Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RJ3B8lafAXmDq1
Ćwiczenie 1
Naturalizm ontologiczny to pogląd, który uznaje, że... Możliwe odpowiedzi: 1. nie istnieją duchy i zdarzenia cudowne., 2. istnieją duchy, ale nie zdarzenia cudowne., 3. istnieją zdarzenia cudowne, ale nie duchy.
R1THW8Ko9Ud2A1
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Naturalizm ontologiczny to pogląd, który uznaje, że... Możliwe odpowiedzi: 1. nie istnieją duchy i zdarzenia cudowne., 2. istnieją duchy, ale nie zdarzenia cudowne., 3. istnieją zdarzenia cudowne, ale nie duchy.
RF6iM0L2lGZtU1
Ćwiczenie 2
Połącz w pary nazwy poglądów na temat poznania rzeczywistości metafizycznej i ich krótkie opisy. Agnostycyzm. Możliwe odpowiedzi: 1. wiara i rozum, 2. wiara bez rozumu, 3. rozum bez wiary. Fideizm. Możliwe odpowiedzi: 1. wiara i rozum, 2. wiara bez rozumu, 3. rozum bez wiary. Teizm. Możliwe odpowiedzi: 1. wiara i rozum, 2. wiara bez rozumu, 3. rozum bez wiary
REg1rlcZHdS701
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj tezy do odpowiedniego stanowiska filozoficznego. Deizm. Możliwe odpowiedzi: 1. Bóg transcendentny., 2. Bóg immanentny., 3. Bóg – prawami świata., 4. Bóg jest światem., 5. Bóg nie ingeruje w świat., 6. Bóg – stwórcą świata. Panteizm. Możliwe odpowiedzi: 1. Bóg transcendentny., 2. Bóg immanentny., 3. Bóg – prawami świata., 4. Bóg jest światem., 5. Bóg nie ingeruje w świat., 6. Bóg – stwórcą świata.
11
Ćwiczenie 4

Zinterpretuj słowa Tertuliana:

1
Tertulian O przesądach heretyckich

Kiedy wierzymy, nie pragniemy wierzyć w nic ponadto. Najpierw bowiem wierzymy w to, że nie ma nic więcej, w co byśmy musieli wierzyć.

cw4 Źródło: Tertulian, O przesądach heretyckich , [w:] B. Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, tłum. B. Kupis, s. 78.
R1FvMwMGZUzK7
(Uzupełnij).
RABgEekB7lGOe2
Ćwiczenie 5
Uzupełnij syntetyzującą notatkę na temat agnostycyzmu: Agnostycyzm to postawa wobec możliwości poznania rzeczywistości Tu uzupełnij. Agnostycyzm twierdzi, że nasze poznanie ogranicza się do rzeczywistości Tu uzupełnij. Agnostycyzm zaleca więc zawieszenie sądów na temat istnienia Boga, ponieważ nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy w ogóle rzeczywistość Tu uzupełnij istnieje. Możemy jedynie stwierdzić, że istnieje rzeczywistość Tu uzupełnij.
Rf7PPNkClezJ82
Ćwiczenie 6
Ateizm i teizm różnią się... Możliwe odpowiedzi: 1. kwestią uznania istnienia rzeczywistości metafizycznej., 2. kwestią uznania empirycznego istnienia Boga., 3. kwestią uznania istnienia religii., 4. kwestią roli rozumu w poznaniu rzeczywistości metafizycznej.
RZ3C9yIMSdipB2
Ćwiczenie 6
Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania. Ateizm i teizm różnią się... Możliwe odpowiedzi: 1. kwestią uznania istnienia rzeczywistości metafizycznej., 2. kwestią uznania empirycznego istnienia Boga., 3. kwestią uznania istnienia religii., 4. kwestią roli rozumu w poznaniu rzeczywistości metafizycznej.
31
Ćwiczenie 7

Dokonaj oceny twierdzenia teistycznego, że niektóre prawdy o Bogu można poznać za pomocą rozumu (np. to, że Bóg jest jeden). Weź pod uwagę klasyczną koncepcję prawdy (zgodność sądu z rzeczywistością).

RT2gHd407wlzh
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Dokonaj oceny naturalizmu ontologicznego. Czy można podważyć jego twierdzenie, że empirycznie nie może istnieć nic innego, jak tylko byty empiryczne (materialne i poznawalne zmysłami)?

REkLL7Y1tcNNo
(Uzupełnij).