Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R1RBj9t9JmcwZ
Elementy do uszeregowania: 1. Rządy dynastii Shang, 2. Działalność Konfucjusza, 3. Ustanowienie cesarstwa, 4. Utworzenie Szlaku Jedwabnego, 5. Przejęcie władzy przez dynastię Han, 6. Przejęcie władzy przez dynastię Zhou
11
Ćwiczenie 2
Re7bV1NEjfeiz
Wskaż, które z przytoczonych niżej zdań jest prawdziwe, a które fałszywe. 1. Cywilizacja chińska rozwijała się w dolinach dwóch wielkich rzek: Huang He oraz Jangcy. 2. Pierwsza chińska dynastia powstała w wyniku zjednoczenia kraju przez obcy, koczowniczy lud znany jako Xiung Nu. 3. Pod rządami pierwszych dwóch dynastii Chiny stopniowo umacniały swą pozycję, co pozwoliło w końcu na ustanowienie cesarstwa. 4. Pierwszy cesarz, Shi Huangdi, przyjął ten tytuł zainspirowany systemem rządów imperium rzymskiego, z którym nawiązano wówczas stosunki. 5.. Egzaminy na wpływowe w Chinach stanowiska urzędnicze były otwarte dla wszystkich kandydatów, włączając w to chłopów. 6. Słynny Szlak Jedwabny był drogą handlową łączącą ze sobą wszystkie kraje Dalekiego Wschodu, w tym przede wszystkim: Chiny i Koreę.
211
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z ilustracjami i wykonaj polecenie.

RCPfHQg4eIPLu
Figurki ceramiczne przedstawiające żołnierzy cesarza Jinga (II w. p.n.e.)
Źródło: drs2biz, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.0.
RBJ3jAe6E5Vcb
Wykładana srebrem i złotem brązowa kadzielnica z grobowca Liu Shenga, chińskiego arystokraty z II w. p.n.e.
Źródło: Cangminzho, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
R10s4c3dzZOc2
Nefrytowy strój pogrzebowy z I w. p.n.e.
Źródło: John Hill, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
R1XUhdfg3dgnG
Pozłacana brązowa lampa w kształcie służącej znaleziona w grobowcu arystokratki Dou Wan (II w. p.n.e.).
Źródło: Refrain, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 1.0.
RG5WwNIc0aprf
Ceramiczny model pałacu cesarskiego z epoki Han (między II w. p.n.e. a II w. n.e.).
Źródło: Gary L. Todd, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
R1KsUjbQVg2tg
Jedwabny sztandar z II w. p.n.e.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RWYK2HUptjrRE
Ułóż trzy pytania quizowe odnoszące się do lekcji i daj je do rozwiązania swoim kolegom i koleżankom.
211
Ćwiczenie 4
RJWSJo2RGpmQR
Współcześni Chińczycy na określenie swojej przynależności narodowej używają określenia 漢人 (Hànrén), co można przetłumaczyć jako „człowiek Hanów”. Zinterpretuj to zjawisko i podaj jego potencjalne przyczyny, odwołując się do dziejów Chin. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenie.

Rg3Pk6kAkeVyE
Kolorem żółtym oznaczono fragmenty Muru powstałe w okresie rozbicia dzielnicowego Chin, kolorem pomarańczowym – fortyfikacje wybudowane w pierwszych latach istnienia cesarstwa, czerwonym – w czasach dynastii Han. Różne odcienie fioletu i różu wykorzystano do oznaczenia tych części Muru, które powstały znacznie później.
Źródło: Contentplus sp. z o. o. na podstawie Maximilian Dörrbecker, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RZEMQBVGfXfL5
Na podstawie zdobytych informacji z lekcji wskaż prawdziwe stwierdzenia. 1. Początki Wielkiego Muru pokrywają się z początkami państwa chińskiego. 2. W okresie rozbicia dzielnicowego niektóre fragmenty fortyfikacji mogły służyć jako obrona przed innymi władcami chińskimi. 3. Wielki Mur służył Chińczykom do obrony przed plemionami atakującymi zarówno z północy, jak i z południa. 4. Wielki Mur był jednolitą konstrukcją, której wszystkie odcinki były ze sobą połączone. 5. Rozbudowę Wielkiego Muru w głąb kontynentu azjatyckiego w czasach dynastii Han możemy wiązać z powstaniem tzw. Szlaku Jedwabnego.
21
Ćwiczenie 6
R4wlDW43MTX2v
Wyjaśnij pojęcia: konfucjanizm, taoizm i buddyzm.
311
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenie.

R1N7fqvHrsE6z
Mapa ukazująca „Walczące Królestwa”. Kolorem różowym oznaczono księstwo Qin, którego władcy ostatecznie zjednoczyli państwo chińskie.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RKWm8UOLuGdfu
Wyjaśnij kluczowe pojęcia związane z tematem lekcji.
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj polecenie.

M. Granet Cywilizacja chińska

Twój sługa słyszał, iż panowanie dynastii In [tj. Shang] i Czou [tj. Zhou] trwało dłużej niż tysiąc lat. (A było tak dlatego, że władcy z tych dynastii) dali lenna swoim synom, swym młodszym braciom i swym wybitnym poddanym, aby byli oni podporą. Teraz oto Wasz Majestat posiadł wszystko w obrębie mórz, a Twoi synowie i młodsi bracia są zwykłymi ludźmi (…) O ile mi wiadomo, nie zdarzyło się jeszcze nigdy, by w jakiejś sprawie, nie biorąc za wzór starożytności, można było zapewnić sobie trwanie.

A Źródło: M. Granet, Cywilizacja chińska, Warszawa 1973, s. 48–49.
M. Granet Cywilizacja chińska

Pięciu Władców nie naśladowało się wzajemnie, Trzy Dynastie nie naśladowały się wzajem (…) dlatego, że czasy się zmieniały. Teraz oto Wasz Majestat dokonał po raz pierwszy wielkiego dzieła i zdobył sławę, która przetrwa dziesięć tysięcy pokoleń, a jest to z pewnością coś, czego głupi uczeni nie są w stanie pojąć (…) W starożytności Chiny były podzielone i skłócone i nie było nikogo, kto by je zjednoczył. Dlatego też rozwijali się panowie feudalni. Uczeni w swych wystąpieniach mówilii o starożytności, by oczerniać czasy współczesne (…) Zachęcają oni lud do wymyślania oszczerstw. A skoro tak stoją sprawy, to jeśli się temu nie przeciwstawić, w górze obniży się pozycja władcy, podczas gdy w dole wzmocnią się stowarzyszenia (…) Proponuję więc, by spalić wszystkie historie oficjalne prócz zapisków księstwa Ts'in [tj. Qin].

A Źródło: M. Granet, Cywilizacja chińska, Warszawa 1973, s. 48–49.
RcTVRq3D2lEc9
Zapoznaj się z przytoczonymi powyżej tekstami źródłowymi, w których dwaj autorzy kierują rady do pierwszego cesarza Chin. Określ, który z nich jest zwolennikiem polityki Shi Huangdi, a który – jej przeciwnikiem. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).