Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RwJpPBoBmqwqd1
Ćwiczenie 1
Wskaż określenie, które najlepiej charakteryzuje podmioty wytwarzające treści kultury masowej. Możliwe odpowiedzi: 1. publiczność masowa, 2. przemysł kulturowy, 3. opinia publiczna, 4. władza polityczna
R1VxQv1zEkx1K1
Ćwiczenie 2
Wskaż wynalazki techniczne, które przyczyniły się do rozwoju kultury masowej. Możliwe odpowiedzi: 1. pług wirnikowy, 2. prasa rotacyjna, 3. młot parowy, 4. telegraf, 5. zwierciadło płaskie, 6. radio
R1DS5Aj60KGVA2
Ćwiczenie 3
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Kultura masowa powstała w momencie wynalezienia druku przez Gutenberga. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Treści kultury masowej dostępne są za darmo dla wszystkich odbiorców. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dzieło zaliczane do kultury elitarnej przekształca się w treść kultury masowej po przekroczeniu określonej liczby odbiorców. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Treści kultury masowej mają charakter wystandaryzowany. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przesłanki dla powstania kultury masowej pojawiły się w Europie dopiero w wieku XIX. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Internet ograniczył oddziaływanie na opinię publiczną tradycyjnych środków masowego przekazu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RFiXYZJf6CEvB2
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: CC0.
2
Ćwiczenie 4
RKOuo0n0q0QqB
Wskaż elementy, które są przykładami kultury masowej. Możliwe odpowiedzi: 1. Lalka Barbie, 2. Kostium Spider-Mana, 3. Stare księgi, 4. Kościelne organy
311
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z wykresami prezentującymi wyniki badań oglądalności seriali emitowanych przez różne stacje telewizyjne i platformy streamingowe.

R18plGnLKcZSe
Wyjaśnij, jaki wpływ mają takie badania na tworzenie treści zaliczanych do kultury masowej. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z propozycją jednej z firm, która za pośrednictwem internetu oferuje wydrukowane na płótnie reprodukcje dzieł sztuki plastycznej.

REVpYT4FI8LIb
Źródło: dostępny w internecie: print-o-rama.pl, tylko do użytku edukacyjnego.
R1FALhrGSsHKe
Wyjaśnij, na czym polega w tym wypadku połączenie elementów kultury elitarnej (wysokiej) z elementami kultury masowej (popularnej). (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7

Przeanalizuj dokładnie wszystkie elementy graficzne znajdujące się na zdjęciu prezentującym fragment materiału prasowego zamieszczonego w internecie i wykonaj ćwiczenie.

RVyAg8UcIFZu0
Źródło: dostępny w internecie: tygodnikpowszechny.pl, tylko do użytku edukacyjnego.
R1VeiFpUTDiuo
Wykaż, że rola, jaką pełni współczesny czytelnik treści kultury masowej, może wykraczać poza rolę odbiorcy tych treści. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7
R10kYGoHVd7UB
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z fragmentem tekstu i wykonaj ćwiczenie.

1
Tomasz Goban-Klas Cywilizacja medialna

We współczesnym państwie o wpływie mediów na władzę wykonawczą w ogóle nie można wątpić; przeglądy prasy są obowiązkową lekturą ministrów i często podstawą do odpowiednich działań podejmowanych nawet dużym kosztem, byle wykazać się wrażliwością na krytykę społeczną. Ministrowie na ogół bardziej słuchają prasy niż organizacji pozarządowych.

2 Źródło: Tomasz Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 217.
R1GAw2hQ880oB
Rozważ, jakie znaczenie mają dla polityków opinie dziennikarzy. Wskaż, czy ich działania są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez dziennikarzy. (Uzupełnij).