zostałby tylko jeden - ten, który otrzymałby największą liczbę głosów.

jow Źródło: Dariusz Grzędziński, O co chodzi w JOW‑ach? Co by było, gdyby w Polsce obowiązywały jednomandatowe okręgi wyborcze?, 12.05.2015 r., dostępny w internecie: polskatimes.pl [dostęp 19.02.2020 r.].
2
Ćwiczenie 6
RtCiri6fnjWVe
Podaj element aktualnie obowiązującego systemu wyborczego, który wraz z wejściem w życie JOW–ów straciłby rację bytu. (Uzupełnij).
RLuSvrtexlBTB
Zaznacz swoją odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. kampanie wyborcze, 2. listy wyborcze, 3. partie polityczne, 4. liderzy partii
31
Ćwiczenie 7
RTSAUmWNL323D
Zwolennicy JOW–ów twierdzą, że ich wprowadzenie miałoby pozytywnie wpłynąć na „odpartyjnienie” wyborów. Wyjaśnij, na czym miałoby polegać wskazane zjawisko. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Ferdynand Rymarz Ferdynand Rymarz: Progi wyborcze – elementem demokratycznego systemu wyborczego

W pierwszych polskich wyborach do sejmu w 1991 r. nie stosowano żadnych progów wyborczych, a w efekcie tego do parlamentu weszło 29 ugrupowań politycznych, wśród których 11 z nich było reprezentowanych przez jednego posła.

opinii Źródło: Ferdynand Rymarz, Ferdynand Rymarz: Progi wyborcze – elementem demokratycznego systemu wyborczego, 8.05.2013 r., dostępny w internecie: studioopinii.pl [dostęp 22.06.2020 r.].
R13zi8E7FUviK
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z wykresami i wykonaj ćwiczenie.

R1dGwMemXe96b
Rozstrzygnij, które informacje dotyczące danych z badania CBOS są prawdziwe, a które fałszywe. W 2015 r. respondenci w większości popierali system wyborczy, który obecnie funkcjonuje w wyborach do izby niższej polskiego parlamentu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Według badania ankietowani najczęściej są zwolennikami stosowania większości względnej w wyborach do polskiego sejmu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W badaniu z 2015 r. przeważa opinia respondentów zwolenników okręgów wielomandatowych z pojedynczym głosem przechodnim. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 10

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rozdział 9

Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu

Art. 251

§ 1. Marszałek Sejmu zawiadamia, na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej, kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu, w przypadku:

1) śmierci posła;

2) upływu terminu do wniesienia odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu;

3) nieuwzględnienia odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu przez Sąd Najwyższy.

wyborczy Źródło: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 22.06.2020 r.].
R1CLJC7x6ylN7
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida