Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

W jednej z popularnych gier losowych gracz wybiera sześć liczb (bez powtórzeń) z zakresu od 1 do 49. Stwórz program, który przeprowadzi przykładowe losowanie i wyświetli wylosowane liczby.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • ile – liczba naturalna; liczba losowanych liczb

  • max – liczba naturalna; największa wylosowana liczba (włącznie)

Wynik:

Program prezentuje sześć wylosowanych liczb z zakresu od 1 do 49 włącznie.

Przykładowe wyjście:

Linia 1. otwórz nawias kwadratowy 23 przecinek 37 przecinek 12 przecinek 4 przecinek 18 przecinek 30 zamknij nawias kwadratowy.
RZ2H00Tqp7TzS
W jednej z popularnych gier losowych gracz wybiera sześć liczb (bez powtórzeń) z zakresu od 1 do 49. Stwórz program, który przeprowadzi przykładowe losowanie i wyświetli wylosowane liczby. Zapis linii kodu: 1. def losuj(): 2. 3. return [1, 2, 3, 4, 5, 6] 4. 5. ### drukowanie testowego wyniku: 6. print(losuj()) Twoje zadania: 1. Utwórz funkcję losuj., 2. Zwróć sześć wylosowanych liczb., 3. Wylosowane liczby powinny znajdować się w przedziale od 1 do 49.

W jednej z popularnych gier losowych gracz wybiera sześć liczb (bez powtórzeń) z zakresu od 1 do 49. Stwórz program, który przeprowadzi przykładowe losowanie i wyświetli wylosowane liczby.

Linia 1. def losuj otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 3. return otwórz nawias kwadratowy 1 przecinek 2 przecinek 3 przecinek 4 przecinek 5 przecinek 6 zamknij nawias kwadratowy. Linia 5. kratka kratka kratka drukowanie testowego wyniku dwukropek. Linia 6. print otwórz nawias okrągły losuj otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły.
21
Ćwiczenie 2

Zmodyfikuj napisany przez siebie program tak, by użytkownik wprowadzał wybrane sześć liczb, a następnie otrzymywał informację o tym, ile z nich udało mu się trafić. Przetestuj jego działanie dla liczb 13, 11, 20, 12, 9, 15.

Specyfikacja:

Dane:

  • wybrane – lista składająca się z sześciu liczb naturalnych dodatnich (1‑49 włącznie)

Wynik:

Program na standardowym wyjściu prezentuje liczbę trafionych liczb.

Przykładowe wyjście:

Linia 1. Liczba trafień dwukropek 0.
RhnwrO92zQzAM
Zmodyfikuj napisany przez siebie program tak, by użytkownik wprowadzał wybrane sześć liczb, a następnie otrzymywał informację o tym, ile z nich udało mu się trafić. Zapis kodu: 1. def losuj(wybrane): 2. trafione = 0 3. 4. return trafione 5. 6. ### drukowanie testowego wyniku: 7. wybrane = [] 8. print("Trafiles " + str(losuj(wybrane)) + " liczb!") Twoje zadania: 1. Utwórz funkcję losuj(wybrane)., 2. Zwróć liczbę trafień.

Zmodyfikuj napisany przez siebie program tak, by użytkownik wprowadzał wybrane sześć liczb, a następnie otrzymywał informację o tym, ile z nich udało mu się trafić.

Linia 1. def losuj otwórz nawias okrągły wybrane zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 2. trafione znak równości 0. Linia 4. return trafione. Linia 6. kratka kratka kratka drukowanie testowego wyniku dwukropek. Linia 7. wybrane znak równości otwórz nawias kwadratowy zamknij nawias kwadratowy. Linia 8. print otwórz nawias okrągły cudzysłów Liczba trafień dwukropek cudzysłów plus str otwórz nawias okrągły losuj otwórz nawias okrągły wybrane zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły.
31
Ćwiczenie 3

Zmodyfikuj program jeszcze raz: wylosujmy teraz tylko trzy liczby z przedziału od 1 do 25. Niech losowania będą przeprowadzane tak długo, aż użytkownik trafi każdą z liczb. Wyświetl liczbę przeprowadzonych losowań. Przetestuj program dla liczb 13, 11, 20.

Specyfikacja:

Dane:

  • wybrane – lista składająca się z trzech liczb naturalnych (1 - 25 włącznie)

Wynik:

Program wyświetla informację o trafieniach oraz liczbie losowań.

Przykładowe wyjście:

Linia 1. Liczba trafień dwukropek 3. Linia 2. Liczba losowań dwukropek 1253.
RoeugxOEMgKLo
Zmodyfikuj program jeszcze raz: wylosujmy teraz tylko 3 liczby z przedziału od 1 do 25. Niech losowania będą przeprowadzane tak długo, aż użytkownik wygra zakład. Wyświetl liczbę przeprowadzonych losowań. Zapis kodu: 1. def losuj(wybrane): 2. trafione = 0 3. liczbaLosowan = 0 4. 5. return trafione, liczbaLosowan 6. 7. ### drukowanie testowego wyniku: 8. wybrane = [] 9. wynik = losuj(wybrane) 10. print("Trafiles " + str(wynik[0]) + " liczb! Wykonano " + str(wynik[1]) + " losowan.") Twoje zadania: 1. Utwórz funkcję losuj (wybrane)., 2. Zwróć liczbę trafień oraz liczbę losowań.

Zmodyfikuj program jeszcze raz: wylosujmy teraz tylko trzy liczby z przedziału od 1 do 25. Niech losowania będą przeprowadzane tak długo, aż użytkownik wygra zakład. Wyświetl liczbę przeprowadzonych losowań.

Linia 1. def losuj otwórz nawias okrągły wybrane zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 2. trafione znak równości 0. Linia 3. liczbaLosowan znak równości 0. Linia 5. return trafione przecinek liczbaLosowan. Linia 7. kratka kratka kratka drukowanie testowego wyniku dwukropek. Linia 8. wybrane znak równości otwórz nawias kwadratowy zamknij nawias kwadratowy. Linia 9. wynik znak równości losuj otwórz nawias okrągły wybrane zamknij nawias okrągły. Linia 10. print otwórz nawias okrągły cudzysłów Liczba trafień dwukropek cudzysłów plus str otwórz nawias okrągły wynik otwórz nawias kwadratowy 0 zamknij nawias kwadratowy zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 11. print otwórz nawias okrągły cudzysłów Liczba losowań dwukropek cudzysłów plus str otwórz nawias okrągły wynik otwórz nawias kwadratowy 1 zamknij nawias kwadratowy zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły.