Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R107fgiCCypvF1
Ćwiczenie 1
Autorytarna osobowość - psychol. zespół łącznie występujących dyspozycji psychicznych i cech zachowania społecznego, którego składnikami są: bezkrytyczne posłuszeństwo wobec autorytetów, zwłaszcza opartych na sile i przemocy, ich idealizowanie, niechęć do poznania psychiki własnej i in. osób, unikanie zróżnicowanego obrazu świata, preferowanie zapożyczonych, prostych i sztywnych interpretacji rzeczywistości, w tym stereotypów i przesądów. Jednostka autorytarna dzieli świat na „swoich” i „obcych”; identyfikując się z grupą własną, dobrą i silną, i jej autorytetami, przeciwstawia ją grupom obcym, które uważa za gorsze i w stosunku do których przyjmuje postawy pogardy, nietolerancji, agresji. Pojęcie osobowości autorytarnej wprowadzone do literatury psychologicznej przez E. Fromma do opisu osób szczególnie podatnych na ideologię faszystowską, zostało spopularyzowane dzięki wynikom badań prowadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley przez Th. Adorna, E. Frenkel-Brunswik, D. Levinsona i R. Sanforda (The Authoritarian Personality 1950), którzy opracowali tzw. skalę F do pomiaru osobowości autorytarnej. Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/autorytarna-osobowosc;3872620.html
1
Ćwiczenie 1
R1X7Uv6MVsdTs
Osobowość autorytarna – w psychologii zespół łącznie występujących dyspozycji psychicznych i cech zachowania społecznego, którego składnikami są: bezkrytyczne posłuszeństwo wobec autorytetów, zwłaszcza opartych na sile i przemocy, ich idealizowanie, niechęć do poznania psychiki własnej i innych osób, unikanie zróżnicowanego obrazu świata, preferowanie zapożyczonych, prostych i sztywnych interpretacji rzeczywistości, w tym stereotypów i przesądów. Jednostka autorytarna dzieli świat na „swoich” i „obcych”; identyfikując się z grupą własną, dobrą i silną, i jej autorytetami, przeciwstawia ją grupom obcym, które uważa za gorsze i w stosunku do których przyjmuje postawy pogardy, nietolerancji, agresji. Pojęcie osobowości autorytarnej zostało wprowadzone do literatury psychologicznej przez E. Fromma do opisu osób szczególnie podatnych na ideologię faszystowską. (Uzupełnij).
R1O0gJKiZXutB11
Ćwiczenie 2
Cechy osobowości 1. bezkrytyczne posłuszeństwo wobec autorytetów. 2. autorytet oparty na sile i przemocy. 3. idealizowanie autorytetu. 4. niechęć do poznania własnej psychiki i innych osób. 5. unikanie zróżnicowanego obrazu świata. 6. uleganie stereotypom i przesądom. 7. podział świata na „swoich” i „obcych”. 8. identyfikacja z własną grupą i jej autorytetami. 9. uznanie innych grup za gorsze. 10. postawa pogardy. 11. nietolerancja. 12. agresja. Działanie/wypowiedź bohatera A. Wykorzystuje władzę podczas kontroli wędkarzy, niedopatrzenia obowiązku przez kierownika hali. Zabiera młodym legitymacje, straszy poprawczakiem. Uważa, że powinna być kara śmierci wykonywana publicznie. B. Jest posłuszny wobec przełożonych C. Uważa, że niezdyscyplinowany pracownik „jest wykolejony”, młodzież należy trzymać krótko. D. Ważniejszy jest dla niego regulamin niż człowiek i motywy jego działań. Uważa, że ustalone zasady powinny obowiązywać wszystkich – dorosłych i dzieci; brak refleksji na temat potrzeb i możliwości człowieka. E. Źle wyraża się na temat tych, którzy nie przestrzegają regulaminu, mówi o tym, że „taki człowiek wpada w bagno”. Wypowiedź na temat filmów o miłości świadczy o pogardzie wobec uczuć. F. Używa sformułowania „ja takiego człowieka nienawidzę”, wspomina o „zniszczeniu” jako recepcie na porządek. Tresuje psa, używając siły, gdy zwierzę nie wykonuje jego poleceń; określa go „mordą zarzyganą”. Pochwala agresję, to „lubi”, jest z tego zadowolony. G. Najważniejsze są państwo i władza, nie dopuszcza ich krytyki. Pochwala wszelkie decyzje przełożonych. H. Wybiera owczarka niemieckiego, którego tresuje, a który może się kojarzyć z zaprowadzeniem porządku, rygorem. Dzieli świat według schematu: czarne-białe. Wspomina o jubileuszu pracy, nagrodzie i „honorowym udzielaniu się”. Ludzi inaczej wyglądających (ze względu na ubiór, wąsy, brody) uważa za agresywnych. I. Nie akceptuje wyglądu młodych ludzi, uważa, że młodzież ma za dużo wolności. J. Wspomina o kontroli w parku: „my” jako kontrolerzy i „oni” – młodzież. Uważnie obserwuje z góry sąsiadów. Dokładnie kontroluje kierowcę, dokumenty. K. Mówi o zgłoszeniu meldunku na niezdyscyplinowanego pracownika, jest przekonany o wartości porządku w systemie (mąż zaufania, rada zakładowa, sekretarz partii). Używa liczby mnogiej czasowników (np. mówimy, zabieramy), mówiąc o kontroli i restrykcjach wobec wędkarzy, pracowników lub młodzieży. L. Nie lubi zmian i odmienności, krytykuje długowłosych młodzieńców różnie ubranych; dziecko wychodzące z poprawczaka uważa za „idealne dziecko”. Jest zdania, że wszyscy muszą się dostosować (w znaczeniu: dopasować, ujednolicić).
1
Ćwiczenie 3

