Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Napisz program w języku C++, który przy użyciu pętli for policzy sumę kolejnych liczb całkowitych z danego przedziału a, b, a następnie wyświetli wynik w konsoli. Przetestuj program dla przedziału 1, 100.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • a – początkowa wartość przedziału; liczba całkowita

  • b – końcowa wartość przedziału; liczba całkowita

Wynik:

Na wyjściu standardowym program wypisze sumę kolejnych liczb całkowitych z przedziału a, b.

R1VdI6kUxNkDN
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 2

Napisz program, który wypisze w konsoli wielokrotności liczby x z przedziałua, b. Każda wielokrotność powinna być wypisana w nowej linii. Przetestuj program dla przedziału 1, 700 i wielokrotności liczby 7.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • a – początkowa wartość przedziału; liczba naturalna

  • b – końcowa wartość przedziału; liczba naturalna

  • x – liczba naturalna

Wynik:

Na wyjściu standardowym program wypisze wielokrotności liczby 7 z zadanego przedziału a, b.

Rw5NBYLAVAEdL
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 3
Linia 1. asterysk. Linia 2. asterysk asterysk asterysk. Linia 3. asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk. Linia 4. asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk. Linia 5. asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk.

Napisz program, który wyświetli w konsoli „choinkę” utworzoną z gwiazdek „*”. Choinka ma mieć n rzędów. Przykładowa choinka dla n = 5 została pokazana powyżej. Program przetestuj dla n = 7.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • n – liczba rzędów choinki; liczba naturalna

Wynik:

Na wyjściu standardowym wyświetli się n-rzędowa „choinka” stworzona ze znaków „*”.

R183hqcjgwxBJ
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Napisz program, który wyświetli w konsoli „choinkę” stworzoną z gwiazdek "*". Choinka ma mieć n rzędów. Przykładowa choinka dla n = 5 została pokazana powyżej. Program przetestuj dla n = 7.

Linia 1. kratka include otwórz nawias ostrokątny iostream zamknij nawias ostrokątny. Linia 3. using namespace std średnik. Linia 5. int main otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 7. int iloscRzedow znak równości 7 średnik. Linia 10. return 0 średnik. Linia 11. zamknij nawias klamrowy.