Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RlqttjBr6IuQR
Zdjęcie nr 1. Kiwi szary (Apteryx rowi).
Źródło: Kimberley Collins, Flickr, licencja: CC BY 2.0.
RqA7Y9qx6UUGr
Zdjęcie nr 2. Pingwin cesarski (Aptenodytes forsteri).
Źródło: Karel Macalik, Flickr, licencja: CC BY 2.0.
R12M6UfONd1ZQ
Zdjęcie nr 3. Bielik zwyczajny (Haliaeetus albicilla).
Źródło: Karl Adami, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
R1XHLN481vtSv
Uzupełnij zdania wyrażeniami podanymi poniżej. Grzebień mostka jest 1. miejscem przyczepu mięśni odpowiadających za ruch skrzydeł, 2. 1 i 2, 3. 1 i 3, 4. 2 i 3, 5. 1, 6. przystosowaniem do pływania, 7. pozostałością ewolucyjną (rudymentem), 8. ochroną klatki piersiowej przed uszkodzeniami mechanicznymi, 9. 2, 10. 3. Do grupy ptaków grzebieniowych zaliczamy gatunki przedstawione na zdjęciach nr 1. miejscem przyczepu mięśni odpowiadających za ruch skrzydeł, 2. 1 i 2, 3. 1 i 3, 4. 2 i 3, 5. 1, 6. przystosowaniem do pływania, 7. pozostałością ewolucyjną (rudymentem), 8. ochroną klatki piersiowej przed uszkodzeniami mechanicznymi, 9. 2, 10. 3. Z reguły ptaki zaliczane do tej grupy wykazują zdolność do lotu. Wyjątkiem jest gatunek nr 1. miejscem przyczepu mięśni odpowiadających za ruch skrzydeł, 2. 1 i 2, 3. 1 i 3, 4. 2 i 3, 5. 1, 6. przystosowaniem do pływania, 7. pozostałością ewolucyjną (rudymentem), 8. ochroną klatki piersiowej przed uszkodzeniami mechanicznymi, 9. 2, 10. 3, który nie lata. U niego grzebień mostka jest 1. miejscem przyczepu mięśni odpowiadających za ruch skrzydeł, 2. 1 i 2, 3. 1 i 3, 4. 2 i 3, 5. 1, 6. przystosowaniem do pływania, 7. pozostałością ewolucyjną (rudymentem), 8. ochroną klatki piersiowej przed uszkodzeniami mechanicznymi, 9. 2, 10. 3.
Ćwiczenie 1
R4rINxSPgAtrH
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RUIqGegx9ZG9T1
Ćwiczenie 2
Wskaż poprawne zdanie. Możliwe odpowiedzi: 1. Wszystkie kości ptaka to kości pneumatyczne., 2. Szczęki ptaków są bezzębne., 3. Kręgosłup ptaków jest bardzo ruchliwy., 4. Kość skokowa powstała ze zrośnięcia kości śródstopia I-III.
RAimHiSB59zsF2
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Worki powietrzne ptaków nie biorą bezpośredniego udziału w wymianie gazowej, ale umożliwiają przepływ powietrza przez płuca.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Płuca ptaków mają budowę rurkowatą i są bardzo elastyczne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Efektywna wentylacja płuc ptaków jest wzmacniana ruchami skrzydeł podczas lotu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dzięki obecności przepony ptaki prowadzą efektywne oddychanie także w spoczynku.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RwRUzKwBr6jmW2
Ćwiczenie 4
Wskaż poprawne zdania dotyczące piór ptaków. Możliwe odpowiedzi: 1. Pióra ptaków są wytworem skóry właściwej, więc wywodzą się z mezodermy., 2. Pióra puchowe pełnią funkcję termoizolacyjną, co ułatwia utrzymanie stałej temperatury ciała., 3. Pióra zbudowane są głównie ze związków nieorganicznych., 4. Pióra zwiększają powierzchnię nośną ptaka, co jest przystosowaniem do lotu., 5. Dzięki regularnemu, dachówkowatemu ułożeniu pióra nadają ciału ptaka aerodynamiczny kształt.
RKaSN7bV4V9CF2
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj modyfikacje szkieletu ptaka odpowiednim funkcjom. pneumatyczne kości Możliwe odpowiedzi: 1. zwiększona ruchomość głowy, 2. miejsce przyczepu mięśni odpowiadających za ruch skrzydeł, 3. zmniejszenie masy ciała, 4. amortyzacja podczas lądowania i wzbijania do lotu, 5. większa elastyczność klatki piersiowej, efektywniejsza wentylacja płuc rozbudowany grzebień mostka Możliwe odpowiedzi: 1. zwiększona ruchomość głowy, 2. miejsce przyczepu mięśni odpowiadających za ruch skrzydeł, 3. zmniejszenie masy ciała, 4. amortyzacja podczas lądowania i wzbijania do lotu, 5. większa elastyczność klatki piersiowej, efektywniejsza wentylacja płuc rozbudowana kość skokowa Możliwe odpowiedzi: 1. zwiększona ruchomość głowy, 2. miejsce przyczepu mięśni odpowiadających za ruch skrzydeł, 3. zmniejszenie masy ciała, 4. amortyzacja podczas lądowania i wzbijania do lotu, 5. większa elastyczność klatki piersiowej, efektywniejsza wentylacja płuc dwuczęściowe, ruchome żebra Możliwe odpowiedzi: 1. zwiększona ruchomość głowy, 2. miejsce przyczepu mięśni odpowiadających za ruch skrzydeł, 3. zmniejszenie masy ciała, 4. amortyzacja podczas lądowania i wzbijania do lotu, 5. większa elastyczność klatki piersiowej, efektywniejsza wentylacja płuc czaszka z jednym kłykciem potylicznym Możliwe odpowiedzi: 1. zwiększona ruchomość głowy, 2. miejsce przyczepu mięśni odpowiadających za ruch skrzydeł, 3. zmniejszenie masy ciała, 4. amortyzacja podczas lądowania i wzbijania do lotu, 5. większa elastyczność klatki piersiowej, efektywniejsza wentylacja płuc
RwCeRx4hNPkBS2
Ćwiczenie 6
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 7
R1IR4fbVOtRW8
Wskaż cechę w budowie układu wydalniczego lub rozrodczego, która stanowi dla ptaków przystosowanie do lotu. Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

„Termoregulacja jest procesem, za pomocą którego zwierzęta utrzymują temperaturę swojego ciała w prawidłowym zakresie. (...) Ludzie i inne ssaki, podobnie jak ptaki, są zwierzętami endotermicznymi, co oznacza, że są ogrzewane przeważnie ciepłem wytwarzanym przez metabolizm. Endotermy mogą utrzymywać stałą temperaturę ciała nawet wobec dużych fluktuacji w temperaturze otoczenia”.
Indeks górny Źródło: Neil A. Campbell i in., Biologia Campbella, tłum. K. Stobrawa i in., Rebis, Poznań 2019. Indeks górny koniec

R1bmLvDivdzF3
Wymień dwie cechy budowy lub fizjologii ptaków, które są przystosowaniem do utrzymania wysokiego tempa metabolizmu, a przez to pozwalają zachować stałą temperaturę ciała. Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).