Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Wskaż właściwe dokończenie zdania.

R1BHtZVKhyHr3
W wyniku dekolonizacji w Ameryce Południowej najwcześniej niepodległość ogłosił(a)… Możliwe odpowiedzi: 1. Meksyk., 2. Salwador., 3. Gwatemala., 4. Kolumbia.
RCdkYktaEwGmr1
Ćwiczenie 2
Ułóż w kolejności państwa: od tego, którego niepodległość ogłoszono najwcześniej, do tego, którego niepodległość ogłoszono najpóźniej. Elementy do uszeregowania: 1. Boliwia, 2. Chile, 3. Wenezuela, 4. Brazylia
RtrdvZaXj3v2Z1
Ćwiczenie 3
Podaj pełną nazwę państwa, które było wzorem dla dążących do niepodległości Kreolów w Ameryce Południowej: Tu uzupełnij
R16xgqSGewpCY1
Ćwiczenie 4
Wskaż, które z podanych stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe. Wenezuela, Ekwador i Kolumbia powstały w wyniku rozpadu kolonii portugalskich. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Niepodległość Brazylii ogłosił syn króla Hiszpanii. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Walki niepodległościowe w wicekrólestwach Hiszpanii wspierała Wielka Brytania. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Napisz, w jaki sposób władca przedstawiony na portrecie przyczynił się do rozwinięcia ruchów niepodległościowych w Ameryce Południowej w XIX w.

R1au1llIPCewb
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1Lc2CbmpYODK
Uzasadnienie (Uzupełnij).
Ćwiczenie 5
R2MpbrKNu2PsQ
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Rozstrzygnij, czy państwo, którego terytorium przedstawia mapa, było kolonią hiszpańską czy portugalską. Uzasadnij odpowiedź.

RQLmBUIh4fiRS
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RbchKxok2oC9o
Możliwe odpowiedzi: hiszpańską, portugalską.
R8irXWN6NX7mV
Uzasadnienie (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Wymień przyczyny słabości nowo powstałych państw Ameryki Południowej.

R1H1rIvGsuquf
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Rozważ, jak mogły się potoczyć losy państw Ameryki Południowej, gdyby zrealizowana została idea Simóna Bolívara dotycząca ich integracji.

R53K2q2kBCVnl
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).