Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
21
Ćwiczenie 1

Przeanalizuj zawartość wykresu i wskaż kod, którego użyto do jego wygenerowania:

R1eYZszRD1rda
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Linia 1. kratka kod 1. Linia 2. def obliczenia otwórz nawias okrągły start dwukropek int znak równości 0 przecinek koniec dwukropek int znak równości 301 zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 3. from math import sin przecinek pi przecinek radians. Linia 4. import matplotlib kropka pyplot as plt. Linia 6. def r otwórz nawias okrągły i zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 7. return sin otwórz nawias okrągły radians otwórz nawias okrągły float otwórz nawias okrągły i zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 9. X znak równości otwórz nawias kwadratowy x for x in range otwórz nawias okrągły start przecinek koniec zamknij nawias okrągły zamknij nawias kwadratowy. Linia 10. Y znak równości otwórz nawias kwadratowy r otwórz nawias okrągły q zamknij nawias okrągły for q in X zamknij nawias kwadratowy. Linia 11. Z znak równości otwórz nawias kwadratowy sin otwórz nawias okrągły q zamknij nawias okrągły for q in X zamknij nawias kwadratowy. Linia 13. plt kropka scatter otwórz nawias okrągły X przecinek Y zamknij nawias okrągły. Linia 14. plt kropka scatter otwórz nawias okrągły X przecinek Z zamknij nawias okrągły. Linia 15. plt kropka grid otwórz nawias okrągły True zamknij nawias okrągły. Linia 16. plt kropka show otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 18. kratka wykonanie. Linia 19. obliczenia otwórz nawias okrągły 1 przecinek 310 zamknij nawias okrągły.
Linia 1. kratka kod 2. Linia 2. def obliczenia otwórz nawias okrągły start dwukropek int znak równości 0 przecinek koniec dwukropek int znak równości 301 zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 3. from math import sin przecinek pi przecinek radians. Linia 4. import matplotlib kropka pyplot as plt. Linia 6. def r otwórz nawias okrągły i zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 7. return sin otwórz nawias okrągły radians otwórz nawias okrągły float otwórz nawias okrągły i zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 9. X znak równości otwórz nawias kwadratowy x for x in range otwórz nawias okrągły start przecinek koniec zamknij nawias okrągły zamknij nawias kwadratowy. Linia 10. Y znak równości otwórz nawias kwadratowy r otwórz nawias okrągły q zamknij nawias okrągły for q in X zamknij nawias kwadratowy. Linia 11. Z znak równości otwórz nawias kwadratowy sin otwórz nawias okrągły q zamknij nawias okrągły for q in X zamknij nawias kwadratowy. Linia 13. plt kropka scatter otwórz nawias okrągły X przecinek Y zamknij nawias okrągły. Linia 14. plt kropka scatter otwórz nawias okrągły X przecinek Z zamknij nawias okrągły. Linia 15. plt kropka grid otwórz nawias okrągły True zamknij nawias okrągły. Linia 16. plt kropka show otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 18. kratka wykonanie. Linia 19. obliczenia otwórz nawias okrągły 0 przecinek 301 zamknij nawias okrągły.
Linia 1. kratka kod 3. Linia 2. def obliczenia otwórz nawias okrągły start dwukropek int znak równości 0 przecinek koniec dwukropek int znak równości 301 zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 3. from math import sin przecinek pi przecinek radians. Linia 4. import matplotlib kropka pyplot as plt. Linia 6. def r otwórz nawias okrągły i zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 7. return sin otwórz nawias okrągły float otwórz nawias okrągły i zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 9. X znak równości otwórz nawias kwadratowy x for x in range otwórz nawias okrągły start przecinek koniec zamknij nawias okrągły zamknij nawias kwadratowy. Linia 10. Y znak równości otwórz nawias kwadratowy r otwórz nawias okrągły q zamknij nawias okrągły for q in X zamknij nawias kwadratowy. Linia 11. Z znak równości otwórz nawias kwadratowy sin otwórz nawias okrągły q zamknij nawias okrągły for q in X zamknij nawias kwadratowy. Linia 13. plt kropka scatter otwórz nawias okrągły X przecinek Y zamknij nawias okrągły. Linia 14. plt kropka scatter otwórz nawias okrągły X przecinek Z zamknij nawias okrągły. Linia 15. plt kropka grid otwórz nawias okrągły True zamknij nawias okrągły. Linia 16. plt kropka show otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 18. kratka wykonanie. Linia 19. obliczenia otwórz nawias okrągły 0 przecinek 301 zamknij nawias okrągły.
R1G0vxs3zLKxR
Wskaż, który z powyższych kodów został użyty. Możliwe odpowiedzi: 1. kod nr 2, 2. kod nr 1, 3. kod nr 3, 4. żaden z powyższych - te kody generują błąd: ZeroDivisionError: float division by zero
RE1G3qXFfbRtx
Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
11
Pokaż ćwiczenia:
21
Ćwiczenie 2

Ustawiono chodziarza na osi liczbowej w punkcie 0. W każdym ruchu chodziarz porusza się losowo w lewo lub w prawo. Metodą Monte Carlo przeprowadź n symulacji, w których sprawdzisz, w jakim punkcie znalazł się chodziarz po wykonaniu k kroków. Następnie dla każdej pozycji parzystej wypisz słupek ze znaków *, który będzie wizualizował procentowy udział danej pozycji we wszystkich pozycjach końcowych. Każdy znak * ma oznaczać 1 punkt procentowy. Łącznie należy wypisać m znaków *. W celu wylosowania tego samego rozkładu kroków dla każdego wywołania programu posłuż się ziarnem (seed) jako argumentem funkcji losującej.

Działanie programu sprawdź dla n = 100 000, k = 10, m = 100, seed = 3.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • n – liczba naturalna; liczba symulacji

  • k – liczba naturalna; liczba wykonanych kroków

  • m – liczba naturalna; liczba punktów procentowych zaznaczonych za pomocą znaku *, oznaczających procentowy udział pozycji we wszystkich pozycjach końcowych

  • seed – liczba naturalna; argument funkcji losującej

Wynik:

  • m znaków *; „wykres” procentowego udziału kolejnych pozycji we wszystkich pozycjach końcowych

Poprawne wyjście dla n = 100 000, k = 10, m = 100, seed = 3 powinno wyglądać następująco:

Linia 1. asterysk. Linia 2. asterysk asterysk asterysk asterysk. Linia 3. asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk. Linia 4. asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk. Linia 5. asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk. Linia 6. asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk. Linia 7. asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk asterysk. Linia 8. asterysk asterysk asterysk asterysk. Linia 9. asterysk.
RmFS5YPL9pHZV