Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj informacje zawarte w galerii zdjęć interaktywnych, a następnie rozwiąż zadania.

Polecenie 2
R1ctcHbfbmpSN
Oblicz -12u+2v dla u=[2;-4] i v=[-2;1]. Pierwsza współrzędna wektora -12u+2v Możliwe odpowiedzi: 1. -5, 2. 4 Druga współrzędna wektora -12u+2v Możliwe odpowiedzi: 1. -5, 2. 4
Polecenie 3
R1Dur4JrwwkyT
Przedstaw wektor o współrzędnych <math xmlns=>[0;11] jako kombinację liniową wektorów o współrzędnych [3;-1][2;3]. Współczynnik a w kombinacji a[3;-1]+b[2;3] jest równy Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. 3 Współczynnik a w kombinacji a[3;-1]+b[2;3] jest równy Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. 3
Polecenie 4
RDCOdKCkw3cNf
Wyznacz współrzędne punktu S dzielącego odcinek o końcach A=(2;-1)B=(-4;-4) w stosunku 2:1 licząc od punktu A. Pierwsza współrzędna punktu S to: Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. -3 Druga współrzędna punktu S to: Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. -3