Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Odpowiedz, jak się nazywa oraz czym się zajmuje organizacja o fladze umieszczonej na poniższym zdjęciu. Jakie państwa zrzesza?

R1RZAoVOxfnZr
Źródło: Zscout370, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Rozwiń skrót OPEC i napisz, czym zajmuje się organizacja i jakie państwa zrzesza.

RWZIhJoowkGUZ
Odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
11
Ćwiczenie 2

Odpowiedz, dlaczego podczas procesu destylacji ropy naftowej nie stosuje się otwartych źródeł ciepła, tylko kolumny destylacyjne.

RZhAroD6BxsIN
Odpowiedź: (Uzupełnij).
RMTx7zQgk761t1
Ćwiczenie 3
Dobierz w pary produkt destylacji ropy naftowej i jego zastosowanie. mazut Możliwe odpowiedzi: 1. paliwo do silników wysokoprężnych, 2. paliwo do silników spalinowych, 3. do produkcji asfaltu, 4. produkcja świec, 5. paliwo do silników iskrowych, 6. środek do pielęgnacji włosów gazy rafineryjne Możliwe odpowiedzi: 1. paliwo do silników wysokoprężnych, 2. paliwo do silników spalinowych, 3. do produkcji asfaltu, 4. produkcja świec, 5. paliwo do silników iskrowych, 6. środek do pielęgnacji włosów benzyna Możliwe odpowiedzi: 1. paliwo do silników wysokoprężnych, 2. paliwo do silników spalinowych, 3. do produkcji asfaltu, 4. produkcja świec, 5. paliwo do silników iskrowych, 6. środek do pielęgnacji włosów oleje napędowe Możliwe odpowiedzi: 1. paliwo do silników wysokoprężnych, 2. paliwo do silników spalinowych, 3. do produkcji asfaltu, 4. produkcja świec, 5. paliwo do silników iskrowych, 6. środek do pielęgnacji włosów parafina Możliwe odpowiedzi: 1. paliwo do silników wysokoprężnych, 2. paliwo do silników spalinowych, 3. do produkcji asfaltu, 4. produkcja świec, 5. paliwo do silników iskrowych, 6. środek do pielęgnacji włosów nafta Możliwe odpowiedzi: 1. paliwo do silników wysokoprężnych, 2. paliwo do silników spalinowych, 3. do produkcji asfaltu, 4. produkcja świec, 5. paliwo do silników iskrowych, 6. środek do pielęgnacji włosów
RhcTVqfvtuJAw1
Ćwiczenie 4
Zaznacz definicję frakcji. Możliwe odpowiedzi: 1. Porcja składniku o temperaturach wrzenia, które mieszczą się w określonych przedziałach wartości., 2. Parametr mówiący o jakości benzyny., 3. Proces, który polega na przekształceniu węglowodorów nierozgałęzionych w węglowodory o łańcuchach rozgałęzionych lub pierścieniowych.
RfiP8ANcZ4Rls2
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz „Prawda", jeśli zdanie jest prawdziwe, lub „Fałsz", jeśli jest fałszywe.. Asfalt otrzymujemy podczas przeróbki nafty.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Produktem przetwórstwa ropy naftowej jest gaz koksowniczy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wazelina jest stosowana jako środek do ochrony przed zamarzaniem uszczelek drzwi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 6

Na przedstawionym wykresie pokazano zależność temperatury wrzenia w stosunku do ilości atomów węgla w cząsteczce alkanu.

Na wykresie pokazano zależność temperatury wrzenia w stosunku do ilości atomów węgla w cząsteczce alkanu. Zapoznaj się z opisem wykresu.

Odpowiedz, jakie węglowodory (o jakiej liczbie atomów węgla) wchodzą w skład frakcji ropy naftowej, która jest używana jako kosmetyk do pielęgnacji włosów.

RTSzLl6YX34BA
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1cXS0BsQmUoH
Odpowiedź: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Na podstawie mapy, odczytaj poziom wydobycia ropy naftowej w poszczególnych państwach, a następnie dopasuj poziomu wydobycia ropy naftowej w przeliczeniu na baryłki.

Zapoznaj się z wartościami opisanymi na mapie, dotyczącymi poziomu wydobycia ropy naftowej w poszczególnych państwach, a następnie dopasuj poziomu wydobycia ropy naftowej w przeliczeniu na baryłki.

