Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RuRB69gacCNKg1
Ćwiczenie 1
Wskaż, które z wymienionych zasad należą do zasad ustrojowych RP. Możliwe odpowiedzi: 1. zasada konstytucjonalizmu, 2. zasada podziału i równowagi władz, 3. zasada republikańskiej formy rządu, 4. zasada swobodnego przepływu towarów i usług
1
Ćwiczenie 2
R1QXD7gGhrM8S
Podaj, którą częścią Konstytucji RP jest preambuła. (Uzupełnij).
REBBRRhdWGld8
Wskaż odpowiedź najbliższą swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. prowadzenie kształcenia na kierunkach humanistycznych, 2. prowadzenie tylko i wyłącznie działalności naukowej, 3. prowadzenie działalności naukowej i posiadanie kategorii naukowej A+, A albo B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, 4. posiadanie kategorii A+, A lub B+ w zakresie trzech dyscyplin naukowych
R1Qyu9E8Mjm7S2
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj rodzaj referendum do podstawy prawnej. referendum zatwierdzające zmianę konstytucji Możliwe odpowiedzi: 1. art. 90 Konstytucji RP, 2. art. 125 Konstytucji RP, 3. art. 235 Konstytucji RP referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa Możliwe odpowiedzi: 1. art. 90 Konstytucji RP, 2. art. 125 Konstytucji RP, 3. art. 235 Konstytucji RP referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej Możliwe odpowiedzi: 1. art. 90 Konstytucji RP, 2. art. 125 Konstytucji RP, 3. art. 235 Konstytucji RP
2
Ćwiczenie 4
R7PvdEybAP2B9
Podaj zasadę ustrojową, której emanacją jest podział administracji na rządową i samorządową. (Uzupełnij).
RGwiBU8uPFoUp
Zaznacz odpowiedź najbliższą swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. zasady konstytucjonalizmu, 2. zasady społecznej gospodarki rynkowej, 3. zasady decentralizacji władzy publicznej i samorządności, 4. zasady demokratycznego państwa prawnego
31
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj przedstawioną sytuację i wykonaj polecenie.

W wyborach do Sejmu RP wystartowały 4 partie polityczne i 2 komitety wyborcze, uzyskując następujące poparcie: partia nr 1 – 35% głosujących, partia nr 2 – 15% głosujących, partia nr 3 – 10% głosujących, partia nr 4 – 4% głosujących, komitet wyborczy nr 1 – 7% głosujących, komitet wyborczy nr 2 – 29% głosujących.
2 Źródło: oprac. własne.

RCTgofJBbLP8E
Wskaż, które z podmiotów dostały się do sejmu, i uzasadnij, dlaczego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 11

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

1 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 24.08.2020 r.].
RAHAlRxUA5jSO
Zdefiniuj zasadę ustrojową, o której mowa w art. 11 Konstytucji RP. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

W Gminie Czarna na koniec 2019 r. stwierdzono znaczny deficyt budżetowy, w związku z czym planowane remonty gminnych dróg musiały zostać przełożone na późniejszy, bliżej nieokreślony termin. Aby jednak pozyskać dodatkowe środki na ten cel, na początku 2020 r. przeprowadzono referendum gminne w sprawie samoopodatkowania mieszkańców. Cieszyło się ono znacznym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 70% mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania. Za samoopodatkowaniem odpowiedziało się 55% głosujących.

2 Źródło: oprac. własne.

RGeDjtqe6VOsb
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 10

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

1 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 24.08.2020 r.].
R1SfkwT5LrKcP
Wskaż, o jakiej zasadzie ustrojowej mówi art. 10 Konstytucji RP. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida