Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1
R10246mHoE1v5
Połącz w pary miarę łukową kąta z odpowiadającą jej miarą stopniową: 58π Możliwe odpowiedzi: 1. 144°, 2. 112,5°, 3. 210°, 4. 135° 34π Możliwe odpowiedzi: 1. 144°, 2. 112,5°, 3. 210°, 4. 135° 45π Możliwe odpowiedzi: 1. 144°, 2. 112,5°, 3. 210°, 4. 135° 76π Możliwe odpowiedzi: 1. 144°, 2. 112,5°, 3. 210°, 4. 135°
Ćwiczenie 2
RWAGqQlrJwddC
Uporządkuj malejąco miary kątów: Elementy do uszeregowania: 1. 75π, 2. 165°, 3. 120°, 4. 34π
Ćwiczenie 3
RhCbkMzoVsxxC
Miara kąta 139π wyrażona w stopniach wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. 260°, 2. 390°, 3. 225°
Ćwiczenie 4
R1JIEt1LQTJjx
Wstaw w tekst odpowiednie liczby. Dwa kąty trójkąta mają miary 75°45°. Miara trzeciego kąta wynosi 1. π3, 2. 3π4, 3. 2π3, zaś suma miar dwóch największych kątów tego trójkąta wynosi 1. π3, 2. 3π4, 3. 2π3
Ćwiczenie 5
R1RvfVesqaHBU
Uzupełnij tekst odpowiednimi liczbami. Jeżeli kąt przy wierzchołku w trójkącie równoramiennym ma miarę 29π, to kąt przy podstawie ma miarę Tu uzupełnij stopni, a miara kąta zewnętrznego do kąta przy podstawie wynosi Tu uzupełnij stopni.
Ćwiczenie 6
R1Wj4H4ZcDSt1
Ile stopni ma 1rad? Możliwe odpowiedzi: 1. około 57°, 2. 1°, 3. około 20°
Ćwiczenie 7
RwaVQneHXJRyM
Kąt wypukły między wskazówkami zegara o godzinie 10:30 Możliwe odpowiedzi: 1. jest kątem rozwartym, 2. 13π, 3. jest kątem ostrym, 4. ma miarę 34π
Ćwiczenie 8
RmcC3ZLMCEcYp
Wykonaj zadanie: Wiadomo, że długość łuku wyznaczonego przez kąt α w okręgu o promieniu 4 wynosi 89π. Jaka jest miara kąta środkowego α? Miara kąta wynosi Tu uzupełnij stopni.