1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Wymień przynajmniej pięciu artystów, którzy inspirowali się twórczością Nietzschego.

RqH1mflQZ9tXA
(Uzupełnij).
R1Y6lFdaiCKp41
Ćwiczenie 2
W jaki sposób odwoływali się do Nietzschego polscy filozofowie i artyści? Stanisław Przybyszewski Możliwe odpowiedzi: 1. idea nadczłowieka jako wolnego ducha, 2. koncepcja genialnej jednostki i nierozumianego przez otoczenie wizjonera, 3. koncepcja twórczego i aktywnego życia, 4. bohater obdarzony cechami nadczłowieka, 5. krytyka moralności mieszczańskiej Stanisław Brzozowski Możliwe odpowiedzi: 1. idea nadczłowieka jako wolnego ducha, 2. koncepcja genialnej jednostki i nierozumianego przez otoczenie wizjonera, 3. koncepcja twórczego i aktywnego życia, 4. bohater obdarzony cechami nadczłowieka, 5. krytyka moralności mieszczańskiej Leopold Staff Możliwe odpowiedzi: 1. idea nadczłowieka jako wolnego ducha, 2. koncepcja genialnej jednostki i nierozumianego przez otoczenie wizjonera, 3. koncepcja twórczego i aktywnego życia, 4. bohater obdarzony cechami nadczłowieka, 5. krytyka moralności mieszczańskiej Wacław Nałkowski Możliwe odpowiedzi: 1. idea nadczłowieka jako wolnego ducha, 2. koncepcja genialnej jednostki i nierozumianego przez otoczenie wizjonera, 3. koncepcja twórczego i aktywnego życia, 4. bohater obdarzony cechami nadczłowieka, 5. krytyka moralności mieszczańskiej Józef Czechowicz Możliwe odpowiedzi: 1. idea nadczłowieka jako wolnego ducha, 2. koncepcja genialnej jednostki i nierozumianego przez otoczenie wizjonera, 3. koncepcja twórczego i aktywnego życia, 4. bohater obdarzony cechami nadczłowieka, 5. krytyka moralności mieszczańskiej
R1SRnjLqdRDoy1
Ćwiczenie 3
Jak do filozofii Nietzschego odwołują się postmoderniści, a jak – hermeneuci? Połącz kafelki. postmoderniści Możliwe odpowiedzi: 1. odrzucenie twierdzeń o możliwości obiektywnego spojrzenia na sztukę, 2. przyjęcie teorii prawdy Nietzschego jako interpretacji hermeneuci Możliwe odpowiedzi: 1. odrzucenie twierdzeń o możliwości obiektywnego spojrzenia na sztukę, 2. przyjęcie teorii prawdy Nietzschego jako interpretacji
R1dDwMvLJK9PJ2
Ćwiczenie 4
Jaki wpływ na filozofię i kulturę wywarł Nietzsche? Wybierz właściwą odpowiedź. Nietzsche dokonał ukierunkowania filozofii w stronę życia. prawdafałsz
Nietzsche rozpoczął myślenie odrzucające schematy i przełamujące konwencje. prawdafałsz
Nietzsche rozpoczął proces odchodzenia od filozofii systematycznej. prawdafałsz
Nietzsche stworzył teorię autonomii sztuki. prawdafałsz
Nietzsche sprawił, że postulaty idealizmu niemieckiego ostały odrzucone. prawdafałsz
Nietzsche rozpoczął trwającą do dziś krytykę filozofii Kanta. prawdafałsz
Nietzsche wpłynął na współczesne prądy w filozofii polityki. prawda#fałsz
Nietzsche wpłynął na zmianę języka filozofii. prawdafałsz
RjMDGyQmObbp22
Ćwiczenie 5
Jaki związek z Nietzschem miał proces denazyfikacji po II wojnie światowej w Niemczech? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Krytyka i odrzucenie poglądów Nietzschego, które uznano za przyczynek do powstania ideologii nazistowskiej., 2. Próba zmiany postrzegania filozofii Nietzschego jako sposobu na odświeżenie myśli politycznej., 3. Uznanie Nietzschego za przestępcę i uniemożliwienie dostępu do jego dzieł.
31
Ćwiczenie 6

Gdyby współczesny nietzscheanista chciał założyć partię polityczną, jakie musiałby przyjąć podstawowe założenia programowe? Stwórz mem z głoszonym przez niego hasłem.

R17iHGP9LoYXb
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R19otRohAPLma
(Uzupełnij).
R8DhfXxFxP7Yz
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Odpowiedz na pytanie, czym jest język wartości? Jaki ma związek z myślą Nietzschego?

RDInc5h5TD4nw
(Uzupełnij).
Praca domowa
31
Ćwiczenie 8

Napisz esej, w którym rozważysz jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą współcześnie naiwne podejście do filozofii Nietzschego.

RqH1mflQZ9tXA
(Uzupełnij).