Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1UmoIaGybJdZ1
Ćwiczenie 1
Wybierz prawidłowe dokończenie zdania.

Jeziora zajmują: Możliwe odpowiedzi: 1. 1,7% powierzchni lądów., 2. 1,7% powierzchni wód., 3. 7,1% powierzchni lądów., 4. 7,1% powierzchni wód.
R1Ncxrwr69I8c1
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.. Naukowcy zbadali, że na świecie istnieje kilka miliardów jezior.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeziora znajdują się we wszystkich strefach klimatycznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeziora występują tylko w wybranych środowiskach na kuli ziemskiej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ra4LvyohYr8wH1
Ćwiczenie 3
Wybierz zdania opisujące jeziora w Europie. Możliwe odpowiedzi: 1. Jeziora zajmują około 165 tys. km²., 2. Największym jeziorem jest Maracaibo., 3. Najliczniejszą grupę wśród europejskich jezior stanowią jeziora polodowcowe., 4. Na obszarach wieloletniej zmarzliny występują jeziora termokrasowe., 5. Ogromne skupiska jezior na nizinach nazywamy pojezierzami, np. Pojezierze Fińskie., 6. Występują słone jeziora okresowe.
R1NwJwXrz436X1
Ćwiczenie 4
Połącz w pary nazwy jezior z kontynentem, na którym występują. Toba Możliwe odpowiedzi: 1. Ameryka Północna, 2. Ameryka Południowa, 3. Australia, 4. Europa, 5. Antarktyda, 6. Afryka, 7. Azja Wener Możliwe odpowiedzi: 1. Ameryka Północna, 2. Ameryka Południowa, 3. Australia, 4. Europa, 5. Antarktyda, 6. Afryka, 7. Azja Maracaibo Możliwe odpowiedzi: 1. Ameryka Północna, 2. Ameryka Południowa, 3. Australia, 4. Europa, 5. Antarktyda, 6. Afryka, 7. Azja Bangweulu Możliwe odpowiedzi: 1. Ameryka Północna, 2. Ameryka Południowa, 3. Australia, 4. Europa, 5. Antarktyda, 6. Afryka, 7. Azja Michigan Możliwe odpowiedzi: 1. Ameryka Północna, 2. Ameryka Południowa, 3. Australia, 4. Europa, 5. Antarktyda, 6. Afryka, 7. Azja Eyre Możliwe odpowiedzi: 1. Ameryka Północna, 2. Ameryka Południowa, 3. Australia, 4. Europa, 5. Antarktyda, 6. Afryka, 7. Azja Krokvalnet Możliwe odpowiedzi: 1. Ameryka Północna, 2. Ameryka Południowa, 3. Australia, 4. Europa, 5. Antarktyda, 6. Afryka, 7. Azja
RLO8HJM2QJZPS2
Ćwiczenie 5
Uzupełnij tekst. W Ameryce Północnej najliczniejsze są jeziora pochodzenia 1. Wielkie, 2. parowania, 3. lodowcowego, 4. Andów, 5. reliktowe, 6. Małe, 7. tektoniczno-lodowcowe, 8. zlodowacenia. Obejmują one dziesiątki tysięcy jezior utworzonych na obszarze ostatniego 1. Wielkie, 2. parowania, 3. lodowcowego, 4. Andów, 5. reliktowe, 6. Małe, 7. tektoniczno-lodowcowe, 8. zlodowacenia. Mniej liczne są jeziora 1. Wielkie, 2. parowania, 3. lodowcowego, 4. Andów, 5. reliktowe, 6. Małe, 7. tektoniczno-lodowcowe, 8. zlodowacenia. 1. Wielkie, 2. parowania, 3. lodowcowego, 4. Andów, 5. reliktowe, 6. Małe, 7. tektoniczno-lodowcowe, 8. zlodowacenia Jeziora są największym zespołem jezior o genezie tektoniczno-lodowcowej. Duże jeziora polodowcowe powstały w Ameryce Południowej na przedpolu 1. Wielkie, 2. parowania, 3. lodowcowego, 4. Andów, 5. reliktowe, 6. Małe, 7. tektoniczno-lodowcowe, 8. zlodowacenia.
21
Ćwiczenie 6

Przeanalizuj ilustrację przedstawiającą zmiany powierzchni Jeziora Aralskiego w ostatnich latach. Podaj typ genetyczny jeziora oraz przyczyny zmian jego wielkości.

Zapoznaj się z opisem ilustracji przedstawiającej zmiany powierzchni Jeziora Aralskiego w ostatnich latach. Podaj typ genetyczny jeziora oraz przyczyny zmian jego wielkości.

RR8AxnUUXv3LO1
Źródło: Encyclopædia Britannica, dostępny w internecie: britannica.com (zmodyfikowane), tylko do użytku edukacyjnego.
RaeWbS3bkXGUC
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, dlaczego w Australii występuje duża liczba jezior o zmiennej powierzchni. Podaj ich przykłady.

R1emXKdn7TuD3
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Na podstawie dwóch zdjęć satelitarnych określ genezę jezior, które przedstawiają. Opisz różnicę w kształcie i ich wielkości. Podaj po trzy przykłady jezior tego typu z różnych kontynentów.

Na podstawie opisów dwóch zdjęć satelitarnych określ genezę jezior, które przedstawiają. Opisz różnicę w kształcie i ich wielkości. Podaj po trzy przykłady jezior tego typu z różnych kontynentów.

RCRrfldZMgrZS1
Zdjęcie satelitarne A
Źródło: dostępny w internecie: earth.google.com.
RrUMt11EyCMd21
Zdjęcie satelitarne B
Źródło: dostępny w internecie: earth.google.com.
R1PXaWbC59Cup
(Uzupełnij).