Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
111
Ćwiczenie 1

Przeanalizuj poniższe ilustracje przedstawiające dzieła sztuki gotyckiej na ziemiach polskich. Sformułuj wniosek dotyczący tego, jakie obiekty budowano w stylu gotyckim.

RW1uJDrMjHpio
Wymień cechy stylu gotyckiego.
Ćwiczenie 1
RXUJ2VbnY2lPf
(Uzupełnij).
111
Ćwiczenie 2

Przeanalizuj dwa źródła: rzut planu kościoła Wniebowzięcia NMP w Krakowie oraz plan Starego Miasta w Krakowie, a następnie sformułuj argument potwierdzający tezę, że ratusz znajdował się na zachód od wejścia do świątyni.

R10uW0Cg7l5LO
Rzut planu kościoła Wniebowzięcia NMP w Krakowie według R.Frazikowej.
Źródło: dostępny w internecie: medievalheritage.eu, tylko do użytku edukacyjnego.
RiPFmBIWI06vB
Plan Starego Miasta w Krakowie.
Źródło: Poeticbent, Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1Hl8fLFP1C55
Sformułuj zagadkę odnoszącą się do wybranego terminu słownikowego.
R1TDBRAFuwoaO
Ćwiczenie 2
W jakim kierunku były orientowane świątynie w średniowieczu? Możliwe odpowiedzi: 1. Na wschód., 2. Na zachód., 3. Na północ., 4. Na południe.
211
Ćwiczenie 3

Polecenie

Spośród poniższych ilustracji wskaż tę, która przedstawia zabytek w stylu gotyckim. Uzasadnij swój wybór.

Rc3b5GyVVxtQJ
Wymień trzy zabytki w stylu gotyckim.

Indeks górny Źródła ilustracji: Wikimedia Commons. Indeks górny koniec

Ćwiczenie 3
RMVX1IFdksqju
(Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj ilustracje przedstawiające kościół św. św. Kosmy i Damiana w Goslarze i kościół pw. św. Andrzeja w Krakowie. Oceń, z czego wynikają podobieństwa między oboma kościołami, a następnie wypisz cztery cechy występujące w przypadku obu świątyń.

R1ctCEaUYGC5j
Kościół św. św. Kosmy i Damiana w Goslarze.
Źródło: RomkeHoekstra, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RCetoebwJWUQE
Kościół św. Andrzeja w Krakowie.
Źródło: Cancre, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
R1a4V427sGSSK
Wymyśl trzy pytania na kartkówkę związane z tematem lekcji.
RaJ3of4DYmEux
Ćwiczenie 4
Na który wiek datuje się pierwsze zwiastuny gotyku na ziemiach polskich? Możliwe odpowiedzi: 1. XIII wiek, 2. X wiek, 3. IX wiek, 4. XIV wiek
21
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj mapę przedstawiającą zabytki architektury romańskiej i gotyckiej w Polsce, a następnie wykonaj polecenie.

RLJSIjIPtSwjd
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1cnJNjTcqEuH
Podaj po jednym przykładzie budynków z architektury romańskiej i gotyckiej.
RGXVwFHsipjgq
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 6

Przeanalizuj ilustracje i wykonaj polecenia.

RgsC7338eZnoK
Ilustracja interaktywna 1. 1
Wierzbięta z Paniewic na polichromii oratorium św. Jakuba w klasztorze w Lądzie.
Źródło: J.nowinski, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R12x4H3ccy0Dr
Ilustracja interaktywna 1. , 2. 2
Epitafium Wierzbięty z Branic, XV w.
Źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie, domena publiczna.
RFL1CzulovxNF
Własnymi słowami zdefiniuj wybrane terminy ze słownika.
RjDi4RBi0Od9u
Ćwiczenie 6
W którym okresie rozwój architektury romańskiej na ziemiach polskich osiągnął swój szczyt? Możliwe odpowiedzi: 1. Czasy rozbicia dzielnicowego., 2. Panowanie Kazimierza Odnowiciela., 3. Panowanie Bolesława Chrobrego
311
Ćwiczenie 7

Na podstawie ilustracji z ćw. 6 wyjaśnij wymowę ideologiczną tych przedstawień.

RACpqvrB9RG3n
Zaproponuj własny temat dzisiejszej lekcji.
R1X10eQuPyrTf
Ćwiczenie 7
Gdzie architektura gotycka zawędrowała najpóźniej? Możliwe odpowiedzi: 1. Śląsk, 2. Wielkopolska, 3. Mazowsze
31
Ćwiczenie 8

Określ podobieństwa polskiej sztuki romańskiej i gotyckiej do wzorców zachodnich i scharakteryzuj specyfikę polskiej architektury i sztuki średniowiecza.

R1R40qjdcMf8u
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).