Bohater prezentuje w filmie swoje opinie na konkretne tematy. Określ jego postawę wobec nich na podstawie wskazanych fragmentów wypowiedzi.

R1FdMOaxtcAYx
1. Praca [01:32–02:48] (Uzupełnij). 2. Kontrola [03:28–05:08] (Uzupełnij). 3. Kara w zakładzie pracy [05:09–05:40] (Uzupełnij). 4. Młodzież [08:10–10:04] (Uzupełnij). 5. Zwierzęta [10:32–11:34] (Uzupełnij). 6. Regulamin [11:40–12:10] (Uzupełnij). 7. Kara śmierci [12:17–12:43] (Uzupełnij). 8. Stosunek do władzy [12:55–13:36] (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 4

Zachowanie bohatera cechuje relatywizm, czyli względność w ocenie pewnych faktów. Negatywnie postrzega zachowania innych, jeżeli jednak dotyczą one jego lub najbliższych, nie są już takie złe. Przypomnij sobie sceny, w których widz może dostrzec rozbieżność między głoszonymi poglądami a życiem bohatera.

RP8vBNsrOjcNd
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5
R1PJWrQV5pNpo2
Konsekwencje przewidywane przez Osucha (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij). Obiektywne konsekwencje umieszczania młodzieży w zakładach poprawczych (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z refrenem piosenki pt.: Kocham wolność zespołu Chłopcy z Placu Broni:
Zapoznaj się z refrenem piosenki pt.: Kocham wolność zespołu Chłopcy z Placu Broni:
Bogdan Łyszkiewicz Kocham wolność

Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem
Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem

wolność Źródło: Bogdan Łyszkiewicz, Kocham wolność, 1990.

Zastanów się i zapisz, dlaczego bohater filmu chce wszystkim wokół ograniczyć wolność, która przecież dla wielu osób jest jedną z najwyższych wartości.

R1550i8yYq2vF
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
Zapoznaj się z kilkoma fragmentami wypowiedzi bohatera. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób się wypowiada, jakich używa form gramatycznych, jak wypowiada swoje opinie. Jak świadczy o bohaterze język, którego używa?
Zapoznaj się z kilkoma fragmentami wypowiedzi bohatera. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób się wypowiada, jakich używa form gramatycznych, jak wypowiada swoje opinie. Jak świadczy o bohaterze język, którego używa?
RrObHPV177o0J
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Czy reżyser postąpił słusznie, nie zezwalając na wyświetlanie filmu szerokiej publiczności (np. w telewizji)? Podaj trzy argumenty opowiadające się za tym, że decyzja twórcy jest słuszna, i trzy przeciwko temu twierdzeniu.

R1KqORE03Lrfw
Argumenty przeciw rozpowszechnieniu filmu. (Uzupełnij). Argumenty za rozpowszechnieniem filmu. (Uzupełnij).