Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Obejrzyj infografikę, a następnie wykonaj polecenie.

RIgUIq8hiBedI
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 2

Zapisz podane kąty:

a) w stopniach: 512π, 35π, 1118π,

b) w radianach: 144°, 160°, 84°.