Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Ustaw zaznaczone na rysunku, kąty α, β, γ w kolejności od najmniejszego do największego.

RGQW1qARPV2a8
R1El5shLfO6BG
Elementy do uszeregowania: 1. α, 2. β, 3. γ
1
Ćwiczenie 2

Na rysunku przedstawiono kilka kątów pomiędzy odcinkami w walcu.

RfULoSeKnPdC3
Ry5ukn9sT9OXK
Łączenie par. . Suma kątów βδ wynosi 180°.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeżeli promień podstawy jest krótszy od wysokości, to kąt α jest ostry.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeżeli punkt przecięcia przekątnych przekroju na rysunku połączymy z punktami na brzegu jednej z podstaw, to kąt .. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ostrosłup jest prawidłowy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RXQBuMFHl8krj1
Ćwiczenie 3
Wysokość walca jest czterokrotnie dłuższa od promienia podstawy. Wówczas kąt pomiędzy przekątną przekroju osiowego a tworzącą walca ma miarę: Możliwe odpowiedzi: 1. około 27°., 2. 30°., 3. 60°., 4. około 63°.
R2jFFhPuGOyWQ2
Ćwiczenie 4
Kąt pomiędzy przekątnymi przekroju osiowego walca ma miarę 90°. A zatem: Możliwe odpowiedzi: 1. Przekrój osiowy jest kwadratem, 2. Przekrój osiowy jest rombem o kątach różnej miary, 3. Nieprawidłowa odpowiedź C, 4. Prawidłowa odpowiedź D
R1OOWYtozrD3O2
Ćwiczenie 5
Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest prostokątem o wymiarach 4π×8π. Jaką miarę może mieć kąt pomiędzy przekątną przekroju tego walca, a średnicą podstawy? Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. Około 58°, 2. Około 72°, 3. Około 18°, 4. Około 81°
R19Tef1LnNDQ92
Ćwiczenie 6
Objętość walca wynosi 24π, a kąt pomiędzy przekątną przekroju osiowego, a średnicą jest dwukrotnie mniejszy od kąta pomiędzy przekątną przekroju osiowego, a wysokością. Pole podstawy tego walca wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. 12π, 2. 4π, 3. 8π, 4. 6π
3
Ćwiczenie 7

Walec przecięto w odległości 7 od środka płaszczyzną prostopadłą do podstaw otrzymując czworokąt ABCD. Cosinus kąta ASB (gdzie S jest środkiem podstawy, na brzegu której leżą punkty AB) wynosi -0,8432. Kąt nachylenia przekątnej tego przekroju do tworzącej ma miarę 30°. Oblicz pole powierzchni tego walca.

3
Ćwiczenie 8

Czworokąty ABCDADEF są przystającymi przekrojami prostopadłymi do podstaw walca o promieniu 2 i wysokości 4. Odcinek EC jest średnicą podstawy. Oblicz miarę kąta pomiędzy odcinkami FDBD.