Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1GqiI2knGuBy1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ro2wyBrKW1IJ11
Ćwiczenie 2
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Średnia arytmetyczna: Możliwe odpowiedzi: 1. jest miarą rozproszenia., 2. jest miarą mianowaną., 3. może przyjąć wartość mniejszą niż najmniejsza wartość badanej cechy., 4. może przyjmować wartości, nie występujące w badanym zbiorze danych.
R1YCRI6WpwQkW2
Ćwiczenie 3
Zaznacz poprawną odpowiedź. Jeśli do zestawu liczb: 2, 6, 20, a dodamy liczbę 10, to średnia arytmetyczna zwiększy się o 1. Wynika z tego, że liczba a: Możliwe odpowiedzi: 1. jest najmniejszą z liczb początkowego zestawu., 2. jest największą liczbą początkowego zestawu., 3. jest równa średniej arytmetycznej końcowego zestawu liczb., 4. nie jest liczbą całkowitą.
Ćwiczenie 4

W kilku miejscowościach prowadzono pomiary temperatury powietrza. Okazało się, że w każdej z tych miejscowości średnia temperatur jest równa 2°C.
Uzupełnij tabele tych pomiarów, wpisując odpowiednie liczby.

2
Ćwiczenie 5

W tabeli przedstawiono liczbę punktów zdobytych przez uczniów z testu z fizyki.

Liczba punktów

0

2

3

4

5

Liczba uczniów

2

5

4

7

2

R3DKRgCW7THgY
Korzystając z danych przedstawionych w tabeli, uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie liczby. Średnia arytmetyczna liczby punktów zdobytych przez ucznia jest równa Tu uzupełnij. Tu uzupełnij uczniów zdobyło więcej punktów niż wynosi średnia. Tu uzupełnij uczniów uzyskało tyle punktów, ile wynosi średnia. Aż Tu uzupełnij procent uczniów zdobyło punkty poniżej średniej.
R1S7iNuR0xfIT2
Ćwiczenie 6
Przeciągnij w odpowiednie pola zestawy danych. Zestawy danych, w których znajduje się liczba, będąca ich średnią. Możliwe odpowiedzi: 1. -78; 118; -0,125; 124, 2. 3; 2; 27; -12, 3. -0,5; 2; -3; 112; 7, 4. 13; -0,2; 6; -45, 5. 5; 7; 20; 0; 8 Zestawy danych, w których nie ma liczby, będącej ich średnią. Możliwe odpowiedzi: 1. -78; 118; -0,125; 124, 2. 3; 2; 27; -12, 3. -0,5; 2; -3; 112; 7, 4. 13; -0,2; 6; -45, 5. 5; 7; 20; 0; 8
RYgAJKYHUvs8Y3
Ćwiczenie 7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
3
Ćwiczenie 8

Wiadomo, że średnia arytmetyczna k liczb jest równa x, natomiast średnia arytmetyczna innych  n liczb jest równa y. Wykaż, że średnia arytmetyczna sumy tych  liczb (czyli łącznie k+n liczb)  jest równa kx+nyk+n.