Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RJc0tqSqZFy3j1
Ćwiczenie 1
Zaznacz wszystkie poprawne stwierdzenia Możliwe odpowiedzi: 1. Ruchy Browna wzięły swą nazwę od biologa ze Szkocji, 2. Ruchy Browna wzięły swą nazwę od angielskiego lekarza, 3. Metoda Monte Carlo, to modelowanie procesów matematycznych poprzez losowanie dużej ilości danych, 4. Metoda Monte Carlo, to modelowanie procesów matematycznych poprzez wielokrotne powtarzanie tych samych obliczeń, 5. funkcja seed(x) służy do ustawienia tzw. "ziarna" generatora liczb pseudolosowych w języku Python, 6. funkcja seed(x) służy do ustawienia kolejnej wylosowanej liczby funkcją ranidnt()
21
Ćwiczenie 2

Przeanalizuj zawartość poniższego wykresu i wskaż poprawny kod, który został użyty do jego wygenerowania:

R1eYZszRD1rda
# kod 1
def obliczenia(start: int = 0, koniec: int = 301):
	from math import sin, pi, radians
	import matplotlib.pyplot as plt
  
	def r(i):
		return sin(radians(float(i)))
  
	X = [x for x in range(start, koniec)]
	Y = [r(q) for q in X]
	Z = [sin(q) for q in X]

	plt.scatter(X, Y)
	plt.scatter(X, Z)
	plt.grid(True)
	plt.show()

# wykonanie
obliczenia(1, 310)
# kod 2
def obliczenia(start: int = 0, koniec: int = 301):
	from math import sin, pi, radians
	import matplotlib.pyplot as plt
  
	def r(i):
		return sin(radians(float(i)))
  
	X = [x for x in range(start, koniec)]
	Y = [r(q) for q in X]
	Z = [sin(q) for q in X]

	plt.scatter(X, Y)
	plt.scatter(X, Z)
	plt.grid(True)
	plt.show()
  
# wykonanie
obliczenia(0, 301)
# kod 3
def obliczenia(start: int = 0, koniec: int = 301):
	from math import sin, pi, radians
	import matplotlib.pyplot as plt
  
	def r(i):
		return sin(float(i))
  
	X = [x for x in range(start, koniec)]
	Y = [r(q) for q in X]
	Z = [sin(q) for q in X]

	plt.scatter(X, Y)
	plt.scatter(X, Z)
	plt.grid(True)
	plt.show()
  
# wykonanie
obliczenia(0, 301)
R1G0vxs3zLKxR
Wskaż, który z powyższych kodów został użyty. Możliwe odpowiedzi: 1. kod nr 2, 2. kod nr 1, 3. kod nr 3, 4. żaden z powyższych - te kody generują błąd: ZeroDivisionError: float division by zero

Uzasadnij swoją odpowiedź.

uzupełnij treść
11
Ćwiczenie 3

Zdefiniuj funkcję testowa(seed_start: int, ile_krok: int, wektor_r: float), która obliczy wartości 30 kolejnych pozycji ruchów Browna hipotetycznej cząsteczki (x, y) od (-1.456, 1.834), a następnie dokona obliczeń średnich arytmetycznych tych ruchów, osobno dla wartości x oraz dla wartości y; wektor przesunięcia r powinien wynosić 0.0485. Parametr seed_start powinien mieć wartość 4095037966.

Funkcja powinna zwrócić obiekt typu tuple o postaci:

(punkty_X, punkty_Y, srednia_x, srednia_y)

punkty_X - lista obiektów float

punkty_Y - lista obiektów float

srednia_x - obiekt float - średnia arytmetyczna punkty_X

srednia_y - obiekt float - średnia arytmetyczna punkty_Y

R1BJK5jtR8Orq
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 4

Zdefiniuj funkcję testowa(seed_start: int, ile_krok: int, wektor_r: float), która obliczy metodą Monte Carlo 30 kolejnych pozycji ruchów Browna hipotetycznej cząsteczki (x, y) od (1.65, -1.42); wektor przesunięcia r powinien wynosić 0.85. Parametr seed_start powinien mieć wartość 4050396.

Funkcja powinna zwrócić obiekt typu tuple o wartości:

(odleglosc_X, odleglosc_Y) - wartość bezwzględna odległości pomiędzy punktem końcowym a początkowym, liczona w następujący sposób:

 • odleglosc_X = X[ostatni] - X[pierwszy]

 • odleglosc_Y = Y[ostatni] - Y[pierwszy]

RdRKa8d9rPpTC
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.