R1QPqsixTd85O1
Mapa świata, na której zaznaczone są:
 • Arabia Saudyjska 515 mln t (wartość: 0)
 • Rosja 488 mln t (wartość: 0)
 • USA 309 mln t (wartość: 309)
 • Iran 210 mln t (wartość: 50)
 • Chiny 190 mln t (wartość: 50)
 • Meksyk 163 mln t (wartość: 50)
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie 139 mln t (wartość: 50)
 • Kuwejt 137 mln t (wartość: 50)
 • Kanada 136 mln t (wartość: 50)
 • Wenezuela 132 mln t (wartość: 50)
 • Irak 119 mln t (wartość: 50)
 • Norwegia 117 mln t (wartość: 50)
 • Nigeria 105 mln t (wartość: 50)
 • Polska 0,9 mln t (wartość: 50)
ReZJNQavCx1Oa1
Arabia Saudyjska Możliwe odpowiedzi: 1. 3588235294 baryłek, 2. 1397058824 baryłek, 3. 3786764706 baryłek, 4. 1022058824 baryłek, 5. 6887941,176 baryłek, 6. 1198529412 baryłek, 7. 1007352941 baryłek, 8. 772058823,5 baryłek Rosja Możliwe odpowiedzi: 1. 3588235294 baryłek, 2. 1397058824 baryłek, 3. 3786764706 baryłek, 4. 1022058824 baryłek, 5. 6887941,176 baryłek, 6. 1198529412 baryłek, 7. 1007352941 baryłek, 8. 772058823,5 baryłek Chiny Możliwe odpowiedzi: 1. 3588235294 baryłek, 2. 1397058824 baryłek, 3. 3786764706 baryłek, 4. 1022058824 baryłek, 5. 6887941,176 baryłek, 6. 1198529412 baryłek, 7. 1007352941 baryłek, 8. 772058823,5 baryłek Meksyk Możliwe odpowiedzi: 1. 3588235294 baryłek, 2. 1397058824 baryłek, 3. 3786764706 baryłek, 4. 1022058824 baryłek, 5. 6887941,176 baryłek, 6. 1198529412 baryłek, 7. 1007352941 baryłek, 8. 772058823,5 baryłek ZEA Możliwe odpowiedzi: 1. 3588235294 baryłek, 2. 1397058824 baryłek, 3. 3786764706 baryłek, 4. 1022058824 baryłek, 5. 6887941,176 baryłek, 6. 1198529412 baryłek, 7. 1007352941 baryłek, 8. 772058823,5 baryłek Kuwejt Możliwe odpowiedzi: 1. 3588235294 baryłek, 2. 1397058824 baryłek, 3. 3786764706 baryłek, 4. 1022058824 baryłek, 5. 6887941,176 baryłek, 6. 1198529412 baryłek, 7. 1007352941 baryłek, 8. 772058823,5 baryłek Nigeria Możliwe odpowiedzi: 1. 3588235294 baryłek, 2. 1397058824 baryłek, 3. 3786764706 baryłek, 4. 1022058824 baryłek, 5. 6887941,176 baryłek, 6. 1198529412 baryłek, 7. 1007352941 baryłek, 8. 772058823,5 baryłek Polska Możliwe odpowiedzi: 1. 3588235294 baryłek, 2. 1397058824 baryłek, 3. 3786764706 baryłek, 4. 1022058824 baryłek, 5. 6887941,176 baryłek, 6. 1198529412 baryłek, 7. 1007352941 baryłek, 8. 772058823,5 baryłek
211
Ćwiczenie 8

Odpowiedz, gdzie w Polsce wydobywa się ropę naftową.

Rwkq8Nl4Ar18l
Złoża ropy naftowej w Polsce (na mapie zaznaczone szarym kolorem)
Źródło: Tomasz Majtyka, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.

Odpowiedz, gdzie w Polsce wydobywa się ropę naftową, na podstawie wiadomości zdobytych podczas lekcji.

R16jSBN2I7Kbe
Odpowiedź: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Na świecie stosunkowo często zdarzają się katastrofy tankowców. Wyciek ropy naftowej z uszkodzonego zbiornika powoduje wiele negatywnych dla środowiska konsekwencji. Wymień pięć skutków takiej katastrofy.

Ri688SowA4bVF
Odpowiedź: (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 10

Na rysunku przedstawiono zestaw do destylacji – dopasuj jego elementy składowe, a następnie, na podstawie podanego wyglądu molekuł, określ, jakie zastosowanie mogą mieć te produkty przerobu ropy naftowej.

R1CFgLPS0bdTC
Na ilustracji zestaw do destylacji. Składa się z: kolby destylacyjnej, deflegmatora, termometru, chłodnicy, odbieralnika na destylat, czaszy grzewczej, wylotu i wlotu wody chłodzącej.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RaTcFMqFqwjDN
Z których produktów przerobu ropy naftowej robi się: środek do zapalniczek, składnik do produkcji kosmetyków, paliwo do oświetlenia.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Opisz aparaturę wykorzystywaną w procesie destylacji frakcjonowanej. Odpowiedź zapisz w poniższym polu, a następnie dopasuj zastosowanie do nazw odpowiednich produktów przerobu ropy naftowej.

RTYLW2RVFyZ0M
(Uzupełnij).
Rjtbm17KM55yd
propan Możliwe odpowiedzi: 1. środek do zapalniczek