Jak Nietzsche zmienił nasze codzienne życie?

R1JABuKGKU4mL1
Prezentacja multimedialna.
Polecenie 1

Opisz, dlaczego, zdaniem Blooma, wyprawa Odyseusza zakończyła się fiaskiem?

R7pZkVsmPref0
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Odpowiedz na pytanie, na jakie wątki filozofii Nietzschego powołuje się Bloom?

R1XMeLqHG0TQg
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Przeprowadź wśród znajomych ankietę. Każde pytanie ma dotyczyć jednej 
z wartości (sam ułóż listę), takich jak: sprawiedliwość, prawdomówność, szczęście, wierność. Każde pytanie ma wyglądać następująco:  
Sprawiedliwość jest czymś...
A. dobrym,
B. wartościowym,
C. jednocześnie tym i tym,
D. ani tym, ani tym.
Odpowiedz, jakie otrzymałaś/otrzymałeś wyniki ankiety? Zastanów się nad nimi. Porównaj je z przemyśleniami Blooma.

Rplft1zqVaMyQ
(Uzupełnij).