Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
bg‑azure

Zakres podstawowy

R1ZyC1tbisD861
Ćwiczenie 1
Zaznacz czynnik klimatotwórczy, który decyduje o zasięgu głównych stref klimatycznych. Możliwe odpowiedzi: 1. Szerokość geograficzna., 2. Rozkład lądów i oceanów., 3. Obieg ciepła., 4. Wysokość nad poziomem morza.
R1RdSz4gbL8OS1
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
11
Ćwiczenie 3

Wymień cztery różnice między klimatami przedstawionymi na poniższych klimatogramach.

Wymień cztery różnice między klimatami opisanymi na klimatogramach.

RVL2390ZsBP4o
Klimatogram: A i B (od lewej)
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., CC BY-SA 3.0.
R1Er4Bmi72VF0
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Zadecyduj, który klimatogram przedstawia warunki klimatyczne w Plymouth (50°21N, 4°08′W), a który w Nur‑Sułtan (51°10N, 71°25E). Przypisz miejscowościom odpowiedną nazwę klimatu, który w nich panuje. Uzasadnij odpowiedź.

R140eXtEJJpC1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., CC BY-SA 3.0.
R1728pPiRFpAL
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
R8i9NLdTwDd9O
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 5

Na poniższej mapie zaznaczono siedem miast. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.

Na mapie zaznaczono siedem miast. Zapoznaj się z jej opisem. Oceń poprawność poniższych stwierdzeń.

R19oTpwV24k4N
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., CC BY-SA 3.0.
R7fwdULn0Svjk
Łączenie par. . Roczna amplituda temperatury powietrza w tych miastach wrasta od Walencji do Kyzyłu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Roczna suma opadów atmosferycznych wzrasta w tych miastach od Walencji do Kyzyłu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Miasta te dobrano w taki sposób, żeby pokazać wpływ prądów morskich ma klimat.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Większość miast – za wyjątkiem Walencji i Kyzyłu – leży w strefie klimatów umiarkowanych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Mapa do ćwiczeń nr 6 i 7.
Na poniższej mapie Ameryki zaznaczono cztery stacje meteorologiczne.
Rx0GJPYA7wm2I
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., CC BY-SA 3.0.
R1Px7RxEG1Eft2
Ćwiczenie 6
Wybierz poprawne dokończenia zdań. Głównym czynnikiem klimatotwórczym wpływającym na to, że klimat w Sanspit ma inne cechy niż w Rio de Janeiro jest szerokość geograficzna/oddziaływanie prądów morskich. Natomiast czynnikiem, który wpływa na odmienne cechy klimat w Sanspit i Cartwright jest wysokość nad poziomem morza/oddziaływanie prądów morskich. Sanspit i Antofagasta/Cartwright i Antofagasta położone są w zasięgu oddziaływania chłodnych prądów morskich, a Cartwight i Rio de Janeiro/Sandspit i Rio de Janeiro - w zasięgu oddziaływania ciepłych prądów morskich.
2
Ćwiczenie 7

Na podstawie zamieszczonych poniżej klimatogramów uzupełnij tabelę.

R1S3xbyjeQZfm
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 8

Na poniższej mapie przedstawiono położenie dwóch miast. Określ, które klimatogramy opisują warunki klimatyczne w tych miastach. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Rb2JbgxkVXidt
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., CC BY-SA 3.0.

Zadecyduj, które klimatogramy opisują warunki klimatyczne w Mumbaju i w Punie. Miasta leżą w pobliżu Morza Arabskiego. Mumbaj na wybrzeżu. Jest w zasięgu letniego monsunu. Puna leży 120 kilometrów na południowy wschód od Mumbaju, po zawietrznej stronie gór. Uzasadnij swoją odpowiedź.

R19rkPe3aV53K
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 9

W poniższej tabeli przedstawiono dane dla dwóch miast. Miasta te zaznaczono również na poniższej mapie. Wyjaśnij, dlaczego – mimo iż leżą one na podobnej szerokości geograficznej i w podobnym oddaleniu od oceanu – różnią się temperaturą powietrza, zwłaszcza zimą.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bismarck

46°48N ,100°46W

T

-11,6

-7,8

-1,7

6,3

13,2

18,1

21,6

20,5

14,6

7,2

-2,0

-8,6

O

11,5

12,8

21,6

36,0

56,5

71,3

73,2

57,9

41,8

29,1

17,1

10,0

Bukareszt

44°25N, 26°06E

T

-1,9

1,0

5,7

11,5

16,8

20,9

23,0

22,3

16,7

10,6

5,1

-0,2

O

39,1

32,9

39,9

54,1

67,0

81,1

64,4

49,0

63,2

57,8

43,1

51,5

T - temperatura powietrza w °C, O - opady atmosferyczne w mm.

RIdPu40kp1bd6
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., CC BY-SA 3.0.
R157HwpCOrO25
(Uzupełnij).
bg‑violet

Zakres rozszerzony

RmE3fB0B88FEC1
Ćwiczenie 10
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
4,5 miliarda lat temu w wyniku uwalniania gazów związanych z wybuchami wulkanów powstała Możliwe odpowiedzi: 1. Praatmosfera, 2. Protoatmosfera, 3. Atmosfera, 4. Preatmosfera
R1RifM5j6P7Br1
Ćwiczenie 11
Zaznacz prawidłowe dokończenia zdania.
Zjawisko zderzania sią cząstek wiatru słonecznego, które dotarły do jonosfery z innymi atomami i cząsteczkami azotu i tlenu nazywamy. Możliwe odpowiedzi: 1. zorzą polarną, 2. polem magnetycznym, 3. magnetosferą, 4. jonosferą
RpTD5YWBmL6Rg1
Ćwiczenie 12
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Pasy Van Allena to Możliwe odpowiedzi: 1. pułapki dla cząstek wiatru., 2. strefy występowania wiatru słonecznego., 3. strefy występowania zorzy polarnej., 4. pole magnetyczne.
R1O10PniDMGh62
Ćwiczenie 13
W jej dolnej warstwie temperatura jest niemal stała (ok. -60°C), następnie od wysokości ok. 20 km wzrasta wraz z wysokością do ok. 0°C. Możliwe odpowiedzi: 1. troposfera, 2. stratosfera, 3. mezosfera, 4. termosfera W tej warstwie występuje stały spadek temperatury około 0,6°C na każde 100m. Możliwe odpowiedzi: 1. troposfera, 2. stratosfera, 3. mezosfera, 4. termosfera W górnej warstwie tej strefy tworzą się chmury srebrzyste Możliwe odpowiedzi: 1. troposfera, 2. stratosfera, 3. mezosfera, 4. termosfera W tej warstwie występuje większość stacji i sztucznych satelitów Możliwe odpowiedzi: 1. troposfera, 2. stratosfera, 3. mezosfera, 4. termosfera
R18UZfTpQKec82
Ćwiczenie 14
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 15

Oceń wpływ ozonosfery na życie człowieka.

R157HwpCOrO25
(Uzupełnij).