Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1VSv1gZLWKGg
Ćwiczenie 1
Dopasuj stwierdzenie do danej liczby. Jest liczbą pierwszą i jest liczbą Fermata (ale nie najmniejszą). Możliwe odpowiedzi: 1. 258, 2. 5, 3. 67, 4. 2, 5. 3 Jest liczbą pierwszą (ale nie najmniejszą) i nie jest liczbą Fermata. Możliwe odpowiedzi: 1. 258, 2. 5, 3. 67, 4. 2, 5. 3 Nie jest liczbą pierwszą i nie jest liczbą Fermata. Możliwe odpowiedzi: 1. 258, 2. 5, 3. 67, 4. 2, 5. 3 Jest liczbą pierwszą i jest najmniejszą liczbą Fermata. Możliwe odpowiedzi: 1. 258, 2. 5, 3. 67, 4. 2, 5. 3 Jest najmniejszą liczbą pierwszą i nie jest liczbą Fermata. Możliwe odpowiedzi: 1. 258, 2. 5, 3. 67, 4. 2, 5. 3
RdEvY7iaoiEcW
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Każda liczba Fermata jest liczbą pierwszą., 2. Istnieje nieskończenie wiele liczb Fermata., 3. Istnieje nieskończenie wiele parzystych liczb Fermata., 4. Każda liczba postaci 2m,dla m0 jest liczbą Fermata.
RhE5WwWCJKYPU
Ćwiczenie 3
Dwudziestokąt foremny można skonstruować za pomocą cyrkla i liniału. Zapisane poniżej równości są prawdziwe, ale tylko jedna z nich pozwala wnioskować o wykonalności takiej konstrukcji, na podstawie kryterium Gaussa. Wskaż tę równość. Możliwe odpowiedzi: 1. 20=24+22, 2. 20=22·22+1, 3. 20=2·23+21·1, 4. 20=222+22·1
R1VZtgA9RoZX9
Ćwiczenie 4
Wśród podanych niżej n – kątów foremnych tylko jednego nie da się skonstruować klasycznymi metodami za pomocą cyrkla i liniału. Wskaż liczbę n – jego boków. Możliwe odpowiedzi: 1. 51, 2. 68, 3. 513, 4. 514
R1SziJ1mXKJxc
Ćwiczenie 5
Wybierz zdania prawdziwe. Wielokąt foremny można skonstruować za pomocą cyrkla i liniału, jeśli liczba n jego boków jest równa Możliwe odpowiedzi: 1. n=13, 2. n=14, 3. n=15, 4. n=16
Ćwiczenie 6

Przeprowadź konstrukcję dwunastokąta foremnego wpisanego w okrąg o promieniu a.

Ćwiczenie 7

Przeprowadź konstrukcję kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu a.

Ćwiczenie 8

Przeprowadź konstrukcję kwadratu opisanego na okręgu o promieniu a.

Ćwiczenie 9

Oblicz różnicę pól sześciokąta foremnego i trójkąta równobocznego wpisanych w okrąg o promieniu 1.