Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1
ReCcThQBbhLvs
Obejrzyj film, a następnie wymień najważniejsze cechy, które charakteryzują ptaki. (Uzupełnij).
R1BQDWnGYG41Z1
Film nawiązujący do treści materiału
1
Polecenie 2
R11Dg59bCPLZ8
Scharakteryzuj układ nerwowy ptaków oraz wymień jakie części mózgu są najlepiej rozwinięte. (Uzupełnij).