Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RXGPI5sPeaDEq1
Ćwiczenie 1
Wiązanie 1. metaliczne, 2. jonowe
RNi4hcBePDB2f1
Ćwiczenie 2
Wybierz cechy wiązania kowalencyjnego: Możliwe odpowiedzi: 1. ukierunkowane, 2. nie może się tworzyć między dwoma atomami, 3. typowe dla półprzewodników, 4. charakteryzuje się występowaniem swobodnych elektronów, 5. powoduje, że materiały, w którym występuje można poddawać obróbce plastycznej
1
Ćwiczenie 3
R2tqbq2dVgGbv
Energetyczna przerwa wzbroniona wynosi dla krzemu około 1,12 eV. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że aby elektron będąc związany z elektronem stał się elektronem swobodnym musi uzyskać energię o wartości około: Możliwe odpowiedzi: 1. 1,12 J, 2. 1,8 · 10-19 J, 3. 1,12 · 10-19 J, 4. 1,9 J
2
Ćwiczenie 4

Ruchliwość nośników w półprzewodnikach jest większa niż w metalach. Oznacza to, że zewnętrzne pole elektryczne nadaje nośnikom w półprzewodnikach większą prędkość dryfu. Dlaczego zatem metale są lepszymi przewodnikami prądu?

uzupełnij treść
2
Ćwiczenie 5
RlyEhwmflMkeT
Opór właściwy krzemu wynosi około 2500 Ωm, złota około 2,5 · 10-8 Ωm. Jaka powinna być średnica opornika wykonanego z krzemu, aby przy tej samej długości miał taki sam opór jak przewodnik złoty o średnicy 0,1 mm. Odp.: Około Tu uzupełnij km.
2
Ćwiczenie 6
RQiZa8osW7NyE
Opór właściwy germanu wynosi około 1 Ωm, a złota około 2,5 · 10-8 Ωm. Aby mieć taki sam opór jak opornik wykonany z germanu o długości 1cm, opornik wykonany ze złota, o takim samym przekroju poprzecznym powinien mieć długość około: Możliwe odpowiedzi: 1. 2,5 m, 2. 0,4 m, 3. 250000 m, 4. 400000 m
3
Ćwiczenie 7

W metalach ze wzrostem temperatury rośnie opór elektryczny, ponieważ rośnie częstotliwość zderzeń dryfujących elektronów z jonami sieci krystalicznej, powodując zmniejszenie się ruchliwości nośników. Również w półprzewodnikach wzrost temperatury powoduje wzrost częstotliwości zderzeń nośników z atomami sieci. Dlaczego jednak w półprzewodnikach ze wzrostem temperatury opór maleje?

uzupełnij treść
R1MpPvZQhz9SM2
Ćwiczenie 8
Brak przerwy wzbronionej powoduje, że metale w porównaniu z półprzewodnikami mają: Możliwe odpowiedzi: 1. Większą koncentrację nośników, 2. Większą ruchliwość nośników, 3. Większy opór elektryczny właściwy, 4. Mniejszy opór elektryczny właściwy