Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Zapoznaj się z symulacją interaktywną, w której przedstawiono algorytm przeszukujący tablicę w celu odnalezienia elementów podzielnych przez liczbę podaną przez użytkownika.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • tab[0..5] – tablica liczb całkowitych

  • n – liczba naturalna

Wynik:

Program wypisuje liczby z tablicy tab podzielne przez n.

RovHy8FiCxUzJ
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Symulacja interaktywna przedstawia schemat blokowy oraz kod w języku C++.

Schemat blokowy umieszczono po lewej stronie symulacji:

  1. Start

  2. Wczytaj tablicę tab

  3. Wczytaj n

  4. Przypisz 0 do zmiennej i

  5. Blok wyboru i mniejsze od 6

Jeśli 5 to tak

  1. Blok wyboru czy tab indeksu i mod n jest równe 0

Jeśli 6 to nie

  1. Do zmiennej i dodaj 1

Powrót do bloku 6

Jeśli 6 to tak

  1. Wypisz tab indeks i

Jeśli 5 to nie

Koniec schematu

Kod umieszczono po prawej stronie symulacji:

Linia 1. kratka include otwórz nawias ostrokątny iostream zamknij nawias ostrokątny. Linia 3. using namespace std średnik. Linia 5. int main otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 6. int tab otwórz nawias kwadratowy 6 zamknij nawias kwadratowy średnik. Linia 7. for otwórz nawias okrągły int i znak równości 0 średnik i otwórz nawias ostrokątny 6 średnik plus plus i zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 8. cin otwórz nawias ostrokątny otwórz nawias ostrokątny tab otwórz nawias kwadratowy i zamknij nawias kwadratowy średnik. Linia 9. zamknij nawias klamrowy. Linia 11. int n średnik. Linia 12. cin zamknij nawias ostrokątny zamknij nawias ostrokątny n średnik. Linia 14. for otwórz nawias okrągły int i znak równości 0 średnik i otwórz nawias ostrokątny 6 średnik plus plus i zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 15. if otwórz nawias okrągły tab otwórz nawias kwadratowy i zamknij nawias kwadratowy procent n znak równości znak równości 0 zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 16. cout otwórz nawias ostrokątny otwórz nawias ostrokątny tab otwórz nawias kwadratowy i zamknij nawias kwadratowy otwórz nawias ostrokątny otwórz nawias ostrokątny endl średnik. Linia 17. zamknij nawias klamrowy. Linia 18. zamknij nawias klamrowy. Linia 20. return 0 średnik. Linia 21. zamknij nawias klamrowy.
Polecenie 2
R1QEFZWh5kBBV