Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RCUA2ey6GADcj1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdanie: Odp.: Podczas analizy zderzenia sprężystego (uwzględniamy / nie uwzględniamy) oddziaływania ciał uczestniczących w zderzeniu z otoczeniem. Spełniona jest (tylko zasada zachowania pędu / tylko zasada zachowania energii mechanicznej / zarówno zasada zachowania pędu jak i energii mechanicznej).
RgMRnzb14L1Ss1
Ćwiczenie 2
Korzystając z modelu zderzeń sprężystych możemy opisywać zderzenia: Możliwe odpowiedzi: 1. Cząsteczkami gazu doskonałego, 2. Kulkami z plasteliny, 3. Elektronami
RnALWiplIWmsB1
Ćwiczenie 3
Zaznacz zdanie prawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1. Do zderzeń sprężystych, może dochodzić tylko pomiędzy ciałami o identycznych masach., 2. Do zderzeń sprężystych pomiędzy ciałami, może dojść tylko wtedy, gdy jedno z ciał ma prędkość większą od zera, a drugie jest nieruchome., 3. Do zderzeń sprężystych, może dość pomiędzy ciałami o różnych masach, poruszających się z różnymi prędkościami.
2
Ćwiczenie 4
R132XVZZSm9wt
Dwie drewniane kulki o masach m1 = 10 g i m2 = 20 g, poruszają się w tym samym kierunku z prędkościami v1 = 1 m/s oraz v1 = 0,2 m/s. Zwroty wektorów prędkości obu kulek, są takie same. W pewnej chwili dochodzi do zderzenia sprężystego pomiędzy kulkami. Wyznacz prędkość kulki v2', po zderzeniu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Odp.: Tu uzupełnij m/s
2
Ćwiczenie 5
R1cpx6E7WORhy
Wyobraź sobie niewielką kulkę o masie m = 5 g, która porusza się z prędkością v = 5 m/s w kierunku poziomym. W pewnej chwili kulka uderza sprężyście i centralnie w ścianę, której masa jest znacznie większa niż masa kulki Mm. Wyznacz prędkość kulki po zderzeniu. Odp.: Tu uzupełnij m/s
R1YKdLKLpc5ap3
Ćwiczenie 6
Podczas turnieju bilardowego, dwóch zawodników postanowiło przeprowadzić eksperyment. Stojąc po przeciwnych stronach stołu, uderzyli dwie identyczne bile, nadając im takie same prędkości. W połowie stołu bilardowego doszło do centralnego zderzenia sprężystego bil. Co wydarzy się po zderzeniu? Możliwe odpowiedzi: 1. Bile odbiją się od siebie, i powrócą do zawodników, którzy je uderzyli., 2. Bile zatrzymają się na środku stołu., 3. Wynik będzie losowy i trudny do przewidzenia.
R4jFE7WAVRXMh3
Ćwiczenie 7
Na wykresach przedstawiono prędkości dwóch ciał przed i po zderzeniu sprężystym. Z wykresów wynika, że:
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R1Th5djepee4j3
Ćwiczenie 8
Pomiędzy dwoma cząsteczkami gazu doskonałego, poruszającymi się wzdłuż tej samej linii prostej, doszło do zderzenia. Prędkości cząsteczek przed zderzeniem wynosiły v1 = 3 · 104 m/s i v2 = 2 · 104 m/s. Po zderzeniu, prędkości cząstek uległy zmianie, do wartości v1' = 2,5 · 104 m/s oraz v1' = 2,5 · 104 m/s. Czy pomiędzy cząsteczkami, doszło do zderzenia sprężystego? Możliwe odpowiedzi: 1. Tak, ponieważ spełniona została zasada zachowania pędu., 2. Tak, ponieważ spełniona została zasada zachowania energii mechanicznej., 3. Nie, ponieważ nie spełniona została zasada zachowania pędu., 4. Nie, ponieważ nie spełniona została zasada zachowania energii mechanicznej.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida