Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R12TzE5gAxf5Q
Ćwiczenie 1
Aby liczba 2 była pierwiastkiem równania x3-(a+1)x2+ax=0 współczynnik a jest równy: Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. 0, 3. 1, 4. 2
R1DFjIKSRs75Q
Ćwiczenie 2
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Dla a=1 pierwiastkami równania x3-(a+2)x2+2x=0 są liczby: Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. -1, 3. 0, 4. 1, 5. 2
R1A9J50ZCTmF6
Ćwiczenie 3
Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie liczby. Wiedząc, że liczby -21 są rozwiązaniami równania x3+(a-1)x2-5x+b=0 oblicz wartość współczynników liczbowych ab. a=Tu uzupełnij b= Tu uzupełnij
R123WPVIZ9YVM
Ćwiczenie 4
Uzupełnij brakujące wyrażenia. Jeżeli równanie 2x3+(m+4)x2+2nx+2=0 ma potrójny pierwiastek p to, m+4=1. -2p3, 2. 6p2, 3. -6p
2n=1. -2p3, 2. 6p2, 3. -6p
2=1. -2p3, 2. 6p2, 3. -6p
RUp7YnpZuKpo9
Ćwiczenie 5
Wyznacz współczynniki a, b, c tak, aby zachodziła równość (x-1)(ax2+bx+c)=x3-6x2+11x-6 a=1. 6, 2. 1, 3. -5
b=1. 6, 2. 1, 3. -5
c=1. 6, 2. 1, 3. -5
R1PUG9slJnkVh
Ćwiczenie 6
Określ, które zdania są prawdziwe. Równanie x3-(m+8)x2+11mx-48=0 ma trzy rozwiązania. Liczba 4 będąca rozwiązaniem równania jest średnią arytmetyczną pozostałych rozwiązań równania. Możliwe odpowiedzi: 1. Suma pierwiastków równania jest równa 12., 2. Pozostałe rozwiązania równania są liczbami przeciwnymi., 3. Pierwiastki równania to 2, 4, 6., 4. Jednym z rozwiązań równania jest liczba 0.
RmvNhFHT9Zwk2
Ćwiczenie 7
Dla jakich wartości współczynnika z równanie x4-x2-z2-z=0  ma 4 rozwiązania? z(1. , 2. 1, 3. -, 4. 0, 5. 2, 6. -1,1. , 2. 1, 3. -, 4. 0, 5. 2, 6. -1)
Ćwiczenie 8

Wykaż, że jeżeli liczby -1 i 1 są rozwiązaniami równania ax4+bx3+cx2+dx+e=0 to zachodzi warunek b+d=0 .