Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z opisem schematu i opisz różnice pomiędzy rożnymi stanowiskami w kwestii istnienia rzeczywistości metafizycznej, w tym Boga, oraz w kwestii uzasadniania twierdzeń religijnych.
Zapoznaj się z opisem schematu i opisz różnice pomiędzy rożnymi stanowiskami w kwestii istnienia rzeczywistości metafizycznej, w tym Boga, oraz w kwestii uzasadniania twierdzeń religijnych.
RXctxEMxiR5zu
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Scharakteryzuj krótko każdy z występujących na schemacie poglądów, wpisując odpowiedź w polu tekstowym.

R1WqhXlrHapic
(Uzupełnij).
RxdtWBcSyrh7b1
Schemat ukazuje kwestię istnienia rzeczywistości metafizycznej (transcendencji). Odchodzą od niego dwie strzałki: naturalizm ontologiczny i supranaturalizm.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RZs63iwAv3Xgg1
Schemat ukazuje kwestię uzasadnienia wiary religijnej. Odchodzą od niego trzy strzałki: teologiczny racjonalizm, fideizm, agnostycyzm.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1asYNf2wXzAx1
Schemat ukazuje kwestię istnienia Boga. Odchodzą od niego cztery strzałki: teizm, deizm, panteizm, ateizm.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.