Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Jm5SlnNu5yU
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R16y7F2PW4pF2
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RW8AnGf9G8aSS
Ćwiczenie 3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RdSnAleuUdnLC
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Rgh6IEiofjHs3
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RBmSMLXcP3git
Ćwiczenie 6
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RRjhjHB9OV5p2
Ćwiczenie 7
Cosinus kąta zawartego między wektorami o współrzędnych [-1;2] i [1;-3] jest równy:
-752   -72 10
R3RupKKjE0Tna
Ćwiczenie 8
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R7fvTBE1gLkyx
Ćwiczenie 9
Prawdziwe jest twierdzenie: dwa niezerowe wektory są równoległe dokładnie wtedy, gdy ich wyznacznik jest równy zeru. Korzystając z przytoczonego twierdzenia oraz wzoru podanego w poprzednim zadaniu rozstrzygnij, które pary wektorów są parami wektorów równoległych. Możliwe odpowiedzi: 1. [3;2][-2;-3], 2. [-2;-3][4;6], 3. [3;-2][9;-6], 4. [4;-2][16,-8]