Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Stanisław Grochowiak Introdukcja

Nie cały minę Choć zostanie owo
Kochanie ziemi w bajorku i w oście
I przeświadczenie że śledź bywa w poście
Zarówno piękny jak pod jesień owoc

Bo kochać umiem kobietę i z rana
Gdy leży cicha z odklejoną rzęsą
A jak jest moja to jest całowana
W puder i w słońce W zachwyt i w mięso

Tak mnie ugadzam bo nie tylko z niebem
Ale z odbiciem nieba w całej nafcie
A teraz weźcie teraz wy potrafcie
Tyle zachwytu połączyć z pogrzebem

Słabi powiedzą tyle że to smutno
Mężni że słabych zatrzymuję w drodze
A ja zbierałem tylko te owoce
Co – że są krwawe – zbiera się przez płótno

Indeks górny (Rozbieranie do snu, 1959) Indeks górny koniec

introdukcja Źródło: Stanisław Grochowiak, Introdukcja.
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Wymień elementy wiersza Introdukcja, które pogłębiłyby sformułowane przez Juliana Przybosia w Odzie do turpistów oskarżenia o epatowanie brzydotą w twórczości Stanisława Grochowiaka.

R1dkpKfiZE3Tz
(Uzupełnij).
R1XwHLzXMby8H1
Ćwiczenie 2
Dokończ zdanie. Wybierz uzupełnienie i połącz je z początkiem wypowiedzenia.

Konwencja turpizmu to pewna forma realizmu, ponieważ… Możliwe odpowiedzi: 1. kalectwo i ułomności stanowią o prawdziwej naturze rzeczywistości., 2. poezja powinna stanowić idealną, piękną i przemyślaną konstrukcję., 3. artysta musi słuchać głosu dochodzącego do niego z ulic i placów.
RNBTHAcBxE5lW11
Ćwiczenie 3
Dokończ zdanie. Zaznacz P, jeśli sfomułowanie o konwencji turpizmu jest poprawne, lub F, jeśli nie.

Według Stanisława Grochowiaka konwencja turpizmu jest przeciwstawna wobec estetyki socrealizmu, ponieważ… mówienie o brzydocie ułatwia jej oswojenie i akceptację. Możliwe odpowiedzi: P, F. nie fałszuje słowa, jego funkcji i obrazu świata. Możliwe odpowiedzi: P, F. służy propagandzie i wyniszczeniu. Możliwe odpowiedzi: P, F
11
Ćwiczenie 4

Uzasadnij, że w wierszu Stanisława Grochowiaka Introdukcja estetyka turpizmu ma również wymiar etyczny.

RLxVczlBuU5Sl
(Uzupełnij).
R7jf2tqozx7Pb2
Ćwiczenie 5
Stanisław Grochowiak estetykę turpizmu w swoich wierszach odnosi do doświadczeń tradycji i kultury. Wybierz spośród podanych informacje, które uzasadniają to stwierdzenie. Możliwe odpowiedzi: 1. stylizowanie klasycystyczne, stylizacja, 2. wykorzystanie funkcji dydaktycznych, 3. odwołania do średniowiecza i baroku, 4. wierne kopiowanie rzeczywistości, 5. nawiązywanie do malarstwa, 6. wyobrażenia estetyzujące, 7. wykorzystanie groteski
RqCAXSpJeUojF2
Ćwiczenie 6
Co zdaniem Stanisława Grochowiaka wyznacza krąg tak zwanych rzeczy ludzkich? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. użalanie, rozpamiętywanie, lamentowanie – coś, o czym się rozprawia, 2. wypieranie, bagatelizowanie, pomijanie – coś, o czym się marzy, 3. rozmowy, wspominania, złudzenia – coś, o czym się pisze, 4. ból, cierpienie, brzydota – coś, o czym się nie pisze
Rm3PVEyGuugSm2
Ćwiczenie 7
Wyjaśnij sens tytułu wiersza Stanisława Grochowiaka Introdukcja. Wybierz i zaznacz sformułowania, które dotyczą jego znaczenia i funkcji. Możliwe odpowiedzi: 1. ozdobnik stylistyczny, 2. początkowy fragment dzieła, 3. wprowadzenie do twórczości Stanisława Grochowiaka, 4. wyjaśnienie idei wyznawanych przez Stanisława Grochowiaka, 5. tytuł funkcjonujący w obszernych traktatach poetyckich i filozoficznych, 6. pierwszy wiersz w tomie Menuet z pogrzebaczem Stanisława Grochowiaka
31
Ćwiczenie 8

Na podstawie wiersza Introdukcja Stanisława Grochowiaka omów sposób realizacji w nim zasad liryki bezpośredniej.

RsRBPGpVKP6CI
(Uzupełnij).
1
ReRuKyZbLcUcn21
Ćwiczenie 9
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1awqnIw4yMqw2
Ćwiczenie 9
Omów kunszt budowy formalnej wiersza Stanisława Grochowiaka Introdukcja. W tym celu rozpoznaj i nazwij zastosowane w tekście środki artystycznego wyrazu. W zestawieniu poniżej do każdego cytatu dobierz odpowiednią nazwę środka. Pierwszy cytat: „weźcie teraz wy potrafcie” | (tu wybierz) 1. porównanie, 2. epitety, 3. metafory, 4. powtórzenia, 5. apostrofa

Drugi cytat: „w puder i w słońce, w zachwyt i w mięso” | (tu wybierz) 1. porównanie, 2. epitety, 3. metafory, 4. powtórzenia, 5. apostrofa

Trzeci cytat: „Kochanie ziemi w bajorki i w oście; leży cicha z odklejoną rzęsą; Tak mnie ugadzam bo nie tylko z niebem/Ale z odbiciem nieba w całej nafcie” | (tu wybierz) 1. porównanie, 2. epitety, 3. metafory, 4. powtórzenia, 5. apostrofa

Czwarty cytat: „śledź bywa w poście/ Zarówno piękny jak pod jesień owoc” | (tu wybierz) 1. porównanie, 2. epitety, 3. metafory, 4. powtórzenia, 5. apostrofa

Piąty cytat: „krwawe owoce” | (tu wybierz) 1. porównanie, 2. epitety, 3. metafory, 4. powtórzenia, 5. apostrofa
31
Ćwiczenie 10

W jakim celu Stanisław Grochowiak w wierszu Introdukcja nawiązał do horacjańskiego motywu exegi monumentum?

Odpowiedz na pytanie: w jakim celu Stanisław Grochowiak w wierszu Introdukcja nawiązał do horacjańskiego motywu exegi monumentum?

R144AFB1ugGs4
(Uzupełnij).
Praca domowa

Dostrzeganie piękna w każdej sytuacji jest sztuką.

Rozważ ten problem w wypracowaniu. Wykorzystaj w nim wnioski interpretacyjne z analizy wiersza Introdukcja i innego dowolnego wiersza Stanisława Grochowiaka (np.: Czyści).

R1PVNjZqoc1nh
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida